National affaldsplan: – Sortering knækker ikke affaldskurven

Mange forskellige affaldsordninger på Fyn bliver fra juli næste år erstattet af én national ordning, hvor alle danskere skal sortere i ti typer affald. Miljøorganisationer sætter spørgsmålstegn ved, om det er nok.

HAR DU STYR PÅ DIN AFFALDSSORTERING?

Regeringen vedtog i foråret en aftale om ensretning på affaldsområdet, der betyder, at alle danskere fra næste år skal sortere deres affald i ti forskellige typer. Planen skal sikre bedre genanvendelse og mindre CO2-udledning, hvilket skal være med til at knække affaldskurven, lyder det fra regeringen.

Rådet for Grøn Omstilling er positiv over, at der kommer en ensretning på området, men det er skeptisk over for, hvorvidt mere sortering reelt er nok til at løse affaldsproblematikken.

- Regeringens plan knækker ikke affaldskurven. Det er afgørende, at der kommer politiske beslutninger, som kræver en reduktion i mængden af affald, forklarer Lone Mikkelsen, der er seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

Ifølge Lone Mikkelsen bør der sættes mere fokus på at nedsætte den mængde af affald, som vi producerer herhjemme og i stedet skabe materialer, som kan genbruges direkte. Kun på den måde vil det være muligt at komme affaldsproblematikken til livs.

- Ved kun at tænke genanvendelse vil vi fortsat have store mængder affald, der skal brændes af, fordi kvaliteten af affaldet bliver forringet, når det indsamles og transporteres til genanvendelse, forklarer hun.

Længere holdbarhed på produkter

Også hos Danmarks Naturfredningsforening savner de en mere ambitiøs plan fra regeringen i forhold til forebyggelse af affald. Det er især produkternes levetid, der skal kigges på, mener Mette Ranfelt, som er miljøpolitisk chefrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

- Produkterne skal produceres, så de er holder længe og kan repareres. Jo længere tid vores ting holder, jo mindre affald får vi, forklarer hun.

quote Jo længere tid vores ting holder, jo mindre affald får vi.

Mette Ranfelt, Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at der ved offentlige indkøb fremover kigges langt mere på produkternes livscyklus end på deres pris.

- Ved at have øget fokus på produkternes levetid vil det offentlige forbrug kunne sættes ned. Og det offentlige har et stort ansvar for at gå forrest, siger Mette Ranfelt.

Mette Ranfelt opfordrer den enkelte forbruger til at presse regeringen og producenterne i en grønnere retning ved i højere grad at gå efter produkter uden emballage eller med pantordning på emballagen.

Medbring dine egne beholdere

Supermarkedet Silo Marked i Odense har en konkret idé til, hvordan den enkelte borger kan nedsætte sin mængde af affald. Butikken er Odenses første emballagefri butik, hvor de handlende selv skal medbringe beholdere til deres fødevarer.

I Danmark produceres der årligt 350.000 ton plastik, hvoraf den største del går til forbrænding. Meget af plasten kommer fra fødevareemballage.

quote Plastikemballage er meget svært at genanvende. Og i den her slags varer, der er det ikke nødvendigt.

Christiana Cardoso, Silo Marked

- Det skal være nemmere for folk at have en bæredygtig livsstil, fortæller Christiana Cardoso, der er indehaver af Silo Marked.

Hun åbnede butikken i februar for at give fynboerne et alternativ til de traditionelle supermarkeder, hvor det kan være svært at finde fødevarer uden emballage.

Christiana Cardoso ejer Odenses første emballagefri butik.
Christiana Cardoso ejer Odenses første emballagefri butik.
Foto: Ole Holbech

- Plastikemballage er meget svært at genanvende: Det kræver ressourcer at producere, og det skader miljøet. Og i den her slags varer er det ikke nødvendigt, siger hun.

Christiana Cardoso håber derfor, at flere vil få øjnene op for, at de kan nedsætte deres forbrug af plastik og lignende ved at købe bæredygtige- og emballagefri produkter.

Politiske beslutninger på tegnebrættet

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) har regeringen flere tiltag klar i forhold til at forebygge affald. Hun mener dog stadig, at en plan for sortering af affald er det rigtige sted at starte.

- Pointen er, at vi skal have vores CO2-udledning ned. Hvis ikke vi sorterer, vil vi fortsat skulle brænde alt vores affald af og dermed udlede store mængder klimagasser, forklarer hun.

quote Vi skal bruge de fælles offentlige muskler på at trække den grønne udvikling.

Lea Wermelin

I EU er der indført krav om udvidet producentansvar på emballage, hvor producenterne selv skal betale for håndteringen af emballagen i affaldsleddene. På den måde skabes der incitament for at producere produkter, som er nemmere og billigere at genanvende.

Danmark er et af de eneste lande i EU, som endnu ikke har indført dette krav. Regeringen arbejder dog på en indføring inden EU´s deadline i 2025.

- Vi har gjort lovgivningen klar til, at vi næste år kan beslutte modellen for, hvordan vi vil gøre det, fortæller Lea Wermelin.

Derudover vil regeringen skubbe på den grønne udvikling ved at målrette det offentlige indkøb, så der i højere grad bliver et marked for genanvendte produkter. 

- Alle de hundrede milliarder af kroner, som det offentlige bruger skal bruges grønt. Vi skal bruge de fælles offentlige muskler på at trække den grønne udvikling, siger Lea Wermelin.

Især på plastområdet slår hun et slag for, at det offentlige skal stå forrest, når det gælder indkøb, så det sikres, at der er et marked for genanvendte plastikprodukter.