Nordfyns Kommune fik også gratis kurser af Tina Bue

Det var ikke kun Middelfart Kommune, der nød godt af de gratis kurser, som kom fra Tina Bue Frandsens kursuscenter under Odense Kommune. Nordfyns Børne- og Familiecenter fik, mens Tina Bue Frandsens søster var centerleder dér, foræret kurser til en værdi af 160.000 kroner.

Middelfart Kommune er ikke ene om at have fået uddannelsesforløb forærende.

TV 2/Fyns gennemgang viser, at også Tina Bue Frandsens søster, der indtil for få måneder siden var ansat i Nordfyns Kommune som leder af kommunens Børne- og Familiecenter, modtog en række gratis uddannelsesforløb til sig selv, sin chef og sine medarbejdere.

- Det virker undrende, når du kan oplyse mig om det, fordi vi betaler da gerne vores regninger og også til tiden, så det er da undrende, siger kommunaldirektør i Nordfyns Kommune, Morten V. Petersen.

quote Det er helt åbenlyst, at det er noget, som politiet med fordel kunne interessere sig lidt for.

Henning Fuglsang Sørensen, lektor i strafferet, Syddansk Universitet

Familiechef og centerleder gratis på uddannelse som de første

Først var det søsteren selv og hendes overordnede - daværende familiechef Henrik Jacobsen - der deltog gratis i undervisningsforløbet på Teori U Uddannelsen i foråret 2013.

To år senere fik søsteren tilsyneladende yderligere seks uddannelsesforløb forærende.

Oplysninger, som undrer kommunaldirektør Morten V Petersen.

Er det nyt for dig?

- Det er ganske nye oplysninger. Det har ikke været afdækket i vores egen interne undersøgelse.

Hvad tænker du om det?

- Jeg undrer mig over, hvordan den sammenhæng kan være.

Nordfyns Kommune gennemførte i foråret en intern undersøgelse af sagen med hjælp fra Kommunernes Landsforening, men ifølge kommunaldirektøren omhandlede undersøgelsen ikke spørgsmålet om gratis kurser.  

Gratis på "Teori U Uddannelse" i Odense Kommune

Handlede sideløbende i Tina Bues private firma

Tina Bue Frandsens søster modtog altså i alt otte gratis uddannelsesforløb fra Odense Kommune i den tid, hvor Tina Bue Frandsen var ansat i en ledende stilling.

Sideløbende med det, købte hun og kommunen ind i Tina Bue Frandsens private kursusvirksomhed.

quote Jeg undrer mig over, hvordan den sammenhæng kan være

Morten V. Petersen, kommunaldirektør, Nordfyns Kommune

Søsterens afdeling i Nordfyns Kommune købte i perioden fra august 2013 til november 2017 kurser og efteruddannelse for næsten 240.000 kroner i Tina Bue Frandsens private kursusvirksomhed.

Køb, som TV 2 Fyn afdækkede tilbage i foråret og som førte til, at både Tina Bue Frandsens søster og hendes overordnede, daværende familiechef Henrik Jacobsen, måtte forlade deres stillinger, fordi kursuskøbene var foretaget i strid med forvaltningslovens regler om inhabilitet.

 
 

- Noget politiet med fordel kunne interessere sig for

Netop den sideløbende handel i Tina Bue Frandsens private firma rejser ifølge strafferetsekspert Henning Fuglsang Sørensen tvivl om, hvorvidt Tina Bue Frandsen har brugt kommunale kurser til at markedsføre sig selv og sit eget private firma.

- Det er helt åbenlyst, at det er noget, som politiet med fordel kunne interessere sig lidt for.

- I det øjeblik man lader Odense Kommune betale udgifterne for de gratis kurser, man tilbyder nogle mennesker, som så tilsyneladende bagefter har købt – i det væsentligste – de samme kurser i ens egen private kursusvirksomhed, så kunne man jo få den fornemmelse, at der i realiteten er tale om, at man har ladet Odense Kommune afholde reklameudgifterne for ens private virksomhed. Det må man selvfølgelig ikke, siger Henning Fuglsang Sørensen, der er lektor i strafferet ved Syddansk Universitet.

Strafferetsekspert om gratis kurser:  -Faretruende tæt på bestemmelserne om mandatsvig.

Videreformidlede kurser til privat ven

En række e-mails, som TV 2/Fyn er i besiddelse af, viser, hvordan Tina Bue Frandsens søster spillede en central rolle i videreformidlingen af diverse kurser og uddannelsesforløb til kontakten i Middelfart Kommune.

Søsteren er tidligere kollega og nær ven til institutionslederen i Middelfart Kommune.

quote Jeg kan oplyse, at jeg ikke har kendskab til gratis kurser

Tina Bue Frandsen, E-mail til TV 2/Fyn

De to arbejdede sammen på det nu lukkede Udby Behandlingshjem mellem 1999 og 2005.

Allerede da institutionslederen selv - som den første - deltog i "Teori U Uddannelsen" i foråret 2014, foregik det via Tina Bue Frandsens søster i Nordfyns Kommune.

Det bekræfter Middelfart Kommune i en e-mail til TV 2/Fyn:

XXXX (institutionsleder i Middelfart Kommune, red.) oplyser, at han fik pladsen efter henvendelse fra Nordfyns Kommune, da de havde et afbud. Middelfart Kommune har endnu ikke modtaget opkrævning fra Nordfyns Kommune for XXXX's deltagelse i kurset.

TV 2/Fyn har foretaget en nøje gennemgang af fakturaer fra både Middelfart, Nordfyns og Odense Kommuner.

Gennemgangen viser, at hverken Middelfart eller Nordfyns Kommune har betalt for institutionslederens uddannelsesforløb i Odense.​

Ingen interview med TV 2/Fyn

TV 2/Fyn har været i telefonisk kontakt med Tina Bue Frandsens søster, tidligere leder af Børne- og Familiecentret i Nordfyns Kommune, men hun har ikke ønsket at lade sig interviewe om de gratis kursusforløb.

Heller ikke hendes ven og tidligere kollega, der er institutionsleder i Middelfart Kommune, har villet medvirke i et interview.

TV 2/Fyn har også været i kontakt med Tina Bue Frandsen.

Hun ønsker ikke at stille op til et interview om de manglende fakturaer til Nordfyns og Middelfart Kommune, men skriver i en e-mail til TV 2/Fyn:

- Jeg kan oplyse, at jeg ikke har kendskab til gratis kurser, ligesom jeg ikke vil kunne udtale mig i forhold til, hvorvidt der er foretaget opkrævninger, idet jeg ikke på noget tidspunkt har beskæftiget mig med fakturering.

Odense Kommune henviser til intern undersøgelse

Personalechef i Odense Kommune, Mads Bjerrisgaard Bundesen, har heller ikke ønsket at stille op til et interview.

Han påpeger, at kommunen har valgt at oversende sagen til vidfere efterforskning ved Fyns Politi - og henviser derudover til den interne undersøgelse af Tina Bue Frandsen, som blev færdig tidligere på efteråret.

Det fremgår af undersøgelsen, at godt en fjerdedel af de i alt 138 eksterne, som deltog i kurser i regi af Odense Kommune, mens Tina Bue Frandsen var leder, ikke var blevet faktureret.

Blandt dem altså Nordfyns og Middelfart Kommune.

Odense Kommune slår i den interne undersøgelse også fast, at det på grund af manglende journalisering ikke har været muligt at konstatere, hvorfor nogen aldrig fik en regning.