Borgmestre: Der er ikke behov for en whistleblower-ordning

Til trods for nepotismesagerne fra Nordfyns og Kerteminde Kommune, føler ingen fynske kommuner behov for en whistleblower-ordning.

Enhedslisten foreslog i slutningen af 2017, at Odense Kommune skulle have en whistleblower-ordning, men medarbejderne takkede nej. Sådan er billedet over hele Fyn.

En rundringning, TV 2/Fyn har lavet, viser, at ingen fynske kommuner har valgt at have en whistleblower-ordning. 

En whistleblower-ordning gør det ellers muligt for medarbejderne anonymt at fortælle om for eksempel ulovligheder i forvaltningerne. Region Syddanmark gør blandt andet brug af ordningen.

Vil ikke bureakratisere tilliden

I sagen fra Nordfyns Kommune, hvor en centerleder købte kurser hos sin søster på kommunens regning, kunne en whistleblower-ordning have afdækket sagen langt hurtigere og internt i kommunen.

Det mener Natascha Linn Felix, der er formand for Transparency Denmark - en organisation, der arbejder for at bekæmpe nepotisme, embedsmisbrug og korruption.

- Der kan sagtens have siddet folk under eller ved siden af de her mennesker, der har købt kurserne, som ikke har turde at løfte det. Deres ledelse har jo selv været involveret. Det er et helt basal element i et ordentlig forsvar mod magtmisbrug, at dem, som er vidner til det, har en tryg måde at kunne anmelde det, siger Natascha Linn Felix.

I Middelfart Kommune har man overvejet en whistleblower-ordning i Hovedudvalget, men alle var enige om udfaldet.

- Der var enighed mellem ledere og medarbejdere om, at det ønsker man ikke. Begrundelsen var, at vi har en kultur i organisationen, som er baseret på tillid, og der var ikke noget ønske om at bureaukratisere tilliden gennem en formel ordning, siger Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd (S). 

Kunne have undgået pressen

Kerteminde Kommune blev trukket ind i sagen fra Nordfyn, da det viste sig, at centerlederens mand også havde købt kurser af sin svigerinde for skatteborgernes penge. Manden var leder for en institution i kommunen.

Det er sådanne episoder, som en whistleblower-ordning ifølge Natascha Linn Felix kan være med til at tage i opløbet.

- Fra kommunens synspunkt kunne man måske have undgået, at sagen kom i pressen, hvis man havde haft en whistleblower-ordning. Man kunne have håndteret den internt i stedet, siger Natascha Linn Felix.

Situationer af en sådan karakter har man ikke haft i Faaborg-Midtfyn Kommune, og derfor er der ikke behov for en whistleblower-ordning, siger borgmesteren.

-  Vi har ikke drøftet en whistleblower-ordning i de fire år, jeg har været med i kommunalpolitik. Ganske enkelt fordi vi ikke har haft behov for det. Diskussionen om sådanne ordninger opstår som regel i kølvandet på mistanke om for eksempel ulovligheder, hvor det ikke har kunnet håndteres i et tillidsfuldt samarbejde. Sådanne situationer har vi heldigvis ikke haft, siger Hans Staunsager.

Problem kommunerne ikke har ordningen

Natascha Linn Felix ser det som et problem, at ingen af de fynske kommuner har en whistleblower-ordning.

- Vi mener grundlæggende, at det er en vigtig del af et demokrati, at faktisk alle ansatte har adgang til at kunne whistleblowe. Vi ser sager, hvor der simpelthen er brug for, at man anonymt og uden at skulle frygte for repressalier kan anmelde, hvis man ser nogle kritisable forhold, siger hun.

Der er flere kommuner på landsplan, som har valgt at tage whistleblower-ordningen til sig. Det ærgrer Natascha Linn Felix, at de fynske ikke gør det samme.

- Der er sådan en misforståelse om, at en whistleblower-ordning står i modsætning til tillid og bliver sådan en sladrehank-ting. Det er den ikke, siger Natascha Linn Felix.