Middelfart involveret i sag om Tina Bue: Forærede kommunale kurser til søsters tidligere kollega

En institutionsleder fra Middelfart Kommune sendte ad flere omgange sine medarbejdere på efteruddannelse i Tina Bue Frandsens kursusenhed under Odense Kommune. Odense Kommune modtog aldrig betaling for forløbene. Det gjorde til gengæld Tina Bue Frandsen selv, da samme institutionsleder siden handlede i hendes private firma.

Nordfyn, Kerteminde, Assens, Odense - og nu også Middelfart Kommune.

Sagen om nepotisme og ulovlig kursushandel med forbindelse til det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem i Odense, Tina Bue Frandsen, vokser igen i omfang.

quote Det er helt åbenlyst, at det er noget, som politiet med fordel kunne interessere sig lidt for

Henning Fuglsang Sørensen, ekspert i strafferet, Syddansk Universitet.

Brohuset, som er en institution under Middelfart Kommune, fik nemlig ad flere omgange efteruddannelsesforløb forærende af den kommunale kursusenhed, som Tina Bue Frandsen var leder for i Odense Kommune.

Familie- og forebyggelseschef i Middelfart Kommune, Jørn Nielsen, reagerede sådan her på oplysningerne om, at Middelfart Kommune har modtaget kurser for 140.000 kroner, uden at der er blevet betalt:

- Ja, det er da forbløffelse. Det korte svar på, hvorfor det er sådan, det er simpelthen, fordi vi ikke har modtaget nogen regning.

- Det korte svar på, hvorfor det er sådan, det er simpelthen, fordi vi ikke har modtaget nogen regning, siger familie- og forebyggelseschef, Jørn Nielsen.

Institutionsleder gratis på kursus i foråret 2014

Brohusets leder var selv den første til at deltage på den gratis efteruddannelse i foråret 2014.

Herefter blev flere medarbejdere sendt afsted på samme uddannelsesforløb, og for hovedparten af dem faldt der aldrig nogen betaling til Odense Kommune.

quote Det her bliver taget ind i en sammenhæng, hvor der er medarbejder og leder i Nordfyns Kommune, der er mistænkt for nepotisme og for at sammenblande offentlig og privat økonomi. Det er jeg fuldstændig sikker på ikke er tilfældet her

Jørn Nielsen, familie- og forebyggelseschef, Middelfart Kommune

Kurser for mere end 300.000 kroner blev foræret væk

Tina Bue Frandsens kommunale kursusenhed har - hvis man regner i markedspriser - foræret kommunale uddannelsesforløb for mere end 300.000 kroner til Tina Bues kontakter i de to kommuner.

Oplysninger, der ifølge ekspert i strafferet ved Syddansk Universitet, Henning Fuglsang Sørensen, endnu en gang peger i retning af muligt mandatsvig.

- Når man sidder i en stilling, hvor man har mulighed for at disponere på vegne af sin arbejdsgiver – i det her tilfælde Odense Kommune – og man udnytter den mulighed på en måde, så arbejdsgiveren taber penge og nogle andre vinder nogen penge, så er det noget, der bevæger sig faretruende tæt på, at man rammer ind i straffelovens bestemmelser om mandatsvig, siger Henning Fuglsang Sørensen.

Herunder er en oversigt over, hvilke forløb der er tale om:

Gratis på "Teori U Uddannelse" i Odense Kommune

Strafferetsekspert om gratis kurser:  -Faretruende tæt på bestemmelserne om mandatsvig.

- Fik pladsen efter henvendelse fra Nordfyns Kommune

En række e-mails, som TV 2/Fyn er i besiddelse af, viser, hvordan Tina Bue Frandsens søster spillede en central rolle i videreformidlingen af diverse kurser og uddannelsesforløb til kontakten i Middelfart Kommune.

Søsteren er tidligere kollega og nær ven til institutionslederen i Middelfart Kommune.

De to arbejdede sammen på det nu lukkede Udby Behandlingshjem fra 1999 til 2005.

Allerede da institutionslederen selv - som den første - deltog i "Teori U Uddannelsen" i foråret 2014, foregik det via Tina Bue Frandsens søster i Nordfyns Kommune.

Det bekræfter Middelfart Kommune i en e-mail til TV 2/Fyn:

XXXX (institutionsleder i Middelfart Kommune, red.) oplyser, at han fik pladsen efter henvendelse fra Nordfyns Kommune, da de havde et afbud. Middelfart Kommune har endnu ikke modtaget opkrævning fra Nordfyns Kommune for XXXX's deltagelse i kurset.

TV 2/Fyn har foretaget en nøje gennemgang af fakturaer fra Middelfart, Nordfyns og Odense Kommune.

Gennemgangen viser, at hverken Middelfart eller Nordfyns Kommune har betalt for institutionslederens uddannelsesforløb i Odense.​

Blev kunde i Tina Bues private firma

Efter at have taget imod de gratis kommunale efteruddannelsesforløb, hvor Tina Bue Frandsen i øvrigt selv fungerede som kontorchef, underviser og repræsentant for Odense Kommune, valgte lederen af Brohuset sidste år at fortsætte samarbejdet med Tina Bue i hendes private firma "Teori U Akademiet".

En aktindsigt, som TV 2/Fyn har modtaget fra Middelfart Kommune efter flere forespørgsler, viser, at institutionslederen her købte en "Team dag i Tipi" til sine medarbejdere på Middelfart Kommunes regning.

Pris: godt 22.000 kroner.

Faktura, april 2017 - "Team dag i Tipi", Middelfart Kommune
Faktura, april 2017 - "Team dag i Tipi", Middelfart Kommune

- Noget politiet med fordel kunne interessere sig for

Det rejser ifølge strafferetsekspert Henning Fuglsang Sørensen spørgsmål om, hvorvidt Tina Bue Frandsen har brugt kommunens kurser til at markedsføre sig selv og sit eget private firma.

- Det er helt åbenlyst, at det er noget, som politiet med fordel kunne interessere sig lidt for.

- I det øjeblik man lader Odense Kommune betale udgifterne for de gratis kurser, man tilbyder nogle mennesker, som så tilsyneladende bagefter har købt – i det væsentligste – de samme kurser i ens egen private kursusvirksomhed, så kunne man jo få den fornemmelse, at der i realiteten er tale om, at man har ladet Odense Kommune afholde reklameudgifterne for ens private virksomhed. Det må man selvfølgelig ikke, siger Henning Fuglsang Sørensen, der er lektor i strafferet ved Syddansk Universitet.

Middelfart Kommune afviser brud på reglerne

Familie- og forebyggelseschef i Middelfart Kommune, Jørn Nielsen, er dog ikke bekymret.

Han afviser blankt, at der skulle være en sammenhæng mellem manglende fakturaer og kursuskøbet i Tina Bues private firma.

quote Jeg kan oplyse, at jeg ikke har kendskab til gratis kurser

E-mail fra Tina Bue Frandsen

Efter at de her gratis forløb, de er kommet til Middelfart, så vælger den her institutionsleder at købe ind i Tina Bues private firma – er det noget, der undrer dig?

- Nej. Vi kan jo alle sammen være meget kloge nu, hvor sagen i Nordfyns Kommune er rullet op. Men i 2017, der er der jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved den kursusvirksomhed, som hverken Phønix eller Tina Bue bedriver.

Føler du dig helt overbevist om, at I har undersøgt det her til bunds nu?

- Ja, fuldstændig. Det her bliver taget ind i en sammenhæng, hvor der er medarbejder og leder i Nordfyns Kommune, der er mistænkt for nepotisme og for at sammenblande offentlig og pivat økonomi. Det er jeg fuldstændig sikker på ikke er tilfældet her, siger Jørn Nielsen.

Hvem er Tina Bue Frandsen?

Nogen fik det gratis - andre betalte 23.750 kroner

Mens institutionslederen fra Middelfart Kommune fik lov til at deltage på uddannelsesforløbet uden beregning i foråret 2014, var den økonomiske side af sagen en noget anden for hans medkursister.

På præcis samme kursus sad en række kursister - både private og offentlige - som havde købt deres kursusplads via det private konsulenthus Ankerhus til en pris på 23.750 kroner.

Konsulenthusets daværende indehaver havde nemlig via et tæt samarbejde med Tina Bue Frandsen og hendes private firma Teori U Akademiet adgang til at købe pladser på det pågældende forløb, som konsulenthuset bagefter videresolgte til private kunder til dobbelt pris.

En konstruktion, som TV 2/Fyn efter omfattende researcharbejde kunne fortælle om i slutningen af september, og som Odense Kommune derefter valgte at bede Fyns Politi efterforske nærmere.

Ingen interview med TV 2/Fyn

TV 2/Fyn har været i telefonisk kontakt med Tina Bue Frandsens søster, tidligere leder af Børne- og Familiecentret i Nordfyns Kommune, men hun har ikke ønsket at lade sig interviewe om de gratis kursusforløb.

Heller ikke hendes ven og tidligere kollega, der er institutionsleder i Middelfart Kommune har villet medvirke i et interview. Han henviser til chefen for Familie og Forebyggelse, Jørn Nielsen.

TV 2/Fyn har også været i kontakt med Tina Bue Frandsen.

Hun ønsker ikke at stille op til et interview om de manglende fakturaer til Nordfyns og Middelfart Kommune, men skriver i en e-mail til TV 2/Fyn:

- Jeg kan oplyse, at jeg ikke har kendskab til gratis kurser, ligesom jeg ikke vil kunne udtale mig i forhold til, hvorvidt der er foretaget opkrævninger, idet jeg ikke på noget tidspunkt har beskæftiget mig med fakturering.

Odense Kommune henviser til intern undersøgelse

Personalechef i Odense Kommune, Mads Bjerrisgaard Bundesen, har heller ikke ønsket at stille op til et interview.

Han påpeger, at kommunen har valgt at oversende sagen til vidfere efterforskning ved Fyns Politi - og henviser derudover til den interne undersøgelse af Tina Bue Frandsen, som blev færdig tidligere på efteråret.

Det fremgår af undersøgelsen, at godt en fjerdedel af de i alt 138 eksterne, som deltog i kurser i regi af Odense Kommune, mens Tina Bue Frandsen var leder, ikke var blevet faktureret.

Blandt dem altså Nordfyns og Middelfart Kommune.

Odense Kommune slår i den interne undersøgelse også fast, at det på grund af manglende journalisering ikke har været muligt at konstatere, hvorfor nogen aldrig fik en regning.