DF vil skærpe kontrollen med Odenses daginstitutioner

Dansk Folkeparti vil have skarpere og bedre kontrol med daginstitutionerne i Odense.

Når lille Mathilde bliver passet i børnehaven af sine pædagoger, kan de fremover risikere at blive betragtet af en pædagogisk konsulent.

Dansk Folkeparti vil nemlig indføre skærpede tilsyn med daginstitutioner i Odense. Det skal ligne det system, som Københavns Kommune har brugt siden 2017, hvor tilsynet med institutionerne i højere grad er baseret på observationer lavet af pædagogiske konsulenter end på ren dialog.

quote Jeg tror også, at pædagogerne selv ønsker at få at vide, hvis de kan blive bedre.

Pernille Bendixen, 2. viceborgmester, Odense, Dansk Folkeparti

- Det, jeg kan se, er, at vi ikke har nogen anmærkninger nogen steder. Og i forhold til at Odense er en stor kommune, kan jeg godt synes, at det er lidt mærkeligt, at der slet ikke er noget at komme efter, siger Pernille Bendixen (DF), der er 2. viceborgmester i Odense.

- Og når så Københavns Kommune får så mange anmærkninger, efter de har valgt en ny tilsynsmodel, så synes jeg altså lidt, at der er nogle alarmklokker, der ringer, siger hun.

Institutionerne i København bliver tildelt grønne, gule eller røde mærkninger, hvor rød er den mest kritiske.

Efter den skærpede kontrol i København har 35 procent af institutionerne fået en gul anmærkning, mens fem procent, som er 22 institutioner, har fået en rød anmærkning i pejlemærket “Sociale relationer”.

DF har derfor bedt forvaltningen lave en beregning på, hvad det vil koste at indføre systemet i ti dagtilbud i Odense. 

- Det er ikke, fordi vi skal føre kontrol med pædagogerne som sådan. Men det, vi bare kan se, det er, at der kom 22 observationspunkter i København, efter de gik over til den nye model. Og så er det jo, fordi der er noget at komme efter. Og hvis den måde at føre tilsyn på kan gøre, at vi kommer det her til livs, så er det da det, vi skal, siger Pernille Bendixen.

Flere børn gør tilsynet vigtigere

Odense står ligesom resten af landet overfor udfordringen med det demografiske træk. Der kommer flere børn til, og det gør ikke tilsynet med daginstitutionerne mindre vigtigt, mener Pernille Bendixen.

- Det er jo alfa og omega, fordi vi netop godt ved, at der kommer flere børn, og vi bliver udfordret på de personalemæssige ressourcer. Derfor skal vi være sikre på, at tilsynsdelen følger med, når der kommer så mange flere børn. Vi skal lægge os i selen for at være en foregangskommune, siger hun.

Det nuværende tilsyn med daginstitutionerne i Odense er ifølge Pernille Bendixen ikke godt nok. 

- Det kan jeg godt have mine tvivl, om det er. For det var også det, man havde, før man gik over til den nye model i København. Så der er noget, der tyder på, at den nye tilsynsmodel fungerer bedre end det, som vi har i dag, siger Odenses 2. viceborgmester.

Bør vi ikke stole på, at pædagogerne gør deres arbejde godt nok?

- Jo, og det synes jeg også, vi gør. Men jeg tror også, at pædagogerne selv ønsker at få at vide, hvis de kan blive bedre.