Ny afsløring: Tina Bue drev privat kursusvirksomhed fra sin arbejdsmail

Tidligere kontorchef og mangeårigt medlem af byrådet i Odense, Tina Bue Frandsen, har i årevis - i strid med reglerne om god skik i det offentlige - brugt sin kommunale arbejdsmail til at markedsføre og opkræve betaling for kurser solgt i hendes private firma.

Det er ikke kun det ægtepar, som via ledende stillinger i henholdsvis Nordfyns og Kerteminde Kommuner har købt efteruddannelse hos deres nære familiemedlem, Tina Bue Frandsen, der har handlet i strid med reglerne.

Tina Bue Frandsen selv har nemlig i årevis brugt e-mail-adressen "taf@odense.dk" til at drive sin private kursusvirksomhed.

quote Reglerne for god adfærd i det offentlige er noget enhver leder i Odense Kommune er bekendt med

Mads Bjerrisgaard Bundesen, HR-chef, Odense Kommune

Det fremgår af fakturaer og e-mails, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

HR-chef i Odense Kommune, Mads Bjerrisgaard Bundersen, siger:

- Reglerne for god adfærd i det offentlige er noget enhver leder i Odense Kommune er bekendt med. De er ganske klare i forhold til, at der ikke må eksistere et interessesammenfald, og at man i øvrigt lægger sin fulde arbejdstid i Odense Kommune. Alle ledere - og særligt fra kontorchef og opad - er man fuldstændig klar over de her regler.

Er det din vurdering, at jeres retningslinjer er overtrådt i det her tilfælde?

- Jeg vil ikke kunne gå ind i den konkrete personalesag, hvilket jeg jo ville gøre, hvis jeg kom med den vurdering, du beder mig om dér, lyder det fra Mads Bjerrisgaard Bundesen.

Hvem er Tina Bue Frandsen?

Ingen kommentar fra Tina Bue Frandsen

TV 2/Fyn har været i telefonisk kontakt med Tina Bue Frandsen, men hun ønsker ikke at kommentere oplysningerne om, at hun har brugt sin arbejdsmail til at drive sin private kursusvirksomhed.

Tina Bue Frandsen har i denne mail til sin svoger markedsført det, der i høj grad ligner private kurser, via sin e-mail hos Odense Kommune. Der forelås datoer, kursusindhold og priser. 
Tina Bue Frandsen har i denne mail til sin svoger markedsført det, der i høj grad ligner private kurser, via sin e-mail hos Odense Kommune. Der forelås datoer, kursusindhold og priser. 

Solgte private kurser fra kommunens e-mail

Her en af flere e-mails, som omhandler kurser solgt i Tina Bue Frandsens eget firma, men som er sendt fra hendes arbejde.
Her en af flere e-mails, som omhandler kurser solgt i Tina Bue Frandsens eget firma, men som er sendt fra hendes arbejde.

Omdrejningspunktet er den e-mail-adresse, som Tina Bue Frandsen havde som kontorchef i Odense Kommune, hvor hun var ansat som leder af efteruddannelsesenheden Phønix fra 2014 og frem til udgangen af 2016.

En mailadresse, som hun altså havde fået stillet rådighed af sit arbejde, men som fremgår af i alt syv fakturaer, som Nordfyns Kommune har betalt til Tina Bue Frandsens private firma.

Det samme gælder to fakturaer vedr. kurser afholdt for Kerteminde Kommune.

Dertil kommer en række e-mails fra begge kommuner, som viser, hvordan Tina Bue Frandsen via sin arbejdsmail har markedsført og planlagt en række af de kurser, som er afholdt i hendes private firma.

Udbød samme kurser som kommunen 

I materialet fra både Tine Bue Frandsens eget firma og Odense Kommune går både billeder og tekst igen. Du kan se begge foldere nederst i artiklen. 
I materialet fra både Tine Bue Frandsens eget firma og Odense Kommune går både billeder og tekst igen. Du kan se begge foldere nederst i artiklen. 

Odense Kommune udbød under Phønix med leder Tina Bue Frandsen i spidsen flere af de kurser i ledelsesteori, som man samtidig kunne købe i hendes private virksomheder "Teori U Akademiet" og "Vejen til Livet".

Ud fra materialet fra henholdsvis Odense Kommune og Tina Bue Frandsens firma kan man se, at både billederne og formuleringer er ens.  

Det drejer sig blandt andet om et to-dages forløb i ledelsesteorien Teori U og om et længere forløb under overskriften "Teori U - Uddannelsen". 

Netop det forhold, at det er de samme kurser, der er blevet solgt, har betydet, at risikoen for at skabe tvivl om, hvem der var afsender på de pågældende e-mails, har været overhængende, vurderer en ekspert i arbejdsret.

quote Meget tyder på, at det er særdeles problematisk adfærd, hun har udvist i forbindelse med den her kursusvirksomhed

Christian Højer Schjøler, Adjunkt og ekspert i ansættelsesret, SDU

- Meget tyder på, at det er særdeles problematisk adfærd, hun har udvist i forbindelse med den her kursusvirksomhed, siger adjunkt ved SDU, Christian Højer Schjøler.

Han peger blandt andet på det problematiske i, at Tina Bue Frandsen har haft flere forskellige kasketter på i sin tid som leder af Phønix.

- Hun varetager en funktion for Odense Kommune: At udbyde de her kurser. Samtidig udbyder hun de samme kurser og er, som det fremgår, den eneste, der disponerer over, hvordan kurserne bliver udbudt, og hvordan hun udbyder dem til mulige kunder. Med andre ord er det hende alene, der står for at udfylde den her funktion.

 

En offentligt ansat er inhabil, hvis:

-Ingen må blive i tvivl om, hvem man kommunikerer med

HR-chef i Odense Kommune, Mads Bjerrisgaard Bundesen, afviser at udtale sig om en konkret personalesag, men han forklarer, at reglerne om god skik i det offentlige gælder i Odense Kommune.

- Det er vigtigt, at der ikke er nogen, der er i tvivl om, om man kommunikerer med Odense Kommune - eller om man kommunikerer med noget andet end Odense Kommune. Hvis man eksempelvis opretter et selskab og angiver en Odense Kommune mailadresse, så vil jeg da anbefale, at man finder en anden mailadresse at oprette sit firma med.

Her er der i hvert fald mulighed for, at der kan opstå den tvivl. Hvad er konsekvensen af det?

- Hvis man overtræder ansættelsesretlige retningslinjer, så er der ansættelsesretlige konsekvenser at drage. Da vi har indgået en fratrædelsesaftale for halvandet år siden med pågældende kontorchef, så er det vanskeligt for mig at drage yderligere ansættelsesretlige konsekvenser.

Er der noget af det her, der er nyt for dig - eller har det været kendt viden allerede dengang, I lavede den her aftale?

- Hvis jeg svarede på det, ville jeg jo netop gå ind i en konkret personalesag, som jeg ikke har nogen mulighed for at gå ind i, siger Mads Bjerrisgaard Bundesen.

Tina Bue Frandsen har som nævnt ikke ønsket at svare på spørgsmål vedr. hendes brug af den e-mail-adresse, hun havde som kontorchef i Odense Kommune.

 

Du kan se lighederne mellem Odense Kommunes kurser og Tina Bue Frandsen private kurser ved at åbne de to pdf'er nedenfor.