Heldagsskolen på Nordfyn: Magtanvendelser på Lene Jørgensens søn blev ikke indberettet

120 gange måtte personalet på Heldagsskolen i Otterup sidste år ty til magt overfor skolens knap 30 elever. Nu viser det sig, at det reelle tal kan være endnu højere. Flere episoder lader nemlig til aldrig at være blevet indberettet.

Mere end 20 indberetningsskemaer. Det var, hvad Lene Jørgensen modtog, da hun i foråret bad Nordfyns Kommune om aktindsigt i sin nu 12-årige søns skolepapirer.

Sønnen var i halvandet år elev på Heldagsskolen i Otterup. Et specialpædagogisk tilbud til normaltbegavede børn med svære sociale og følelsesmæssige problemer.

På det tidspunkt, hvor hun beder om at få udleveret sønnens dokumenter, har hun længe været bekymret for det, hun oplever, som mange og gentagne fastholdelser.

Lene Jørgensen sætter sig for at gennemgå indberetningsskemaerne systematisk. Hun skriver alle datoer ned og sammenholder dem med de beskeder om magtanvendelser, som hun har modtaget på telefon og forældreintra.

quote Hvis min søn skal have retssikkerhed, så skal det være registreret

Lene Jørgensen, Mor til tidligere elev på Heldagsskolen

Der blev hun klar over, at flere af de episoder, som hun er blevet informeret om på telefon og forældreintra, tilsyneladende aldrig er blevet indberettet.

- Det har jeg det dårligt med, fordi jeg regner med, at de har styr på det derude og registrerer det, de skal, ifølge loven.

- Men det undrer mig ikke, at de ikke har styr på det. Det bliver jeg nødt til at sige, lyder det fra Lene Jørgensen.

- Vi har haft en fastholdelse i dag

En af de beskeder, som gør Lene Jørgensen bekymret, er dateret den 22. februar 2017. Her skriver skolen til hende på forældreintra:

Hej Lene. Vi har haft en fastholdelse af XX i dag.

Der ligger imidlertid ikke nogen indberetning dateret den 22. februar 2017 i den bunke af magtanvendelsesskemaer, som Lene Jørgensen har modtaget fra Heldagsskolen.

- Jeg skriver datoerne ned slavisk, og så tænker jeg, at jeg kan faktisk mindes flere episoder, som jeg ikke har læst i de her fastholdelsesregistreringer. Det undrer mig. Jeg går ind på forældreintra og kigger, og der opdager jeg sørme flere fastholdelser, som er beskrevet på forældreintra, men ikke er registreret på de her skemaer, fortæller Lene Jørgensen.

Lene Jørgensen modtager besked om en fastholdelse via forældreintra den 22. februar 2017.
Lene Jørgensen modtager besked om en fastholdelse via forældreintra den 22. februar 2017.

Ikke den eneste episode

Episoden den 22. februar 2017 er ikke den eneste, som ifølge Lene Jørgensen ikke er blevet indberettet efter forskrifterne.

Få dage efter - den 28. februar 2017 - modtager hun endnu en besked på forældreintra om en magtanvendelse, som ser ud til aldrig et være blevet indberettet.

Dertil kommer - ifølge Lene Jørgensen - episoder, som hun blevet informeret om over telefonen.

- Jeg har været henne og tage billeder af min søn efter nogle fastholdelser. De datoer figurerer heller ikke i skemaerne. Jeg kan også huske, at de har haft telefonisk kontakt til mig nogle gange og fortalt om nogle rigtig slemme episoder, og de er heller ikke beskrevet i de her registreringer, siger Lene Jørgensen.

Lene Jørgensen fortæller, hvordan hun systematisk har gennemgået de indberetningerne om magtanvendelser, som hun har modtaget fra Nordfyns Kommune.

Klar overtrædelse af retningslinjer

Heldagsskolens mange magtanvendelser og Lene Jørgensens konstatering af, at ikke alle fastholdelser af hendes søn er blevet indberettet, står i skærende kontrast til de retningslinjer for magtanvendelser, som kommunen selv har udarbejdet, og som også omfatter Heldagsskolen.

Der står i retningslinjerne - fremhævet med fed:

I Nordfyns Kommune gælder den regel, at alle magtanvendelsesepisoder skal indberettes til forvaltningen, og at indberetning skal ske, hvis der på nogen måde er tvivl om, hvorvidt der har været anvendt magt.

- Ikke i orden

Direktør på Børne- og Ungeområdet, Ejner Jensen, vil ikke gå ind i den konkrete sag, men han understreger, at det er kommunens klare politik, at alle magtanvendelser skal indberettes.

- Hvis der har været fastholdelser, som er magtanvendelse, så skal det indberettes. Hvis det ikke er blevet det, så er det ikke i orden.

Hvem har ansvaret for, at de her indberetninger bliver lavet, som de skal?

- Det har jo lederen i princippet, som er den nærmeste til det. Derefter går det videre op i systemet til fagchefen og i sidste ende, så er det jo mit ansvar, at det her finder sted rigtigt. Jeg har selvfølgelig en tro på, at det gør det, fordi når vi har nogle retningslinjer, så efterlever vi dem – og hvis vi ikke har efterlevet dem, jamen så må vi jo rette ind, siger direktør Ejner Jensen.

Heldagsskolens daglige leder, Lina Kaslund Frandsen, har ikke ønsket at lade sig interviewe om sagen. Hun henviser i stedet til direktør Ejner Jensen.

Børn- og Ungedirektør, Ejner Jensen, har på baggrund af TV 2/Fyns historier indledt en analyse af håndteringen af magtanvendelser på Heldagsskolen. 

Rundspørge fører til undersøgelse i Nordfyns Kommune

Kommunen har - efter, at TV 2/Fyn har spurgt ind til de mange magtanvendelser på Heldagsskolen - igangsat en undersøgelse, der skal være med til at afdække, hvorfor antallet på skolen i Otterup ligger så meget højere, end det er tilfældet på andre fynske specialskoler.

Der er nemlig stor forskel på antallet af magtanvendelser. Det viser en rundspørge, som TV 2/Fyn har lavet blandt de fynske specialskoler.

Helædagsskolen topper med flere længder listen. 120 gange måtte skolens lærere og pædagoger sidste år gribe til fysisk magt overfor én af skolens 28 elever.

TV 2/Fyn har spurgt de fynske specialskoler til antallet af magtanvendelser i 2016 og 2017.
TV 2/Fyn har spurgt de fynske specialskoler til antallet af magtanvendelser i 2016 og 2017.

- Min søns retssikkerhed er krænket

Lene Jørgensen håber, at detaljerne omkring manglende indberetninger i hendes søns sag kan bane vejen for en større oprydning på området i Nordfyns Kommune.

 - Hvis min søn skal have retssikkerhed, så skal det (magtanvendelserne, red.) være registreret. Så kan det ikke hjælpe noget, at skolen har glemt det, siger Lene Jørgensen.

Sønnen var elev på Heldagsskolen i halvandet år. De første indberetninger er lavet i efteråret 2016, mens de sidste episoder har fundet sted i januar 2018.

Lene Jørgensens 12-årige søn blev i foråret sygemeldt på grund af angst og skolevægring. Der arbejdes fortsat på at få klarlagt, hvad det er for et skoletilbud, der passer til ham og hans udfordringer.

 - Hvis min søn skal have retssikkerhed, så skal det (magtanvendelserne, red.) være registreret. Så kan det ikke hjælpe noget, at skolen har glemt det, siger Lene Jørgensen.

Nærmeste chefer er væk

Heldagsskolen hører under Nordfyns Børne- og Familiecenter, hvor lederen for nylig blev fyret for gennem flere år at have sendt sine medarbejdere på kurser og efteruddannelse hos sin søster.

Sagen endte med også at koste familiechef Henrik Jacobsen jobbet, fordi han var vidende om forbindelsen mellem de to søstre uden at gribe ind.

Den nu forhenværende leder af Nordfyns Børne- og Familiecenter blev samtidig politianmeldt, fordi det i forbindelse med sagen om ulovlige køb af kurser kom frem, at hun havde videresendt stærkt fortrolige handleplaner om to navngivne børn til den samme søster.

Dermed er to lederstillinger lige nu ubesatte i Nordfyns Børne- og Familiecenter.