Skidt år for erfaren byrådspolitiker: Mistanke om mandatsvig, nepotisme og gentagne lovbrud

Tina Bue Frandsen har året i gennem været omdrejningspunkt for afsløringer af lovbrud og nepotisme. Afsløringer, som omfatter kritisable forhold i fem fynske kommuner, og som politiet i oktober blev bedt om at efterforske. Her følger et overblik over sagen, som TV 2/Fyn begyndte at afdække tilbage i april måned.

2018 blev året, hvor en perlerække af belastende afsløringer ramte en af Odenses længst siddende og dermed også mest erfarne socialdemokratiske byrådspolitikere gennem tiden.

Tina Bue Frandsen nåede at sidde 24 år i Odense Byråd.

Mens hun sad i byrådet, nåede hun sideløbende at være ansat i Odense Kommune som henholdsvis leder af Børneinstitution Hunderup og derefter som chefkonsulent i Borgmesterforvaltningen.

Umiddelfart efter, at hun forlod sin plads i byrådet med udgangen af 2013, blev hun ansat som kontorchef og leder af Borgmesterforvaltningens kursuscenter Phønix.

Både som chefkonsulent og som leder af Phønix var hendes primære opgave at udbrede kendskabet til ledelsesteorien "Teori U" til ledere og ansatte i Odense Kommune.

Nordfyn

Den første af det, der skulle vise sig at blive til mange historier med relation den kendte tidligere byrådspolitiker, løb over skærmen tilbage i april måned.

Her kunne TV 2/Fyn afløre, hvordan en centerleder i Nordfyns Kommune over en årrække havde købt kurser af sin søster - Tina Bue Frandsen - for næsten en kvart million kommunale kroner.

- En offentligt ansat er inhabil i forhold til en søskendes virksomhed, og når man er inhabil, så må man ikke have noget som helst med kontraktsforhold at gøre, sagde professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.

quote Det kommer helt bag på mig, at sådan noget her kan være foregået

Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune (V)

Fakturaer afslørede nemlig, hvordan Tina Bue Frandsens søster havde sendt sine medarbejdere på kursus i Tina Bues private firma - for i alt 240.000 nordfynske skattekroner.

Afsløringerne førte til, at Tina Bues søster blev politianmeldt og fyret fra sin stilling som centerleder.

Ligesom de ulovlige kursuskøb endte med at koste søsterens overordnede - familiechef Henrik Jacobsen - sin stilling.

- Det kommer helt bag på mig, at sådan noget her tilsyneladende kan være foregået. Det er et alvorligt skridt at fritage medarbejdere for tjeneste, og det er heldigvis heller ikke noget, der sker hver dag, sagde borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V).

Kerteminde

Derfra rykkede sagen så videre til Kerteminde.

Her var det søsterens mand - altså Tina Bue Frandsens svoger - der som institutionsleder i Kerteminde Kommune havde købt kurser og efteruddannelse i Tina Bue Frandsens private firma. 

quote Det er ikke ordentlighed og det er ikke professionel ledelse

Bente Fournaise, Sundheds- og Rehabiliteringschef, Kerteminde Kommune

En handel, som nåede at løbe op i ca. 40.000 kroner, inden svogerens arbejdsgiver - Kerteminde Kommune - opdagede og stoppede den.

- Det er ikke ordentlighed og det er ikke professionel ledelse, sagde Sundheds- og Rehabiliteringschef i Kerteminde Kommune, Bente Fournaise.

Assens

Ikke desto mindre viste korrespondancer og fakturaer i Assens Kommune, at svogeren også i sit nye job, som institutionsleder i Assens Kommune havde forsøgt at købe kurser hos svigerinde, Tina Bue Frandsen.

- Jeres aktindsigt betyder jo, at en leder står frem og siger; "Jeg har klokket i det", lød det fra Velfærdschef, Henrik Juul Kjær, da TV 2/Fyn i juni måned kunne fortælle, at sagen nu også omfattede Assens Kommune.

Svogeren havde købt bøger og bestilt en række undervisningsdage hos Tina Bue Frandsen.

- I forhold til den familiemæssige relation er det jo slet ikke i orden. Vi synes, det er meget alvorligt, og det har vi også haft en god snak om, sagde Henrik Juul Kjær dengang.

Assens Kommune stoppede således de planlagte forløbene - mens svogeren ifølge interne dokumenter havde forklaret, at det ikke var Tina Bue, men Glamsbjerg Fri- og Efterskole, der var afsender på de bestilte kurser.

En påstand, som Glamsbjerg Fri- og Efterskole dog afviste fuldstændig over for TV 2/Fyn.

Hvem er Tina Bue Frandsen?

Odense

Det var i forsommeren, den første historie med udgangspunkt i Odense Kommune dukkede op.

Det var nemlig i Odense, Tina Bue Frandsen i en årrække fungerede som chefkonsulent og siden leder af kommunens kursuscenter Phønix. Et job, hun blev ansat i efter at havde forladt byrådet i slutningen af 2013.

Her kom frem, at Tina Bue i sit private firma solgte præcis de samme kurser som kommunen - og at de private salg ofte foregik fra Odense Kommunes e-mail-adresse.

- Da det er hende og hende alene, der beslutter, hvor kurset skal sælges, så er det problematisk. Endnu mere problematisk er det, at hun har brugt sin arbejdsmail, lød vurderingen fra adjunkt og ekspert i ansættelsesret ved Syddansk Universitet, Christian Højer Schjøler.

De nye afsløringer fik op til sommerferien Odense Kommune til at igangsætte en intern undersøgelse.

- Vi vil gerne have svar på, om der ligger flere ting, end dem, I har fundet frem til. Om der er blevet misbrugt flere penge, sagde politisk ordfører for Venstre, Christoffer Lilleholt.

Muligt mandatsvig begået mod Odense Kommune

At sammenblandingen af interesser var omfattende, blev endnu mere tydeligt, da TV 2 Fyn i september kunne fortælle, at Tina Bues private forretningspartner - det daværende private konsulenthus Ankerhus - i en årrække havde adgang til at købe og videresælge kommunens interne kurser.

- Når jeg så ser den dokumentation for de konstruktioner og for, hvordan pengene er landet i private lommer, så er det klart, at tillid bliver sådan der forvandlet til mistillid, sagde generalsekretær i KFUM og KFUM, Jørgen Kvist.

quote Hvis hun med vilje har disponeret på en måde, så  Odense Kommune har tabt penge, og hun eller andre – altså også Ankerhus – har vundet penge, så falder hammeren

Henning Fuglsang Sørensen, Strafferetsekspert, Syddansk Universitet

KFUM og KFUK var nemlig en af de kunder, som endte med at købe et kursusforløb af Tina Bues private forretningspartner til en pris på 23.750 kroner, mens forretningspartneren via Tina Bue betalte Odense Kommune beskedne 9.250 kroner for at afholde kurset.

En konstruktion, som den daværende indehaver af Ankerhus, over to år tjente flere hunderede tusind kroner på.

- Alene det, at man udbyder et kursus tilsyneladende til underpris. Til under markedsprisen. Det er meget, meget svært at forklare, lød vurderingen dengang fra lektor i offentlig ret ved Syddansk Universitet, Frederik Waage.

Det var da også netop det atypiske samarbejde mellem det daværende Ankerhus og Tina Bue Frandsen, der førte til, at Odense Kommune i forbindelse med offentliggørelsen af kommunens interne undersøgelse valgte at overdrage sagen til politiet.

- Der er en række overskridelser af god adfærd i det offentlige, helt grundlæggende principper. Det andet undersøgelsen afdækker, det er, at der efter min vurdering har været en usædvanlig relation mellem en kommunalt ansat og en konkret virksomhed, lød begrundelsen fra staddirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

Strafferetsekpert ved Syddansk Universitet, Henning Fuglsang Sørensen, forklarede i den forbindelse, at det politiet primært skal undersøge, er spørgsmålet om mandatsvig:

- Hvis hun med vilje har disponeret på en måde, så  Odense Kommune har tabt penge, og hun eller andre – altså også Ankerhus – har vundet penge, så falder hammeren.

Middelfart

For nylig er så kommune nummer fem - nemlig Middelfart - også blevet trukket ind i sagen.

Det skete, da TV 2 Fyn i november kunne fortælle, at Odense Kommunes kursusenhed - med Tina Bue som ledende figur - forærede kurser væk til en samlet værdi af ca. 300.000 kroner.

Kurserne gik dels til Tina Bues søster i Nordfyns Kommune - og dels til søsterens private ven - lederen af Middelfart-insitutionen Brohuset.

Mens man hos Nordfyns Kommune reagerede med overraskelse, afviste Middelfart Kommune blankt, at de gratis kurser skulle give anledning til bekymring.

- Det her bliver taget ind i en sammenhæng, hvor der er medarbejdere og ledere i Nordfyns Kommune, der er mistænkt for nepotisme og for at sammenblande offentlig og privat økonomi. Det er jeg fuldstændig sikker på ikke er tilfældet her, sagde chef for Forebyggelse og Familie, Jørn Nielsen.

Heller ikke da TV 2Fyn dagen efter kunne fortælle, hvordan institutionslederen i Middelfart belønnede Tina Bues søster med gratis lån af sommerhus - til gengæld for hendes hjælp til at komme gratis på kursus - vakte det nogen som helst form for bekymring i Middelfart Kommune.

- Der er et meget tæt samarbejde mellem Brohuset og Langebyhus. Jeg synes, det er fint, at mine teamledere har et godt samarbejde med nabokommunens teamledere, sagde Forebyggelses- og Familiechef, Jørn Nielsen.

De hjælper åbenbart også hinanden til at komme på kursus på Odense Kommunes regning?

- Det er jo så den sammenhæng, du ser, som jeg ikke kan se.

Middelfart Kommune mørklagde e-mails

Den opsigtvækkende e-mailkorrespondance var en af mange e-mails mellem lederen i Middelfart og Tina Bues søster i Nordfyns Kommune, som Middelfart Kommune i månedvis nægtede at forsøge finde og udlevere.

- Er det her rigtigt? Er det korrekt anvendelse af loven? Nej, det mener jeg ikke, det er, lød det fra Professor i medieret ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller.

quote  Er det her rigtigt? Er det korrekt anvendelse af loven? Nej, det mener jeg ikke, det er

Sten Schaumburg-Müller, Professor i medieret, Syddansk Universitet

En kritik, som også ramte kommunaldirekrøren - han havde nemlig selv givet grønt lys til at mørklægge de netop de mails, som måske kunne have kastet lys over, hvorfor de mange gratis kurser endte i Middelfart.

- Det skal være meget stor sikkerhed omkring, at medarbejderne kan have tillid til, at vi som ledere ikke sidder og læser dem over skulderen på ting, som hører til privatlivets fred, sagde kommunaldirektør Steen Vinderslev.

Men det kan godt virke besynderligt, at du som kommunaldirektør ikke kender til de her regler?

- Nej, jeg vil sige, at vi er ude i noget feinschmeckeri, som vi meget, meget sjældent rører ved.

Sagens langstrakte forløb omfatter udover flere brud på offentlighedsloven, en række brud på forvaltningsloven, tavshedspligten, ansættelsesretten og kommunalfuldmagtereglerne.

- Den her sag, den er næsten forhekset. Man oplever helt konsekvent nogle sagsbehandlingsfejl i kommunerne. Det udstiller i hvert fald, at der er noget, som ikke er, som det skal være, sagde lektor i offentlig ret Frederik Waage.

Netværket

Ingen interviews til TV 2/Fyn

Det er ikke på noget tidspunkt - og trods gentagne henvendelser - lykkedes TV 2/Fyn at få Tina Bue Frandsen til at medvirke i et interview om sagens mange elementer. Heller ikke hendes søster og svoger har ønsket at svare på spørgsmål i et interview.

Det gælder også den tidligere indehaver af konsulenthuset Ankerhus, Bent Engelbrecht.

Heller ikke søsterens private ven og tidligere kollegea, der i dag er leder af Brohuset i Middelfart, ønskede at medvirke i et interview, da TV 2/Fyn bragte historierne om de gratis kurser.

Fyns Politi oplyser, at efterforskningerne af de to anmeldelser fra henholdsvis Nordfyns og Odense Kommuner fortsat er i gang. Politiet har ikke ønsket at komme med yderligere oplysninger.

Se hele opsummeringen af sagen her:

Skidt år for erfaren byrådspolitiker: Mistanke om nepotisme, mandatsvig og gentagne lovbrud.