I det fynske folks tjeneste

Nepotismesagen: - Vi er blevet klogere siden mandag

Kommunaldirektør i Nordfyns Kommune, Morten V. Pedersen, siger at TV 2/Fyns afsløringer i sagen om centerleders køb af kurser hos sin søster har fået kommunen til at sætte en uvildig undersøgelse i gang.

00:42

Se hele interviewet med kommunaldirektør i Nordfyns Kommune, Morten V. Pedersen, under artiklen.

- Vi har her en sag, som vi ser ganske alvorligt på. En sag som er blevet afdækket i pressen de seneste dage. Og det gør, at jeg har vurderet det rigtige vil være, at få lavet en uvildig undersøgelse, siger Morten V. Pedersen, kommunaldirektør i Nordfyns Kommune.

Kommunen valgte onsdag med øjeblikkelig virkning, at fritage to ledende medarbejdere for tjeneste. Det skete efter TV 2/Fyns afsløringer af, hvordan en centerleder i strid med loven har købt kurser ved sin søster, Tina Bue Frandsen. En handling som hendes nærmeste chef var fuldt ud bevidst om.

Det drejer sig om familiechef Henrik Jacobsen og en kvindelige centerleder, som siden 2013 har købt søsterens kurser til et samlet beløb på 240.000 kroner.

Samtidig med tjenestefritagelse af de to ledende medarbejdere har kommunen bedt Kommunernes Landsforenings (KL) juridiske kontor om, at gå ind i sagen.

Læs også Nepotismesag: To chefer sendt hjem i Nordfyns Kommune

TV 2/FYNS OVERVEJELSER OMKRING OFFENTLIGGØRELSE AF NAVNE:

Vi har valgt ikke at nævne navnene på de to medarbejdere, som er søster og svoger til Tina Bue Frandsen, da de ikke er offentlige personer eller personer i større chefstillinger.

De to er heller ikke dømt eller tiltalt for at have begået noget ulovligt.

Tina Bue Franden er en offentlig person, som har bestridt høje poster både politisk - som medlem af byrådet i Odense gennem 20 år - og som embedsmand. Hendes navn nævnes således, selvom hun ikke har overtrådt forvaltningsloven i den pågældende sag.

Det er tre dage siden vi kunne fortælle om det her lovbrud. Hvorfor handler I først nu?

- Jeg mener det er en hurtig reaktion, vi har på baggrund af de oplysninger, der er kommet frem. Vi har jo kunnet følge sagen i pressen, og har kunnet se alvoren. Derfor synes jeg det er hurtigt, vi reagerer på det, siger Morten V. Pedersen.

Kommunen har pligt til at undersøge

Ejner Jensen, direktør for Børn og Unge, sagde mandag til TV 2/Fyn, at sagen var lukket, og at man havde haft en drøftelse med familiechef Henrik Jacobsen. Men nu er Henrik Jacobsen sendt hjem.

Hvad har ændret sig siden mandag?

- Det var direktørens vurdering i mandags. Nu har jeg fået et større overblik og et indblik i sagen. Det gør, at jeg har truffet en beslutning - også sammen med Ejner Jensen - om at nu sætter vi dette undersøgelsesarbejde i gang, siger Morten V. Pedersen.

- Vi har en undersøgelsespligt og den sætter vi i værk nu.

Har du fortsat fuld tillid til Ejner Jensen efter han mente en "drøftelse" var nok?

- Jeg har fuld tillid til Ejner Jensen.

Der er sket et regelbrud

Selv om Morten V. Pedersen vil afvente KL's jurister, så er han ikke i tvivl om, at der er sket et brud på habilitetsgreglerne:

- Men vi vil gerne have det samlede undersøgelsesarbejde færdiggjort, før vi vurderer på, hvad er det for sanktioner, der skal gøres på baggrund på det.

- Derfor har jeg ikke nogen nærmere mening for nuværende. Men det har jeg når undersøgelsen er afsluttet, siger Morten V. Pedersen.

Rapport om tre uger, måske

Ifølge Morten V. Pedersen har KL sat tre mand på sagen, men det er usikkert, hvornår den juridiske trio kan fremlægge en rapport. Morten V. Pedersen vurderer dog overfor TV 2/Fyn, at der meget vel kan gå op til tre uger.

Læs også Afsløring: Børn- og ungeleder købte kurser hos sin søster for borgernes penge

04:43 Luk video