Leder i Nordfyn fortsat fritaget: Stilling som afdelingsleder slået op

Centerlederen for Nordfyns Børn- og Familiecenter er fritaget for tjeneste, efter hun købte kurser af sin søster for kommunens penge. En stilling som hun midlertidig varetog er slået op.

En stilling er slået op på Nordfyns Kommunes hjemmeside. Kommunen søger en ny afdelingsleder for institutionen Langebyhus.

Den tidligere midlertidige leder for institutionen er fritaget for tjeneste, efter TV 2/Fyn kunne fortælle, at hun gennem en årrække havde købt kurser til sig selv og sine medarbejdere for kommunens midler hos sin søsters kursusvirksomhed.

Præcisering
Clock16. maj 2018, kl. 19:49
Deltaljer om den opslåede stilling er præciseret.

Direktør for Børn og Unge i Nordfyns Kommune, Ejner Jensen, forklarer, at stillingsopslaget ikke har noget at gøre med den fritagede centerleder, der blot fungerede som afdelingsleder midlertidigt.

- Stillingen som afdelingsleder for Langebyhus har været vakant i nogle måneder. Den skulle først være slået op til august, men jeg har valgt at fremrykke det og slå den op nu, fordi vi er lidt nede på ledere for tiden, siger Ejner Jensen. 

Ingen ny centerlederstilling

Den pågældende leder er ansat i Nordfyns Kommune som centerleder for Nordfyns Børne- og Familiecenter, som dækker over fire institutioner: Langebyhus, Heldagsskolen, et familiehus og sundhedsplejen.

Hun fungerede samtidig som afdelingsleder på Langebyhus, fordi den tidligere afdelingsleder var stoppet. I en sådan situation er det ifølge kommunaldirektør Morten W. Pedersen almindeligt, at en centerleder træder ind som fungerende afdelingsleder, til der findes en ny.

Der er ikke slået nogen stilling op som centerleder. 

Undersøgelse igang

Efter TV 2/Fyn i slutningen af april bragte et række indslag om centerlederens indkøb hos sin søster, valgte Nordfyns Kommune at fritage både centerlederen og hendes chef, Børn- og ungechef Henrik Jacobsen, fra tjeneste.

Desuden igangsatte Nordfyns Kommune en undersøgelse af hele sagen, hvor de får hjælp af KL's jurister. Så længe undersøgelsen kører er de to ledere fritaget for tjeneste. 

- Stillingsopslaget har ikke spor at gøre med den undersøgelse, der er igang, understreger Ejner Jensen. 

Undersøgelsen forventes færdig i løbet af juni.