Nepotismesagen: Chefer fyret i Nordfyns Kommune

En centerleder i Nordfyns Kommune har fået en fyreseddel. Børn- og familiechef, Henrik Jacobsen, bliver afskediget. Det sker efter TV 2/FYNs afsløringer af flere brud på forvaltningsloven.

Nordfyns Kommune skiller sig af med to chefer på børn- og ungeområdet. 

Det drejer sig om børn- og familiechef, Henrik Jacobsen, og en kvindelig centerleder.

Det oplyser Nordfyns Kommune fredag morgen. 

Fyret med øjeblikkelig virkning

I en pressemeddelelse skriver kommunen, at man afslutter ansættelsesforholdet med centerlederen for Nordfyns Børne- og Familiecenter med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel.

Ud over det, så bliver det indledt en afskedigelsessag mod kommunens chef for Børn og Familie, Henrik Jacobsen.

Fyringerne kommer efter TV 2/FYNs afsløringer af blandt andet brud på forvaltningsloven, brud på offentlighedsloven og brud på tavshedspligten. 

Afsløringerne fik Nordfyns Kommune til at sætte en undersøgelse i gang af forholdene og det er den, der nu er årsag til, at man har valgt at afskedige de to ledende medarbejdere.

⁃ Nu foreligger resultatet af undersøgelsen, og vi har haft lejlighed til at nærlæse den. Vi må konstatere, at der er tale om nogle forhold af en meget alvorlig karakter, og det drager vi konsekvensen af, siger kommunaldirektør Morten V. Pedersen.

Alvorligt ledelsessvigt

Nordfyns Kommune kalder det et alvorligt ledelsessvigt, da børn- og familiechefen ikke greb ind over for bruddet på habilitetsreglerne, selv om han var vidende om det.

Det er det ledelsessvigt og det dermed forbundne tab af tillid til børn- og familiechefen, som er grunden til, at Nordfyns Kommune nu har indledt en afskedigelsessag.

Fornyet opmærksomhed på god adfærd i det offentlige

Nordfyns Kommune har på baggrund af sagen taget initiativ til drøftelser i organisationen, som skal skærpe opmærksomheden omkring forvaltningsloven og god adfærd i det offentlige.

- Vi har dygtige og ansvarsfulde ledere i Nordfyns Kommune, og sagen er på ingen måde karakteristisk for den måde, vores ledere agerer på. Når sådan noget sker, er det altid en god anledning til en dialog om det ansvar og de forpligtelser, der påhviler ledere og alle andre ansatte i Nordfyns Kommune, siger kommunaldirektør Morten V. Pedersen.

TV 2/FYN har været i kontakt med Henrik Jacobsen. Han har ingen kommentarer til sagen. Vi har via telefon og sms forgæves forsøgt at komme i kontakt med den fyrede centerleder.