I det fynske folks tjeneste

Centerleders mand blev stoppet i ulovlige køb af kurser i foråret 2017

Kerteminde Kommune opdagede allerede i foråret 2017, at en inhabil leder købte kurser hos sin svigerinde, Tina Bue Frandsen. Kurserne blev stoppet, og den pågældende leder forlod efterfølgende sin stilling.

01:55

Bente Fournaise bliver få måneder efter, at hun tiltræder som chef for en række bosteder, opmærksom på den aktuelle sag, som hun mener er et klart brud på forvaltningslovens inhabilitetsregler.

Kerteminde Kommune er blevet draget ind i sagen om en centerleder fra Nordfyns Kommunes Børn- og Ungeforvaltning, som over en årrække har sendt sine medarbejdere på kurser for knapt 240.000 kroner.

Det viser sig nemlig, at det ikke kun var en kvindelig centerleder fra Nordfyns Kommune, som købte efteruddannelse hos sin søster, Tina Bue Frandsen.

Det er ikke ordentlighed, og det er ikke professionel ledelse

Bente Fournaise, Sundheds- og Rehabiliteringschef, Kerteminde Kommune

Også centerlederens ægtemand har købt kurser i strid med forvaltningsloven.

Det fremgår af mails og fakturaer, som TV 2/Fyn har bedt om aktindsigt i.

Et forhold som ifølge Bente Fournais først blev klart for ledelsen få måneder efter, at hun havde overtaget det ledelsesmæssige ansvar for det bofællesskab, som centerlederens mand stod i spidsen for.

- Det bliver vi klar over i foråret 2017, og det handler vi på med det samme, siger Bente Fournaise.

Hun fortæller, at det var en henvendelse fra en medarbejder, som undrede sig over den familiære relation mellem lederen og kursusudbyderen, der fik sagen til at rulle.

- Vi bliver opmærksomme på, at der er et habilitetsproblem, og vi stopper kursusforløbet med det samme, lyder det fra den nuværende sundheds- og rehabiliteringschef.

Hun afviser samtidig, at den pågældende leder har gjort sine overordnede opmærksomme på, at han købte kurserne ved Tina Bue Frandsen, som altså er hans svigerinde.

- Du må selv sætte en pris...

Bente Fournaise har læst flere af de mails, som er sendt mellem Tina Bue Frandsen og hendes svoger.

Blandt dem en mailkorrespondance fra januar 2016, hvor den mandlige afdelingsleder sender medarbejdere på personaleudvikling hos svigerinden, Tina Bue Frandsen, som skriver:

"Kan du huske, hvad pris vi har aftalt for dagene i ....? Jeg sender dig udkast til program i aften :)"

Institutionslederen svarer tilbage kort efter:

"Nej, det kan jeg desværre ikke huske, så du må sætte en pris..."

Afdelingsleder bestilte efteruddannelse hos svigerinde og bad hende derefter selv sætte prisen på kurserne.

Højst usædvanligt, lyder det fra Sundheds- og Rehabiliteringschef, Bente Fournaise.

- Nej, det er slet ikke normal praksis. Normal praksis er, at vi har en helt klar aftale med kursusudbyder. Det er også der, hvor det tyder på, at der er et familiært forhold.

Og det er også noget af det, der har fået dig til at reagere?

- Ja, for det er ikke vores normale praksis. Slet ikke, siger Bente Fournaise.

00:57

Bente Fournaise har læst flere af de mails, som er sendt mellem Tina Bue Frandsen og hendes svoger. Herunder en mail, hvor de to aftaler kursuspriser.

Luk video

Ansættelsesforholdet er ophørt

Hun vil ikke svare på, om den nu tidligere leder er fratrådt på grund af den aktuelle sag, men hun medgiver, at en overtrædelse af forvaltningsloven som den aktuelle normalt medfører ansættelsesretlige konsekvenser.

- Det er en personsag, så jeg kan ikke rigtig udtale mig om det. Pågældende leder er her ikke mere.

- Det er en sag, der er meget alvorlig. Selvfølgelig sker der fejl i kommunerne. Vi kan jo ikke overvåge alt. Men det er ikke ordentlighed, og det er ikke professionel ledelse, siger sundheds- og rehabiliteringschef, Bente Fournaise.

TV 2/Fyns overvejelser omkring offentliggørelse af navne:

Vi har valgt ikke at nævne navnene på de to medarbejdere, som er søster og svoger til Tina Bue Frandsen, da de ikke er offentlige personer eller personer i større chefstillinger.

De to er heller ikke dømt eller tiltalt for at have begået noget ulovligt.

Tina Bue Franden er en offentlig person, som har bestridt høje poster både politisk - som medlem af byrådet i Odense gennem 20 år - og som embedsmand. Hendes navn nævnes således, selvom hun ikke har overtrådt forvaltningsloven i den pågældende sag.

Tidligere institutionsleder: Alt var aftalt med den daværende ledelse

TV 2/Fyn har været i telefonisk kontakt med den tidligere leder af bofællesskabet i Kerteminde Kommune.

Han ønsker ikke at svare på spørgsmål omkring hans køb af kurser og efterudannelse i den tid, han var ansat i Kerteminde Kommune.

Ej heller vil han forholde sig til, at indkøbene blev lagt hos svigerinden Tina Bue Frandsen.

Han fastholder følgende:

- Alt er sket efter aftale med den daværende ledelse.

Han vil dog ikke svare præcist på, om han forud for indkøbene havde fortalt den daværende ledelse om sit slægtskab med Tina Bue Frandsen.

Lederen nåede at være ansat i Kerteminde Kommune i små tre år. Han tiltrådte i oktober 2014 og forlod kommunen igen i september 2017.

Det har fortsat ikke været muligt at få en kommentar fra Tina Bue Frandsen.

Se en tidslinje over sagens vigtigste punkter. Foto: Sune Jørgensen & Louise Ravn