Odense kan ikke nå det: Tredje skraldespand til alle husstande forventes udskudt

Ifølge regeringen skal alle danskere sortere i ti forskellige affaldstyper fra sommer. I Odense kan man dog ikke følge med, og derfor forventes den tredje affaldsbeholder først at komme i 2022. 

Efter planen skal alle danskere fra 1. juli sortere ti forskellige typer affald ved husstanden.

Det besluttede regeringen med klimaminister Dan Jørgensen (S) i spidsen i sommer, men nu lægger By- og Kulturforvaltningen i Odense op til, at kommunen søger dispensation om at få den kommende ordning med affaldssortering udskudt.

- Odense har netop i slutningen af 2020 afsluttet udrulningen af en ny indsamlingsordning i Odense med to nye affaldsbeholdere, hvor der indsamles syv forskellige slags affald ved husstanden. Denne udrulning har taget cirka et år, siger Christopher Mammen Rau, der er kontorchef for Industri og Klima i Odense Kommune. 

- Den nye affaldsbekendtgørelses kræver indsamling af ti forskellige slags affald fra 1. juli 2021, men den blev først endelig offentliggjort den 24. december 2020. Dermed har danske kommuner seks måneder til at komme på plads, fortsætter Christopher Mammen Rau.

Indkøb af nye spande og affaldsbiler

Der er ifølge forvaltningen ikke tilstrækkelig tid til, at en så stor kommune som Odense med cirka 90.000 husstande i praksis kan nå at få endnu en affaldsordning ført ud i livet.

- En ændring af Odenses indsamlingsordning, så de nye krav kan opfyldes, kræver først og fremmest en vedtagelse af et nyt affaldsregulativ af byrådet. Derudover kræver det udbud med henblik på indkøb af nye affaldsspande, indkøb af affaldsbiler - samt en efterfølgende udrulning til Odense Kommunes godt 90.000 husstande, forklarer Christopher Mammen Rau.

- Dette tager naturligvis tid, og vi er desuden afhængige af, at markedet kan levere inden for fornuftige tidsfrister, fortsætter han. 

Tredje spand forventes i 2022

By- og Kulturforvaltningen og Odense Renovation anbefaler derfor, at Odenses nuværende indsamlingsordning med to spande suppleres med en ekstra spand. 

Andre kommuner bruger sække som en midlertidig løsning i stedet for en ekstra spand, men det vurderes ikke som hensigtsmæssigt for kommunen på grund af byens størrelse og de mange etageejendomme.

I samarbejde med Odense Renovation, som skal stå for udbuddet og indkøbet til den nye affaldsordning, vurderer forvaltningen, at det ikke bliver i år, at odenseanerne får en ny, tredje affaldsbeholder. 

- Det er vores vurdering, at vi vil kunne have en fuldt implementeret ordning på plads i Odense i sommeren 2022, siger Christopher Mammen Rau.

Fakta om affaldssortering i Odense

Politisk afgørelse i næste uge

Hvis kommunen får dispensation, kan de første odenseanere se frem til at få en tredje og ekstra spand i starten af 2022. Her skal de så efterfølgende sortere plast og drikkevarekartoner særskilt. 

Der er tale om en indstilling fra By- og Kulturforvaltningen, men det skal afgøres politisk. By- og Kulturudvalget drøfter sagen på et møde tirsdag.

TV 2 Fyn har forsøgt at indhente kommentarer fra en række byrådspolitikere i Odense, men de har ikke ønsket at udtale sig før udvalgsmødet på tirsdag.