Kommunaldirektør om mørklagte mails: - Vi er ude i noget feinschmeckeri

Det var en fejl, at Middelfart Kommune valgte ikke at finde og udlevere centrale e-mails i sagen om gratis kurser. Kommunaldirektør Steen Vinderslev erkender at have truffet en forkert beslutning, men afviser, at de forsvundne e-mails er udtryk for, at nogen har forsøgt at dække over sagen.

- Det viste sig at være en fejl, og det kan jeg kun beklage.

Sådan siger kommunaldirektør i Middelfart Kommune Steen Vinderslev om den beslutning, han traf i slutningen af oktober om at fastholde kommunens afslag på aktindsigt i centrale e-mails.

En beslutning, som viste sig at være i strid med reglerne om aktindsigt.

TV 2/Fyn modtog i slutningen af oktober endnu en gang afslag på aktindsigt i e-mails mellem lederen af Brohuset, Tina Bue Frandsen, og lederens veninde, som er søster til Tina Bue Frandsen og tidligere centerleder i Nordfyns Kommune.

quote Det skal være meget stor sikkerhed omkring, at medarbejderne kan have tillid til, at vi som ledere ikke sidder og læser dem over skulderen på ting, som hører til privatlivets fred.

Steen Vinderslev, Kommunaldirektør, Middelfart Kommune

Korrespondancer, som ifølge Middelfart Kommune, er slettet - og som kommunen derfor helt frem til onsdag i sidste uge ikke mente, at de var forpligtet til at forsøge at fremskaffe, selvom de er underlagt reglerne om aktindsigt.

- Det skal være meget stor sikkerhed omkring, at medarbejderne kan have tillid til, at vi som ledere ikke sidder og læser dem over skulderen på ting, som hører til privatlivets fred.

Men det kan godt virke besynderligt, at du som kommunaldirektør ikke kender til de her regler?

- Nej, jeg vil sige, at vi er ude i noget feinschmeckeri, som vi meget, meget sjældent rører ved. Jeg kender de hovedregler, der er omkring journalpligt, og jeg kender også hovedreglerne omkring, hvad vi som arbejdsgivere må gøre med vores medarbejderes mailbokse.

- Der laver jeg en fejl i den vurdering, at jeg får ikke balanceret de to hensyn på den rigtige måde. Det kan jeg kun beklage, siger Steen Vinderslev.

 

- Ingen sammenhæng mellem sommerhusudlån og gratis kurser

Middelfart Kommune har gentagne gange i perioden fra den første anmodning om aktindsigt den 27. september og indtil onsdag i sidste uge afvist at forsøge at finde og udlevere de pågældende e-mails.

Det lykkedes dog TV 2/Fyn at få adgang til en del af de efterspurgte mails via en aktindsigt til Nordfyns Kommune, som ved at gennemgå deres back-up system fremskaffede 25 e-mails mellem institutionslederen i Middelfart og hans veninde, Tina Bue Frandsens søster, som på daværende tidspunkt var centerleder i Nordfyns Kommune.

Her dukkede blandt andet den e-mail op, som viser, at institutionslederen lånte kommunens sommerhus ud til veninden i Nordfyns Kommune som tak for hendes hjælp til at få adgang til et gratis kursus.

E-mail vedr. sommerhusophold, februar 2014.
E-mail vedr. sommerhusophold, februar 2014.

- Den mail, synes jeg, er formuleret i en meget uprofessionel tone, siger Steen Vinderslev.

Hvad med den handling, der ligger bag?

- Det er den fortolkning, du har af det, at det er som en modydelse. Vores opfattelse er, at vi har med to kolleger at gøre, som i mange sammenhænge arbejder sammen om meget komplekse børnesager.

”Fordi jeg får så tit noget af dig. Hjælp til at komme billigere på Teori U” Hvordan læser du den sætning?

 - Jeg forstår det som, at man har to kolleger, som har et tæt samarbejde og har haft det gennem mange år, som skriver på en uprofessionel måde til hinanden.

Steen Vinderslev afviser blankt, at e-mailens ordlyd skulle give anledning til yderligere undersøgelser af, hvorfor cirka halvdelen af de kurser, som forsvandt ud af Odense Kommunes kursuscenter, uden at modtagerne blev opkrævet betaling, endte hos en institutionsleder i Middelfart.

- Der er ikke brug for et nyt back-up system, siger kommunaldirektør Steen Vinderslev om det system, som gør det umuligt at genskabe e-mails, som er slettet mere end 30 dage tilbage.

- Der er ikke brug for et nyt back-up system

Middelfart Kommune beslutter onsdag i sidste uge - altså dagen før, at TV 2/Fyn bringer historien om, hvordan kommunen havde valgt at mørklægge e-mails i strid med reglerne om aktindsigt - alligevel at lede efter de manglende e-mails.

Kommunen har dog, på trods af den ændrede beslutning, ikke været i stand til at fremskaffe korrespondancerne. Måske fordi kommunens back-up system kun går en enkelt måned bagud. 

- Vores back-up server gemmer slettede mails i 30 dage, efter de er slettet. Jeg kan fornemme, at andre kommuner har et længere timelapse, før de sletter deres mails.

Hvis nu I havde været lidt hurtigere til at erkende jeres fejl her, så havde der dog været en sandsynlighed for, at de her mails stadig lå i systemet?

- Det er så din hypotese.

Vi taler om, at vi søger den første aktindsigt i det her for to måneder siden. I kan gå 30 dage tilbage. Hvis I havde været lidt hurtigere, så havde I kunnet nå at kigge – hvad lå der på det tidspunkt, hvor der blev søgt aktindsigt?

- Jeg synes, vi har hjulpet godt til. Men vi har truffet en forkert beslutning omkring adgang til slettede mails.

Det her handler om, om pressen kan arbejde, om at offentligheden kan følge med i, hvilke aftaler i indgår og på hvilke vilkår. Kan du se problemet i, at I her aktivt har været med til at forhindre, at det arbejde kan udføres?

- Jeg vil sige, at den påstand, at vi aktivt har medvirket til at forhindre, den er ikke rigtig. Vi har givet jer aktindsigt fem gange i alle de dokumenter, I har bedt om. Vi har lavet en fodfejl omkring slettede mails. Den fodfejl har vi selv fundet ud af og rettet den.

Skal I have en anden back-up-strategi?

- Det tænker jeg ikke, vi skal. Vi skal sørge for, at alt det, der skal journaliseres, det bliver journaliseret.

Skal I have en anden back-up-strategi, indtil I har fundet ud af at journalisere efter reglerne?

- Nej, jeg tænker, vi har et rigtig godt fokus på det her med at få endnu bedre styr på vores journalisering, end vi har haft det i den her sag.

Føler du dig overbevist om, at der ikke er nogen i Middelfart Kommune, der har forsøgt at dække over noget i den her sag?

- Det er jeg hundrede procent overbevist om, siger Steen Vinderslev.