Fynske kommuner halter bagefter med fælles affaldssortering

Danmarks 98 kommuner skal sortere affald ens. Det har miljø- og fødevareministeren besluttet - men der er lang vej igen for de fynske kommuner.

Ved du, hvad du skal gøre med dit syltetøjsglas? Det er der flere svar på, og det kommer helt an på, hvilken fynsk kommune du er i.

I Assens smider du syltetøjsglasset i en todelt skraldespand, som bliver tømt hjemme ved dig selv. I Faaborg-Midtfyn bliver dit syltetøjsglas hentet, så længe det er i en klar pose. Mens du i Nyborg selv skal aflevere det på en genbrugsø eller genbrugsstation.

Kommunerne sorterer, indsamler og behandler husholdningsaffald på vidt forskellige måder. Det er der en forklaring på ifølge Odenses by- og kulturrådmand, Jane Jegind (V).

quote Det vi fik forelagt sidste gang på udvalget, synes vi ikke, var konkret nok til, at vi vil gå med.

Per Jespersen, formand, Teknik- og miljøudvalget, Nyborg (S).

- Vi er forskellige kommuner, og vi behandler også andre ting som ældreplejen og børnepasning forskelligt, og derfor har man tradition for at affaldsindsamle forskelligt, siger Jane Jegind.

Ens for kommunerne er, at de skal nå EU's mål, hvor 50 procent af vores husholdningsaffald skal genanvendes inden år 2022. Når vi genanvender vores affald i stedet for at sende det til forbrændingen, så sparer vi klimaet for en masse CO2.

Derfor vil miljø- og fødevareministeren Jakob Ellemann-Jensen (V) have en fælles affaldsordning for hele Danmark, hvor husholdningsaffaldet bliver sorteret og indsamlet ens i landets 98 kommuner.

- Vi er et så tilpas lille marked, hvor vi er nødt til at gøre tingene på den samme måde, hvis det skal give mening at gøre det til en ressource i stedet for bare et affaldsprodukt. Givet at vi har begrænsede ressourcer på den her planet, så skylder vi os selv og vores efterkommere at behandle ressourcerne med respekt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ja tak til fælles ordning

En fælles affaldsordning bakker de fynske kommuner op om.

- Jeg synes, det er fint, at vi tager det skridt til at gøre det bedre. Vores nationale krav skal have en hvis standard, siger Dan Gørtz (V), som er formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens.

Nyborg er også positiv over for udmeldingen.

- Jeg er ret sikker på, at det vil være med til at optimere det hele, så vi får samlet mere ind, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg Per Jespersen (S).

I flere kommuner vil de ikke droppe deres kommende affaldsløsninger, selvom ministeren vil ensrette sortering i fremtiden.

- Nu synes jeg sådan set, at det er på høje tid, at vi kommer i gang, og så må vi få tilpasset det hen ad vejen, hvis der kommer nogle andre retningslinjer. Men nu er vi klar, nu står vi i startboksen, så synes jeg også, at vi skal se at komme derudad, siger Jane Jegind.

- Vi har nogle mål, som staten har sat op i forhold til, hvor meget affald, der bliver samlet ind, og dem når vi ikke, hvis ikke vi begynder at gøre noget mere ud af vores affaldssortering, siger Per Jespersen.

Miljø- og fødevareministeren har forståelse for, at kommunerne allerede har deres egne løsninger.

- Det er klart, at det her er noget, der skal foregå over en periode, fordi nogle kommuner har gjort investeringer i affaldsindsamlinger, som vi ikke bare skal smide ud, siger ministeren.

Han tør ikke sige, hvornår den fælles affaldsordning for hele landet bliver meldt ud.

- Inden for en overskuelig fremtid, så ved vi, hvad der er den mest hensigtsmæssige løsning. Det vigtigste for mig er at finde den rigtige løsning end den hastige løsning, siger han.

Fynske uenigheder

Lige nu er der faktisk allerede initiativer i gang, som skal ensrette affaldssorteringen i de fynske kommuner. Håndteringen af madaffald er et af de områder, hvor man forsøger at finde et fælles fodslag.

Kommunerne er i øjeblikket ved at beslutte, om de vil have et fælles pulpningsanlæg, det såkaldte KOD anlæg, hvor alt det fynske madaffald skal sendes hen.

- Vi kan skabe bedre miljø og efterbehandling for pengene, end hvis vi gør det hver især. Men det er op til de enkelte byråd, og hvis de vil bruge flere penge på at gøre det selv i stedet for sammen med andre, så er de en selvstændig kommune og har ret til at vælge det, siger Jane Jegind.

Men kommuner kan ikke blive enige om det såkaldte pulpningsanlæg skal udbydes og drives privat eller offentligt. Nyborg vil ikke engang samarbejde med de andre kommuner på nuværende tidspunkt.

- Der er nogle politisk uenigheder om det skal være privat, offentlig eller offentligt og privat. Det vi fik forelagt sidste gang på udvalget, synes vi ikke, var konkret nok til, at vi vil gå med, siger Per Jespersen.

Og de er ikke den eneste kommune, som siger nej tak til det fælles fynske anlæg, for Middelfart vil slet ikke være med i projektet.

De fynske kommuner indsamler og sorterer deres husholdningsaffald på vidt forskellige måder. Og det er et stort problem, mener miljø- og fødevareministeren Jakob Ellemann-Jensen, der nu griber ind. Det er nemlig alt for bøvlet for de genbrugsvirksomheder, der skal behandle affaldet, hvis det sorteres i vidt forskellige fraktioner.  Anders Høgh