Ekspert i ansættelsesret: - Meget tyder på særdeles problematisk adfærd

Det er ikke foreneligt med retningslinjerne for god adfærd i det offentlige, når tidligere leder for uddannelsesenheden Phønix under Odense Kommune, Tina Bue Frandsen, i årevis har solgt og markedsført private kurser fra sin arbejdsmail, lyder vurderingen fra en juridisk ekspert.

TV 2/Fyn kunne i sidste uge afsløre, at en kvindelig leder af Børne- og Familiecentret i Nordfyns Kommune siden 2013 har købt kurser og efteruddannelse for knapt 240.000 kroner hos sin søster - Tina Bue Frandsen.

Samtidig har søsterens mand købt kurser hos Tina Bue Frandsen, mens han var ansat i Kerteminde Kommune.

Tina Bue Frandsen har i netop den periode, hvor hun privat har solgt kurser til sin nære familie, fungeret som kontorchef og leder af uddannelsesenheden Phønix under Odense Kommune.

quote Man skal optræde samvittighedsfuldt

Christian Højer Schjøler, Adjunkt og ekspert i ansættelsesret, SDU

Nu viser det sig, at flere at de kurser, som de to kommuner har købt, er arrangeret og faktureret via Tina Bue Frandsens e-mail hos Odense Kommune.

- Meget tyder på, at det er særdeles problematisk adfærd, hun har udvist i forbindelse med den her kursusvirksomhed, siger adjunkt og ekspert i ansættelsesret ved SDU, Christian Højer Schjøler.

Hvem er Tina Bue Frandsen?

Udbød samme kurser som kommunen

Odense Kommune udbød under Phønix med leder Tina Bue Frandsen i spidsen flere af de kurser i ledelsesteori, som man samtidig kunne købe i hendes private virksomheder "Teori U Akademiet" og "Vejen til Livet".

Det drejer sig blandt andet om et to-dages forløb i ledelsesteorien Teori U og om et længere forløb under overskriften "Teori U - Uddannelsen".

Netop det forhold, at det er de samme kurser, der er blevet solgt, har betydet, at risikoen for at skabe tvivl om, hvem der var afsender på de pågældende e-mails, har været overhængende, vurderer Christian Højer Schjøler.

- I kraft af at det tilsyneladende er hende og hende alene, der beslutter om kurserne skal udbydes i privat regi eller i kommunens regi, så anser jeg det for problematisk.

- Hvad der formentlig er endnu mere problematisk er, at hun har valgt at bruge sin arbejdsmail. Det skaber en forvirring, som i høj grad sår tvivl om det her krav om en samvittighedsfuld og loyal adfærd overfor sin arbejdsgiver, lyder det fra Christian Højer Schjøler.

God adfærd i det offentlige

Retningslinjerne for god adfærd i det offentlige er ifølge HR-chef i Odense Kommune, Mads Bjerrisgaard Bundesen, gældende i Odense Kommune.

- Reglerne for god adfærd i det offentlige er noget enhver leder i Odense Kommune er bekendt med. De er ganske klare i forhold til, at der ikke må eksistere et interessesammenfald, og at man i øvrigt lægger sin fulde arbejdstid i Odense Kommune. Alle ledere - og særligt fra kontorchef og opad - er man fuldstændig klar over de her regler.

Der er alene tale om retningslinjer, som blandt andet skal sikre, at embedsmænd ansat i kommuner, regioner og stat loyalt varetager arbejdsgiverens interesser, foreklarer Christian Højer Schjøler, der er adjunkt ekspert i arbejdsret på SDU.

- Den offentlige arbejdsgiver i form af Moderniseringsstyrelsen har lavet en vejledning på området omkring god adfærd i det offentlige. Den går ud på, at man skal optræde samvittighedsfuldt, og i hendes tilfælde vil det betyde, at når hun skal vejlede de kunder, hun har i røret, omkring de her uddannelser, så skal hun gøre det samvittighedsfuldt, siger Christian Højer Schjøler. 

 

Forlod job i Odense Kommune med udgangen af 2016

Tina Bue Frandsen forlod jobbet i Odense Kommune med udgangen af 2016.

Det fremgår blandt andet af en e-mail, som hun har sendt til sin søster og bror, hvori hun efterlyser kunder til sin private kursusvirksomhed.

Ingen kommentar fra Tina Bue Frandsen

TV 2/Fyn har været i telefonisk kontakt med Tina Bue Frandsen, men hun ønsker ikke at kommentere oplysningerne om, at hun har brugt sin arbejdsmail til at drive sin private kursusvirksomhed.

En offentligt ansat er inhabil, hvis:

Phønix-kritiker er overrasket

Venstre var allerede forud for at Phønix blev lukket kritisk overfor, at kommunen skulle bruge midler på at udbyde efteruddannelse. Derfor foreslog partiet flere gange, at Phønix skulle afvikles.

- Når vi fik øjne på Phønix, så var det "kun", fordi vi så, at der var nogle penge, der kunne bruges bedre. Vi har ikke haft nogen fornemmelse af, at der var noget, der ikke var, som det skulle være, fortæller daværende politisk orsfører, Bo Libergren.

Er du overrasket?

Ja.

Hvad er det, der overrasker dig?

- Hvis det, I ruller op her er rigtigt, så er det misbrug af skatteborgernes midler, og det er selvfølgelig en alvorlig sag, siger Bo Libergren, der efter at have forladt byrådet er blevet folketingskandidat for Venstre.

Tidligere byrådsmedlem Bo Libergren (V) var skarp kritiker af uddannelsesenheden Phønix. Han er overrasket over de oplysninger, som nu er kommet frem.