Inhabilitet: Fyns Politi frikender sig selv

Fyns Politi har ikke - som man ellers skal i tvivlstilfælde - henvendt sig til Statsadvokaten med spørgsmålet om, hvorvidt politikredsen er inhabil i efterforskningen af sagen om den mangeårige byrådspolitiker, Tina Bue Frandsen.

Efterforskningen af sagen om den mangeårige byrådspolitiker Tina Bue Frandsen er foregået hos Fyns Politi, hvor hendes mand i en lang årrække arbejdede som betjent, sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand og kriminaltekniker - først ved politiet i Assens og siden i Rigspolitiets afdeling i Odense.

quote Sagen skal forelægges, hvis Fyns Politi vurderer, at der kan rejses begrundet tvivl om habiliteten.

Mailssvar fra Jakob Berger Nielsen, Vicestatsadvokat

- I denne her sag har der aldrig været skyggen af tvivl om vores habilitet, og derfor har vi ikke forelagt noget for Statsadvokaten, siger konstitueret advokaturchef Martin von Bülow, Fyns Politi.

En politikreds er ellers forpligtet til at tage kontakt til Statsadvokaten, der fører tilsyn med landets politikredse, hvis der i efterforskningen af en sag kan være tvivl om, hvorvidt politiet agerer sagligt og upartisk.

Det slår Statsadvokaten i Viborg fast i et mailssvar til TV 2/Fyn:

Hvis der i en sag kan rejses begrundet tvivl om habiliteten hos politikredsen, skal politikredsen forelægge spørgsmålet om sagens videre behandling for Statsadvokaten.

- Jeg ville i en fart få den sendt videre til en anden politikreds

Den mistanke om muligt mandatsvig, som førte til, at Odense Kommune i oktober måned involverede politiet om sagen mod tidligere byrådsmedlem, chefkonsulent og siden kontorchef i Odense Kommune, Tina Bue Frandsen, burde ellers have været placeret ved en politikreds et andet sted i landet.

Det vurderede ekspert i strafferet, Henning Fuglsang Sørensen, allerede den 22. februar 2019.

quote I denne her sag har der aldrig været skyggen af tvivl om vores habilitet, og derfor har vi ikke forelagt noget for Statsadvokaten

Martin von Bülow, Konst. Advokaturchef, Fyns Politi

Det skete i forbindelse med afsløringer af, at også Tina Bue Frandsens mand - Carsten Bue Frandsen, der har en lang karriere bag sig på blandt andet politigården i Odense - havde taget sig betalt for at holde oplæg om ledelsesteorien Teori U for Odense Kommune.

Et oplæg, som hans kone - daværende byrådspolitiker, Tina Bue Frandsen - netop var ansat til at holde som chefkonsulent i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.

- Hvis jeg sad som ledende medarbejder ved Fyns Politi og havde ansvaret for den her efterforskning, så ville jeg i en fart få den sendt videre til en anden politikreds. Ganske enkelt fordi jeg ville føle mig for tæt på de mennesker, der er involveret her, sagde Henning Fuglsang Sørensen, der er lektor i strafferet ved Syddansk Universitet, dengang til TV 2/Fyn.

Per Lydiksen Laursens opslag på TV 2/Fyns facebookside, 26. april 2018.
Per Lydiksen Laursens opslag på TV 2/Fyns facebookside, 26. april 2018.

- Gab

​En vurdering som blev styrket af et opsigtsvækkende opslag på TV 2/Fyns Facebook begået af Tina Bues tidligere byrådskollega, mangeårig kollega til Carsten Bue Frandsen og nuværende vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Per Lydiksen Laursen:

Gab at bruge en hel udsendelse på en sag fra Nordfyns Kommune, som har kørt i over en uge. Bedre TV for licensen.

Et opslag, som Per Lydiksen Laursen lavede i forbindelse med TV 2/Fyns afdækning af, hvordan Tina Bue Frandsens søster i sin daværende egenskab af leder i Nordfyns Kommune havde købt kurser i Tina Bues private firma for 240.000 kommunale kroner.

- Her har vi en ledende medarbejder, der stadigvæk er tjenestegørende ved Fyns Politi, som i realiteten går ud og erklærer sin støtte til Bue Frandsen. Det betyder, at så meget desto mere er der grund til at have en sikker formodning om, at ledende medarbejdere ved Fyns Politi har deres forudindtagede opfattelse af, hvordan den her sag skal efterforskes.

- Allerede der er vi jo langt over stregen i forhold til, hvornår man bør lade sager gå videre til et naboembede, sagde strafferetsekspert Henning Fuglsang Sørensen, da han fik opslaget forelagt den 22. februar 2019.

- Allerede der er vi jo langt over stregen i forhold til, hvornår man bør lade sager gå videre til et naboembede, siger Henning Fuglsang Sørensen, lektor i strafferet ved Syddansk Universitet.

Fyns Politi undlod at fortælle om vurdering

TV 2/Fyn har gentagne gange henover efterår og vinter bedt Fyns Politi forholde sig til habilitetsspørgsmålet, hvilket politikredsens kommunikationsafdeling flere gange har afvist.

Først da det i februar kom frem, at Tina Bue Frandsens mand har tjent penge som oplægsholder for sin kone i Odense Kommune, fortalte politiet, at man helt tilbage i oktober måned havde vurderet, at der ikke var tale om inhabilitet for Fyns Politis vedkommende.

Den vurdering ville man nu genoverveje, lød det i februar fra Fyns Politi:

- Det er en alvorlig sag, og vi har brug for at kigge ordentligt på nye oplysninger i sagen og lave en ny vurdering. Det tager tid, og det må I respektere. Før vi har lavet en ny vurdering, kan vi ikke udtale os yderligere, sagde Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationsmedarbejder i Fyns Politi, den 22. februar 2019.

- Vi har ikke været det mindste i tvivl

Den nye vurdering har man nu færdiggjort, og resultatet af den er, at man på politigården i Odense fortsat mener, at man har været fuldt ud i stand til sagligt at varetage sagen om muligt mandatsvig begået af Tina Bue Frandsen.

- Hvis vi på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt vi er inhabile, så skal vi forelægge Statsadvokaten spørgsmålet, så Statsadvokaten kan træffe den endelige afgørelse. Men i denne her sag, har der aldrig været skyggen af tvivl om vores habilitet, og derfor har vi ikke forelagt spørgsmålet for Statsadvokaten, siger Martin von Bülow, der er konstitueret advokaturchef i Fyns Politi. 

Men kan undre sig over, at I ikke har været i tvivl, når folk omkring Jer – en strafferetsekspert - har været det?

- Det må stå for hans egen regning, hvis han mener, der er habilitetsproblemer her.

Hvorfor ikke bare lige drøfte det med Statsadvokaten, inden man frikender sig selv så at sige?

- Der er ikke noget med at frikende sig selv. Det er et spørgsmål om, at hvis jeg er det mindste i tvivl, så skal jeg forelægge det for Statsadvokaten. I denne her sag var jeg ikke det mindste i tvivl, siger Martin von Bülow, der er konstitueret advokaturchef hos Fyns Politi.

- Der er ikke nogen, der har gjort mig opmærksom på, at der skulle være nogen problemer, siger konstitueret advokaturchef, Martin von Bülow.

Statsadvokaten tog kontakt til Fyns Politi

Vurderingen er blevet til på trods af, at Fyns Politi i sidste uge modtog en henvendelse fra Statsadvokaten, som indskærpede, at spørgsmålet om, hvorvidt efterforskningen skal ligge på politigården i Odense, bør vendes med Statsadvokaten, hvis der er tvivl:

I anledning af TV2 Fyns henvendelse har Statsadvokaten i Viborg kontaktet Fyns Politi og gjort politikredsen opmærksom på, at sagen derfor skal forelægges, hvis Fyns Politi vurderer, at der kan rejses begrundet tvivl om habiliteten.

quote Der er ikke nogen, der har gjort mig opmærksom på, at der skulle være nogen problemer. Derfor lægger jeg til grund, at der ikke er nogen problemer

Martin von Bülow, Konst. Advokaturchef, Fyns Politi

En henvendelse, som dog ikke har fået Fyns Politi til at kontakte Statsadvokaten i Viborg.

Hvorfor overhovedet bringe sig i en situation, hvor de her spørgsmål kan stilles?

- Det er jo jer, der stiller spørgsmålene. Vi mener ikke selv, vi har bragt os i sådan en situation. Vi mener altså ikke, der foreligger habilitetsproblemer. Det er det, der fortsat er vores holdning, og derfor kunne vi også træffe afgørelsen, siger Martin von Bülow.

Du kender ikke Carsten Bue personligt, og du siger, at der er ikke nogen af dem, der har efterforsket sagen, der kender ham heller. Er det rigtigt forstået, at det er det, der er årsag til, at I har truffet den her beslutning?

- Hvis der var nogen af dem, der har efterforsket sagen, der kendte ham, så skal de gøre mig opmærksom på det. Der er ikke nogen, der har gjort mig opmærksom på, at der skulle være nogen problemer. Derfor lægger jeg til grund, at der ikke er nogen problemer, og jeg ved med mig selv, at jeg har ikke nogen problemer, siger Martin von Bülow.