Afsløring: Børn- og ungeleder købte kurser hos sin søster for borgernes penge

I Nordfyns Kommune har lederen for kommunens Børne- og Familiecenter købt kurser til sine medarbejdere for næsten 240.000 kroner. Det er lederens søster, der står bag kurserne, og det er i strid med loven, mener eksperter.

237.289 kroner. Så mange penge har Nordfyns Børne- og Familiecenter siden 2013 brugt på kurser fra samme virksomhed. Det fremgår af en række fakturaer, TV 2/Fyn har fået aktindsigt i. 

Virksomhedens ejer, det tidligere odenseanske byrådsmedlem Tina Bue Frandsen, har i knap ti år solgt og arrangeret kurser i ledelsesteori under navnet "Teori U Akademiet" eller "Vejen til livet".

I alt drejer det sig om 11 fakturaer, som Nordfyns Kommune har modtaget og betalt til Tina Bue Frandsen, og på ti ud af de 11 fakturaer er det lederen for Børn- og Familiecentret, der står under kontaktoplysningerne. Samme centerleder er søster til Tina Bue Frandsen.

 
 

At to søstre på den måde handler med hinanden for skattekroner, er ifølge eksperter et brud på forvaltningsloven. 

- Hun kan sagtens have en kursusvirksomhed, der udbyder nogle relevante kurser for de her medarbejdere. Det er bare ikke hendes søster, der skal behandle sagen eller beslutte, hvem der skal med. Det kan hun ikke, når de har den relation, siger lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, Rikke Gottrup.

Brud på forvaltningsloven

Helt præcist er der tale om et brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet. Loven siger, at en person i den offentlige forvaltning er inhabil i en sag, hvis vedkommendes søskende eller andre nære familiemedlemmer er involveret.

Forvaltningslovens kapitel 3 - Inhabilitet

Det betyder, at centerlederen i Nordfyns Kommune ikke må være involveret på nogen måde, hvis kommunen køber kurser af Tina Bue Frandsen. 

Både Rikke Gottrup og professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, har set de fakturaer og mails, TV 2/Fyn har søgt aktindsigt i. De er enige i deres vurdering af sagen. 

- Det her er et klokkeklart eksempel på handlinger, der er i strid med inhabilitetsreglerne. Den pågældende medarbejder må ikke deltage i kontrakter med det pågældende firma, fordi hun er inhabil, siger  Sten Bønsing.

Rikke Gottrup forklarer, hvad dette brud på forvaltningsloven kan have af betydning. 

Mails mellem søstrene

I tabellen er der samlet et overblik over de faktuaer, TV 2/Fyn har fået aktindsigt i. Her fremgår det, hvilke kurser Nordfyns Kommune har købt, og hvad de har kostet.

Den dyreste faktura er fra et kursus i 2017 og kostede 93.750 kroner. 
Den dyreste faktura er fra et kursus i 2017 og kostede 93.750 kroner. 

Selvom der ifølge Nordfyns Kommune ikke eksisterer en egentlig kontrakt, er det nok, at centerlederens navn står på fakturaerne. Desuden fremgår det af mailkorrespondancen mellem de to søstre, at de har mailet om indhold, deltagere og datoer for kurserne. 

Ifølge begge eksperter kunne købene af kurserne have foregået lovligt, hvis ikke centerlederen havde været involveret.

- Det er ikke i sig selv forbudt, at kommunen kan indgå kontrakter med det pågældende firma (Tina Bue Frandsens virksomhed, red). Man skal bare sikre sig, at den inhabile medarbejder ikke er en del af kontrakterne - ikke bestiller, ikke kontrollerer bilag, ikke bestemmer, hvem der skal på kurserne og så videre, siger Sten Bønsing. 

Nej til interview

TV 2/Fyn har kontaktet både Tina Bue Frandsen og centerlederen ved Nordfyns Kommune. 

quote Det burde have været gået ind over mig, og det må jeg tage ansvaret for

Henrik Jacobsen, Børn- og ungechef, Nordfyns Kommune

Tina Bue Frandsen ønsker ikke at stille op til interview, men fortæller, at hun godt har været opmærksom på, at der kan ligge et problem i, at de er søstre. Hun har overvejet, hvorvidt det var okay eller ikke okay, men kunne ikke se, at der skulle været nogen problemer i det, fortæller hun.

Centerlederen ved Nordfyns Kommune ønsker ikke at kommentere sagen. Hun henviser i stedet til Henrik Jacobsen, der er børne- og familiechef i Nordfyns Kommune. 

TV 2/FYNS OVERVEJELSER OMKRING OFFENTLIGGØRELSE AF NAVNE:

Henrik Jacobsen fortæller, at centerlederen i sin tid fortalte ham, at hun var søster til Tina Bue Frandsen, der solgte de kurser, forvaltningen sendte medarbejdere afsted på. Han vidste også, at centerlederen fortsatte gennem flere år med at købe kurserne til sine medarbejdere. 

- Jeg er bekendt med habilitetsreglerne, og jeg kan også godt se i bagklogskabens lys, at det ikke var smart, at det var den pågældende centerleder, som havde den direkte kontakt til Teori U. Det burde have været gået ind over mig, og det må jeg tage ansvaret for, siger han. 

Se hele indslaget om inhabilitetssagen fra Nordfyns Kommune