Sandt eller falsk: De ti værste myter om dit skrald

Find ud af, om du gør det rigtigt, og om det giver mening, når du smider nutellaglas, plastik eller gavepapir i genbrugsspanden.

I de seneste år er der kommet nye skraldespande og lige så mange måder at sortere affald på hos de fleste fynboer. 

Det kan være svært at gennemskue, hvad du skal gøre med nutellaglasset, pizzabakkerne, hundelortene og plastikken, og man kan blive i tvivl om, hvorvidt hele sorteringsarbejdet kan betale sig. 

I forbindelse med at TV 2 Fyn sætter fokus på affaldssortering på Fyn, har vi samlet ti myter om affaldssortering - og vi giver dig svaret på, om myten holder, eller om virkeligheden forholder sig anderledes. 

 

Myte 1: Affaldet blandes sammen senere

 

Falsk.

Det er ikke korrekt, at affaldet, du har sorteret, blandes sammen i skraldebilen eller senere på genbrugspladsen. 

Skraldebilerne kører som udgangspunkt med to rum, og på den måde kan skraldemændene tømme en affaldsbeholder med to rum i hvert sit kammer.

Kammeret med restaffald læsses af på forbrændingen, eksempelvis Fjernvarme Fyns anlæg. Kammeret med madaffald bliver most og mast til pulp, som senere kan omdannes til biogas. Det samme gør sig gældende, når skraldemændene tømmer beholderne for metal, glas, plast, papir og pap. 

Fakta

 

 

Myte 2: Pizzabakker skal sorteres som pap

 
 
Foto: Sune Jørgensen

Falsk.

Pizzabakker er restaffald og skal altså ikke sorteres sammen med pap og papir. 

 

 

Myte 3: Nutella- og syltetøjsglas skal være helt rene

 
 
Foto: Charly Triballeau/AFP/Ritzau Scanpix

Delvist falsk. 

Det er forskelligt, afhængig af hvilken kommune du bor i. De fleste steder er det tilstrækkeligt, hvis glasset er skrabet. Det behøver altså med andre ord ikke være helt rent, og du skal ikke bruge vand på at rengøre det, men det skal være tømt. 

På Langeland, Ærø og i Assens Kommune er der krav om, at glassene bliver skyllet, inden du smider dem i genbrugsspanden. 

 

 

Myte 4: Du skal vaske plastikaffald

 

Falsk.

Du skal ikke vaske plastikskrald, inden du sorterer det, oplyser Miljøstyrelsen. Plastikken skal være ren og fri for madaffald, men du må ikke bruge for meget vand på at vaske det. Brug i stedet for en opvaskebørste til at rengøre glasset. 

Hvis du alligevel bruger vand på at rense din plastik, så brug koldt vand. Det kan miljømæssigt bedre betale sig med koldt end varmt vand, da der bruges mere energi på at varme vandet op. 

Hvis plastikken ikke kan gøres ren, skal du smide det i restaffald. 

 

Myte 5: Plast sendes ud af landet - og det er dyrt

 
 
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Sandt og falsk.

Der er ikke noget anlæg i Danmark, der i stor skala kan sortere og genanvende plastik, og derfor bliver en del plastikaffald kørt til Tyskland. Det kan dog alligevel betale sig at fragte plastik fra Danmark til Tyskland, fordi man slipper for at bruge ny råolie til at producere plastik. Det koster mere CO2 at producere ny plastik end at køre det ud af landet, hvor det kan blive håndteret. En del af plastaffald fra Tyskland og resten af verden havner i Asien, hvor det skaber store miljømæssige problemer. 

 

Myte 6: Plast burde forbydes helt af hensyn til klimaet

 

Falsk.

Plastik er ofte det mest miljøvenlige alternativ, så hvis man forbyder plastik, risikerer man i stedet for at bruge materialer, der i sidste ende er mere skadelige for miljøet. Ifølge Miljøstyrelsen er en plastikpose eksempelvis bedre for miljøet end en papirpose, blandt andet fordi den kan genbruges flere gange.  

 

Myte 7: Det er bedre at brænde affald

 

Falsk.

Det kan ifølge Miljøministeriet både økonomisk og miljømæssigt bedre betale sig at sortere affald end at brænde det. Når man sorterer affald, kan man eksempelvis få gødning ud af det værdifulde fosfor i madaffaldet. Det ville ellers gå tabt i forbrændingen. Når man som samfund genanvender, sparer man samtidig et stort forbrug af vand, energi og CO2 til at fremstille nye produkter. 

 

Myte 8: Forbrændingen mangler restaffald, når vi sorterer så meget

 
 
Foto: Arkivfoto

Falsk. 

Restaffaldet, der sendes til forbrændingsanlægget, udnyttes til el og fjernvarme, eksempelvis på Fjernvarme Fyns anlæg, og jo bedre fynboerne er og bliver til at sortere, jo mindre restaffald er der til at lave el og fjernvarme. Det betyder dog ikke, at der ikke er nok til, at der fortsat kan produceres el og fjernvarme, for der findes en række alternativer:

Eksempelvis kan der i stedet for brændes biomasse - altså trærødder og grene - samt stort brændbart, der indsamles på landets genbrugsstationer. Det er der rigeligt af, så fjernvarmeanlæggene løber altså ikke tør for materiale, bare fordi danskerne sorterer deres affald bedre. 

 

Myte 9: Gavepapir skal sorteres som papir

 
 
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Falsk.

Gavepapir skal sorteres sammen med restaffaldet. Det skyldes, at gavepapir er overfladebehandlet og ofte indeholder meget farve, som gør, at det ikke kan genanvendes. 

 

Myte 10: Hundelorten skal sorteres med madaffald

 
 
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Falsk.

Selv om hundelorten ganske vist er organisk, skal du komme hundelorten i en pose og sortere den sammen med restaffaldet.