Bagom nepotisme-sagen: Ulovlige køb af kurser stoppet efter henvendelse fra TV 2/Fyn

En aktindsigt viser, hvordan Nordfyns Kommune internt har håndteret sagen om centerlederen, der købte kurser hos sin søsters virksomhed.

Den tidligere leder for Nordfyns Børne- og Familiecenter blev fredag afskediget. Det samme er hendes chef Henrik Jacobsen, der var børne- og familiechef i Nordfyns Kommune. 

Afskedigelserne kommer i forbindelse med en undersøgelse, der blev sat i værk af kommunen selv, efter TV 2/Fyn i april kunne fortælle, hvordan centerlederen havde købt kurser for omkring 240.000 kroner til sig selv og sine medarbejdere hos sin søsters kursusvirksomhed. 

Læs om hele sagen her.

En aktindsigt, som TV 2/Fyn først har modtaget fra Nordfyns Kommune efter, at sagen var bragt frem, viser, hvordan kommunen håndterede hele forløbet internt. 

Stop kurserne!

Det er allerede 27. november 2017, at TV 2 Fyn søger aktindsigt i de fakturaer, som Nordfyns Kommune har betalt til kursusvirksomhederne Vejen til Livet og Teori U Akademiet, som begge ejes af Tina Bue Frandsen.

Et par uger efter skriver familiechef, Henrik Jacobsen en e-mail til centerlederen, som er søster til Tina Bue og har stået for alle indkøb af kurser. 

- Jeg har gennemlæst aktindsigt med tilhørende bilag. I den forbindelse vil jeg bede dig med øjeblikkelig virkning ophøre alle former for samarbejde og kompetenceudvikling med leverandør, Tina Bue, skriver han.

En ordre, som altså sendes af sted 12. december 2017, og som centerlederen tager til efterretning.

Samme dag bliver direktør i Børn- og Ungeforvaltningen Ejner Jensen orienteret om sagen af familiechef Henrik Jacobsen.

 
 

Familiechef Henrik Jacobsen har i et interview forklaret, at han på det tidspunkt, hvor han beder centerlederen indstille købet af kurser, længe har været klar over, at de to - altså centerlederen og kursusydbyderen - som søstre var i tæt familie, men at han på daværende tidspunkt ikke anså det for at være et problem.

- Jeg kan godt se i bagklogskabens lys, at det var ikke smart, at det var (centerlederen, red.), der havde den direkte kontakt. Det burde have gået ind over mig, og det må jeg tage ansvaret for, sagde Henrik Jacobsen, da han blev interviewet i april.

Centerleder bliver bedt om redegørelse

Henrik Jacobsen beder samtidig centerlederen udarbejde en redegørelse om, hvorfor hun har købt de såkaldte Teori U-kurser til sine medarbejdere.

Redegørelsen er færdig nogle dage efter, og formålet med kurserne bliver blandt andet beskrevet sådan her:

... at udvikle og få opbygget et mindset hos den enkelte medarbejder på Langebyhus, Familiehus og Heldagsskolen.

Det er min vurdering, at Teori U er en veludviklet og anerkendt teoretisk tilgang, der som arbejdsmetode kan medvirke til en styrkelse af dette mindset hos den enkelte medarbejder.

Det fremgår af mail-korrespondancer omkring redegørelsen, at centerlederen først sender den til gennemlæsning og redigering hos sin søster, Tina Bue Frandsen. Dernæst sender hun den til familiechef Henrik Jacobsen med besked om, at han er velkommen til at ændre i redegørelsen.

- Så er redegørelsen klar. Jeg har kopieret den, da den stod i dit gamle dgnummer. Ret endelig til... Skriver hun til Henrik Jacobsen, som får udkastet til regørelsen vedhæftet e-mailen.

Det fremgår af mailkorrespondancen, at Henrik Jacobsen tilføjer et enkelt afsnit, hvor han forklarer, at Nordfyns Kommune købte kurserne af Odense Kommune og derefter af Tina Bue Frandsen.

Talepapir til familiechef: - I bagklogskabens lys kunne jeg som hendes foresatte have sørget for, at hun ikke kom i den situation

Da TV 2/Fyn kontakter centerlederen første gang, fortæller hun, at det er hendes chef, Henrik Jacobsen, der skal udtale sig, så der bliver lavet en interviewaftale med ham .

Inden interviewet fremgår det af aktindsigten, at Henrik Jacobsen modtager et talepapir fra kommunens kommunikationskonsulent, der skal forberede ham på interviewet. 

Papiret ser således ud: 

 
 
Talepapiret er sendt 18. april 13:28.
Talepapiret er sendt 18. april 13:28.

Det fremgår samtidig af en e-mail fra kommunikationskonsulenten, at talepapiret skal fremsendes til borgmester Morten Andersen (V) og kommunaldirektør Morten V. Pedersen til orientering.

Det er denne del af interviewet, som bliver bragt i TV 2/Fyn om aftenen.

Familiechef beklager overfor borgmester, udvalgsformand og kommunaldirektør

Søndag den 22. april bringes den første historie om indkøbet af kurserne.

Inden indslaget bliver sendt i aftenens udsendelse, sender familiechef Henrik Jacobsen en besked ud til flere i Nordfyns Kommune for at varsle, at historien er på vej.

- Jeg skal være den første til at beklage sagens substans, lyder det blandt andet fra familiechef Henrik Jacobsen.

 
 

Mailen bliver blandt andet sendt til Børn- og Ungedirektør Ejner Jensen, til kommunaldirektør Morten V. Pedersen og til Borgemester Morten Andersen.

- Det gjorde du godt

Da indslaget er blevet sendt samme aften, skriver direktør Ejner Jensen i en mail til familiechef Henrik Jacobsen:

- Det gjorde du godt - jeg tror ikke, der kommer mere ud af den sag, som det er fremlagt for nuværende.

Se hele indslaget fra 22. april her.