Ny afsløring: Centerleders mand har også købt kurser ulovligt

Sagen om en nordfynsk centerleder, der har købt kurser hos sin søster for borgernes penge, vokser i omfang. Nu viser en række mails og fakturaer, at centerlederens mand også har været involveret.

Kerteminde Kommune bliver nu draget ind i sagen om en centerleder fra Nordfyns Kommunes Børn- og Ungeforvaltning, som over en årrække har sendt sine medarbejdere på kurser for knapt 240.000 kroner.

Kurser, som blev solgt og arrangeret af centerlederens søster, tidligere byrådspolitiker Tina Bue Frandsen.

Nu viser det sig imidlertid, at også centerlederens mand har formidlet, bestilt og købt kurser hos Tina Bue Frandsen, mens han var ansat som leder for en institution i Kerteminde Kommune.

Også svogerens køb af efteruddannelse er et klart brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet, vurderer flere juridiske eksperter.

- Når de pågældende ledere i de to kommuner har indgået kontrakter med henholdsvis søsteren og ægtefællens søster, så er det i strid med inhabilitetsreglerne. Det er indenfor den kreds, som man ikke må indgå aftaler med, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Han tilfølger:

quote De pågældende medarbejdere er meget centrale i de her kontraktforhold, og det er det, der er i strid med inhabilitetsreglerne

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret, Aalborg Universitet

- Det fremgår jo ret tydeligt af alle bilagene, at de pågældende medarbejdere er meget centrale i de her kontraktforhold, og det er det, der er i strid med inhabilitetsreglerne.

Sten Bønsing bakkes op af Rikke Gottrup, der er lektor i offentlig ret ved SDU.

- I det materiale, jeg har skimmet i gennem, der er der et problem i, at man har for tætte relationer til én, der sælger en kursusydelse.

- Du må selv sætte en pris...

Afgørende er det, at den pågældende svoger og institutionsleder har været involveret i planlægning, bestilling og afregning af de pågældende kurser.

Det fremgår blandt andet af en mailkorrespondance fra januar 2016, hvor den mandlige afdelingsleder sender medarbejdere på personaleudvikling hos svigerinden, Tina Bue Frandsen.

Hun skriver under forberedelsen af kursusdagene en e-mail til svogeren med følgende ordlyd:

"Kan du huske, hvad pris vi har aftalt for dagene i ....? Jeg sender dig udkast til program i aften :)"

Institutionslederen svarer tilbage kort efter:

"Nej, det kan jeg desværre ikke huske, så du må sætte en pris..."

Afdelingsleder bestilte efteruddannelse hos svigerinde og bad hende derefter selv sætte prisen på kurserne.
Afdelingsleder bestilte efteruddannelse hos svigerinde og bad hende derefter selv sætte prisen på kurserne.

Svigerinden sætter i en efterfølgende e-mail kursusprisen til 4.500 kroner per undervisningsgang plus moms og kørselsgodtgørelse.

Kerteminde Kommune betaler således samlet knapt 17.300 kroner for efterudannelsesforløbet.

Svoger tog selv på kursus i september 2016

Senere samme år tilmelder den pågældende institutionsleder sig selv et kursus i "ledelse med sjæl".

Et kursus, som begynder i efteråret 2016 og fortsætter ind i foråret 2017. Institutionslederens kone, som altså er centerleder i Nordfyns Kommune, deltager tilsyneladende også i en del af kurset.

Her et overblik over de faktuaer, TV 2/Fyn har modtaget i en aktindsigt. Her fremgår det, hvilke kurser Kerteminde Kommune har købt, og hvad de har kostet.
Her et overblik over de faktuaer, TV 2/Fyn har modtaget i en aktindsigt. Her fremgår det, hvilke kurser Kerteminde Kommune har købt, og hvad de har kostet.

Købte for 20.000 kroner kort tid efter, at svigerinde havde mistet jobbet

Mailkorrespondancer, som TV 2/Fyn er kommet i besiddelse af, giver i det hele taget indtryk af et trekløver - altså mand, kone og søster - som har arrangeret og koordineret en del af kurserne i fællesskab.

Tina Bue Frandsen skriver eksempelvis en e-mail den 24. december 2016.

E-mailen sendes til en række personer - herunder til hendes søster og svoger. Hun fortæller, at hun er blevet fritstillet fra sit arbejde, og at hun er klar til at tage imod kursister i sit private firma.

"Det betyder, at der skrues op for alle kanaler, åbnes og tages ind, så sig endelig til, hvis I har ideer eller kan bruge mig til et eller andet, ud over naturligvis ledelse med sjæl."

Tina Bue Frandsen skriver en mail til blandt andre søster og svoger Juleaften.
Tina Bue Frandsen skriver en mail til blandt andre søster og svoger Juleaften.

Kort tid efter sendes en række medarbejdere under svogerens ledelse på et efteruddannelsesforløb, som Kerteminde Kommune betaler i alt 20.000 kroner for.

Afregningen sker via Nordfyns Kommune, som har en gruppe medarbejdere afsted på samme kursus.

Nordfyns Kommune betaler i månederne efter, at Tina Bue Frandsen har mistet sit arbejde i alt 130.000 kroner for kurser og efteruddannelse afholdt af Tina Bue Frandsens firma, der på daværende tidspunkt hed "Vejen til Livet".

TV 2/Fyns overvejelser omkring offentliggørelse af navne:

- Teori U frisætter mennesker og frigør ressourcer

Selvom kursusudbyder Tina Bue Frandsen over flere år har solgt kurser og efteruddannelse i blandt andet ledelseteorien "Teori U" til særligt Nordfyns Kommune, skriver hun kort efter Jul endnu en e-mail.

Denne gang en meget formel mail, som sendes direkte til søsteren og svogeren:

"Kære (fornavn og efternavn, red.)

Jeg skriver til dig, idet jeg gerne vil tilbyde dig et kig ind i et materiale, der fortæller om en uddannelse og en teori, der med sikkerhed vil komplementere den eller de uddannelser, du og dine medarbejdere allerede har."

Senere i e-mailen lyder det:

"Er du interesseret i at høre mere, så tøv ikke med at kontakte mig. Antallet af pladser er begrænsede. Håber, at have vakt din interesse." 

Der er således tale om en formel e-mail, som forklarer hovedlinjerne i "Teori U", selvom både søsteren og svogeren på det her tidspunkt selv har deltaget i ledelseskurser og har haft medarbejdere afsted på efteruddannelse i netop "Teori U".

Den 3. januar 2017 sender Tina Bue Frandsen så en officiel mail med information om hendes kurser stilet direkte til søsteren og svogeren.
Den 3. januar 2017 sender Tina Bue Frandsen så en officiel mail med information om hendes kurser stilet direkte til søsteren og svogeren.

Tidligere institutionsleder: Alt var aftalt med den daværende ledelse

TV 2/Fyn har været i telefonisk kontakt med den tidligere leder af et bofællesskab i Kerteminde Kommune.

Han ønsker ikke at svare på spørgsmål omkring hans køb af kurser og efterudannelse i den tid, han var ansat i Kerteminde Kommune.

Ej heller vil han forholde sig til, at indkøbene blev lagt hos svigerinden Tina Bue Frandsen.

Han fastholder dog følgende:

- Alt er sket efter aftale med den daværende ledelse.

Han vil dog ikke svare præcist på, om han forud for indkøbene havde fortalt den daværende ledelse om sit slægtskab med Tina Bue Frandsen.

Lederen nåede at være ansat i Kerteminde Kommune i knapt tre år. Han tiltrådte i oktober 2014 og forlod kommunen igen i september 2017. 

 
 
Foto: Sune Jørgensen & Louise Ravn