Brud på offentlighedsloven: Middelfart Kommune mørklagde e-mails i sag om Tina Bue

Middelfart Kommune nægtede - trods gentagne forespørgsler fra TV 2/Fyn - at udlevere e-mails om de kommunale kurser, som Tina Bue Frandsen via sin søster har videreformidlet kvit og frit til Middelfart Kommune. Et klart brud på offentlighedsloven, lyder det fra en professor i medieret.

Middelfart Kommune har gentagne gange besvaret TV 2/Fyns anmodninger om aktindsigt med en afvisning af, at der skulle findes e-mails mellem lederen af insititutionen Brohuset og henholdsvis Tina Bue Frandsen og Tina Bue Frandsens søster, som tidligere var ansat i Nordfyns Kommune.

quote Er det her rigtigt? Er det korrekt anvendelse af loven? Nej, det mener jeg ikke, det er

Sten Schaumburg-Müller, Professor i medieret, Syddansk Universitet

Kommunen henviser blandt andet til, at man ikke har journaliseret nogen mails og ikke føler sig forpligtet til at kigge i kommunens backup-server, som rummer slettede mails.

Et klart brud på offentlighedsloven, vurderer Sten Schaumburg-Müller, der er professor i medieret ved Syddansk Universitet.

- Er det her rigtigt? Er det korrekt anvendelse af loven? Nej, det mener jeg ikke, det er.

Sten Schaumburg-Müller henviser til det afslag på aktindsigt, som TV 2/Fyn modtog fra Middelfart Kommune i slutningen af oktober måned.

SAGEN KORT FORTALT

Middelfart Kommune: - Der er ikke mails eller andet journaliseret materiale

Familie- og Forebyggelseschef i Middelfart Kommune, Jørn Nielsen, slår her endnu engang fast, at man i kommunen ikke mener, at der findes yderligere mailkorrespondance, som er underlagt aktindsigt.

Middelfart Kommune afviser i denne mail fra velfærdsdirektør, Jørn Nielsen, at lede efter e-mails vedrørende gratis kurser.
Middelfart Kommune afviser i denne mail fra velfærdsdirektør, Jørn Nielsen, at lede efter e-mails vedrørende gratis kurser.

Vi har ikke yderligere mails mellem teamlederen på Brohuset og Tina Bue.

Der er ikke mails eller anden journaliseret materiale mellem teamlederen på Brohuset og XXXX (Tina Bue Frandsens søster og daværende leder af Børne- og Familiecentret i Nordfyns Kommune, red.).

Middelfart Kommune iagttager følgende journaliseringspraksis: Dokumenter, der er modtaget eller afsendt som led i administrativ sagsbehandling journaliseres, hvis dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt det er tilfældet.

quote Jeg er uenig med dig i, at det er ikke at overholde offentlighedsloven, at vi vælger at lade være med at åbne serveren og lede efter slettede mails

Jørn Nielsen, Familie- og Forebyggelseschef, Middelfart Kommune

Middelfart Kommune slår i samme mailsvar fast, at man ikke foretager sig yderligere for at imødekomme anmodningen om aktindsigt fra TV 2/Fyn.

- Vi har gjort os rigtig umage

Famie- og Forebyggelseschef i Middelfart Kommune, Jørn Nielsen, har forsvaret den beslutning på følgende måde:

​- Vi har gjort os rigtig umage med at finde de ting, du har spurgt os om. Du har fået alt det, der er journaliseret, og du har fået alt det, der ligger aktuelt i indbakken. Vi har valgt at sige, at vi åbner ikke serveren for at lede efter slettede mails. Det mener vi ikke er en del af den aktindsigt, du søger.

Du synes ikke, at I skal være med til at kaste lys over, hvordan kurser for 300.000 kroner kan forsvinde ud af Odense Kommunes system?

- Hvor mange penge, der forsvinder ud af Odense Kommunes system har jeg absolut ikke nogen holdning til.

Du synes ikke, at I er forpligtet til at være med til at kaste lys over, hvordan det kunne ske?

- Hvordan Odense Kommune har ageret? Så er vi vel inde i retning af, at det er en politisag, og så må politiet jo henvende sig til os, hvis de mener, at vi ligger inde med noget viden.

Men I kunne også bare overholde offentlighedsloven, og udlevere de mails?

- Jeg er uenig med dig i, at det er ikke at overholde offentlighedsloven, at vi vælger at lade være med at åbne serveren og lede efter slettede mails.

- Vi har gjort os meget umage, siger Familie- og Forebyggelseschef, Jørn Nielsen, som samtidig afviser, at der skulle være sket brud på offentlighedsloven.

Nordfyns Kommune afslørede kommunikationen

Det lykkedes altså ikke at få Middelfart Kommune til at finde alle relevante e-mails.

Det gjorde til gengæld Nordfyns Kommune, hvor Tina Bues søster var ansat som centerleder på børn- og ungeområdet, indtil hun blev fyret i forbindelse med afsløringer af bl.a. ulovlig kursushandel.

Nordfyns Kommune udleverede mere end 25 mails mellem Tina Bue Frandsens søster og hendes ven og tidligere kollega, der arbejder som leder af institutionen Brohuset under Middelfart Kommune.

Mails, som Middelfart Kommune altså har nægtet at finde og udlevere, selvom de ifølge professor i medieret ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, er forpligtet til at gøre det.

- Det centrale problem, det er, at der har været noget korrespondance, som de ikke kan finde. Men det er undergivet aktindsigt, så de skal jo kunne producere det.

- Det skal jo ikke være sådan, at der er en medarbejder et eller andet sted, der kan sige nej, jeg har ikke lige noget, siger medieretsprofessoren.

To af fem fakturaer dukkede op

TV 2/Fyn har siden midten af september været i dialog med Middelfart Kommune.

Dialogen har handlet om udlevering af fakturaer og mailkorrespondancer med relation til afsløringerne af ulovlig handel med kurser på foranledning af det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem Tina Bue Frandsen.

Middelfart Kommune finder i den forbindelse to fakturaer.

Efter gentagne henvendelser bekræfter kommunen, at der for hovedparten af de uddannelseforløb, som kommunen ifølge TV 2/Fyns oplysninger har taget imod, ikke findes fakturaer.

Middelfart Kommune må selv finde ud af, hvordan de fremskaffer de mails, men fremskaffes - det skal de, lyder vurderingen fra professor i medieret ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller. Foto: Flemming Ellegaard.

Manglende journalisering udgør selvstændigt lovbrud

Kommunen afviser altså at finde de beskeder, som ellers ville kunne kaste lys over, hvordan og hvorfor kurser betalt og afholdt af Odense Kommune uden beregning kunne finde vej til Middelfart.

Velfærdsdirektøren henviser i sit skriftlige svar til, at man ikke har for vane at journalisere den slags dialog, og derfor mener kommunen ikke, at man er forpligtet til at finden den frem. 

quote Det skal jo ikke være sådan, at der er en medarbejder et eller andet sted, der kan sige nej, jeg har ikke lige noget.

Sten Schaumburg-Müller, Professor i medieret, Syddansk Universitet

Kritisabelt, lyder det fra professor i medieret ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller.

- Det svar, som I har fået fra Middelfart Kommune; at den her type dokumenter, de er slet ikke omfattet af reglerne om aktindsigt. Det er forkert.

Middelfart Kommune burde altså ifølge Sten Schaumburg-Müller have journaliseret de pågældende mails, da korrespondancen omhandler bestilling og planlægning af kommunens køb af efteruddannelse.

Ting, som offentligheden skal have adgang til at kigge i, hvis der bliver anmodet om det.

- De skal journalisere det. Men hvordan de i øvrigt sørger for det - det må de sådan set selv ligge og rode med. De skal bare overholde loven, og det gør de ikke her, siger Sten Schaumburg-Müller.

Middelfart Kommune ændrer holdning: - Der er alligevel materiale

quote Jeg beklager, at vi ikke har været skarpe på aspektet med den manglende journalisering som argument for at hente de slettede emails tidligere

Jørn Nielsen, Familie- og Forebyggelseschef, Middelfart Kommune

Middelfart Kommune har imidlertid onsdag middag - og altså efter, at TV 2/Fyn har lavet ovenstående interview med familiechef, Jørn Nielsen - besluttet alligevel at lede efter relevante mailkorrespondancer.

Familiechefen skriver onsdag i en e-mail:

Jeg beklager, at vi ikke har været skarpe på aspektet med den manglende journalisering som argument for at hente de slettede emails tidligere. Vi har været fokuseret på, om selve aktindsigtsanmodningen var et argument i sig selv.

​Lignende sag endte med politianmeldelse i Nordfyns Kommune

TV 2/Fyn har siden foråret afdækket sagen om det Tina Bue Frandsens kursusvirksomhed.

Senest har det ført til afsløringer af, hvordan også Tina Bue Frandsens søster havde adgang til gratis kurser på Odense Kommunes kursuscenter, Phønix, mens Tina Bue Frandsen var leder af kursuscentret.

Søsteren købte sideløbende med modtagelsen af gratis kurser fra Phønix kursusydelser i Tina Bue Frandsens private virksomhed for i alt 240.000 kroner.

TV 2/Fyn bad i forbindelse med sagens opstart i foråret også om aktindsigt i Nordfyns Kommune, som blev bedt om at finde og udlevere alle mails mellem søsteren og det tidligere byrådsmedlem i Odense.

Nordfyns Kommune udleverede ikke alle mails - blandt andet fordi søsteren selv var blevet bedt om finde de relevante mails - og også dengang slog Steen Schaumburg Müller fast, at det var et brud på forvaltningsloven.

Først efter TV 2/Fyns afsløringer om samhandlen mellem de to søstre, valgte kommunen at gennemgå søsterens mailboks. Hér viste det sig, at der lå en stribe kompromitterende mails, som TV 2/Fyn burde have fået udleveret. 

Blandt andet havde søsteren sendt fortrolige oplysninger om børn i Nordfyns Kommune til Tina Bue Frandsen. De mails var skyld i, at Nordfyns Kommune efterfølgende valgte at politianmelde søsteren for brud på tavshedspligten.