Unge i Odense frustreret over affaldssortering - nu vil rådmand undersøge løsninger

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt har taget fat i Odense Renovation for at se, om der kan findes nogle løsninger på de udfordringer med affaldssortering, som især unge på kollegier i Odense har. 

Det har fået by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) til at tage fat i Odense Renovation for at se, om affaldssystemerne i Odense skal kigges en ekstra gang igennem. 

- Når man kigger på nogle af de eksempler, TV 2 Fyn har vist, ser det ikke alt for godt ud. Det er ikke alt for gennemtænkt. Man burde kunne lave nogle klogere løsninger, siger Christoffer Lilleholt. 

- Jeg har rettet henvendelse til Odense Renovation for at høre, om de kan kigge sig ind i nogle af de råd, som adfærdsforskeren kom med, og om vi kan kigge vores systemer igennem, siger han.

Matias synes, det er besværligt at sortere affald på kollegiet. Fotograf: Redigering:

Bøvlet med glas og metal

By- og kulturrådmanden nævner eksempelvis åbningen i affaldscontainerne på Campus Kollegiet, som ikke passer i størrelse med de affaldsposer, som beboerne på kollegiet bruger. 

24-årige Matias Lund Pedersen fra Campus Kollegiet har tidligere vist TV 2 Fyn, hvor bøvlet det kan være at sortere glas og metal med det nye affaldssystem. Affaldsposerne er større, fordi de bor 24 studerende sammen, og containerne har heller ikke den rigtige højde.  

Det er dog ikke kun hos de studerende, at rådmanden vil give affaldssystemerne et gennemtjek. 

- Det giver rigtig god mening at give et gennemsyn af de affaldsspande og affaldssystemer, der er rundt omkring i byen, fortæller Christoffer Lilleholt.

Adfærdsforsker kommer med gode råd til løsninger

Adfærdsforsker Ashley Brereton fra virksomheden Brave har udarbejdet en række gode råd, som kan forbedre forholdene for affaldssortering på kollegierne i Odense.

ASHLEY BRERETONS GODE RÅD

Peter Kjærsgaard, der er direktør for Kollegieboligselskaberne, som råder over 13 kollegier i Odense, har taget rådene til sig og anerkender, at det er blevet mere besværligt at sortere affald med de nye systemer.

Han er åben over for andre løsninger på at håndtere affaldet på den trange plads på kollegierne. Samtidig understreger han dog, at det i sidste ende vil blive lejerne, der skal betale for de ting, der laves om.

Adfærdsforsker Ashley Brereton kommer med forslag til, hvordan de studerende lettere kan sortere affald.  Jeanette Torndahl Fournier/Redigering: Mie Flyttov

Hvem skal betale?

Ifølge Christoffer Lilleholt vil det i første omgang være den generelle affaldssortering, man kigger på, og dér vil udgifter blive delt af alle i kommunen - ikke kun af de studerende. 

- Forslagene, der ligger på bordet, er meget billige og små, så det burde ikke være det, der er udfordringen. Når man kigger på affaldssystemer, har vi det princip, at vi allesammen betaler, når man får det lavet, og deler regningen, forklarer Christoffer Lilleholt. 

Hvis der skal større byggeprojekter i gang, som adfærdsforsker Ashley Brereton også nævner som en løsning, vil det dog være ejeren af bygningen eller kollegiet, der betaler. 

- I første omgang skal man tage de lette løsninger og kigge ind i, hvordan vi kan gøre det nemmere at sortere. Hvis det er affaldsskakter, der bliver udløberen på det, må vi tage en dialog om det. Det er bygningsejeren, der har ansvaret, siger Christoffer Lilleholt.

Opdatering
Clock06. nov 2020, kl. 13:37
Artiklen er opdateret med en kommentar fra Odense Renovation om løsningsforslagene.

Odense Renovation oplyser til TV 2 Fyn, at det er op til de enkelte kollegier at vælge, hvor store indkasthullerne i affaldscontainerne skal være. Hvis et kollegie har en lille åbning i affaldscontainerne, er det, fordi en løsning med en større åbning er blevet fravalgt.

Lommepenge for at affaldssortere

Ashley Brereton foreslår også, at de studerende på kollegiet modtager en belønning - måske lommepenge - for at sortere. 

Kan du se lommepenge som en løsning?

- Nej, det kan jeg bestemt ikke. Det er den enkeltes ansvar at sortere, men vi skal gøre det så nemt som muligt, fastslår Christoffer Lilleholt. 

Campus Kollegiet er et af Odenses nyeste og mest moderne kollegier. Det stod færdigbygget i 2015. Efterfølgende er affaldssystemerne i Odense og de fleste andre steder på Fyn lavet om, og derfor er bygningen ikke designet til de mange typer affald, der sorteres i dag.