Tina Bue-sagen: - Det var en rodebutik

Stadsdirektør i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg Andersen, kalder sagen om Tina Bue Frandsen for en "rodebutik".

Odenses stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen erkender i et interview med TV 2/Fyn, at der har været rod i den måde, som det tidligere byrådsmedlem Tina Bue Frandsen har arbejdet for Odense Kommune.

- Nu er "rodebutik ikke et udtryk, som vi almindelige bureaukrater bruger, men ja, det har faktisk været en rodebutik, slår stadsdirektøren fast.

Erkendelsen kommer i kølvandet på en 35 sider lang redegørelse, som Odense Kommune har udarbejdet omkring det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem Tina Bue Frandsens ansættelse i Odense Kommune. I redegørelsen bliver Tina Bue Frandsen kritiseret for flere brud på forvaltningsloven.

- Undersøgelsen viser grundlæggende to ting. Det ene er, at der er en række overskridelser af helt grundlæggende principper, som en hvilken som helst kontorchef i en dansk kommune skulle kende. Spørgsmål om habilitet, nærhed i bibeskæftigelse, spørgsmål om samhandel med nært beslægtede. Det andet er, at der, efter min vurdering, har været en usædvanlig relation mellem en kommunalt ansat og en privat virksomhed.

Basale overtrædelser

Tina Bue Frandsen var ansat i flere forskellige funktioner i Odense Kommune mellem 2009 og 2017. Blandt andet var hun fra marts 2014 til november 2016 ansat som leder af Odense Kommunes uddannelsestilbud, Phønix.

I redegørelsen bliver det blandt andet fastslået, at Tina Bue Frandsen har overtrådt forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet ved at handle med sin søster, der var ansat i Nordfyns Kommune.

Tina Bue Frandsen bliver i redegørelsen også kritiseret for, at hun har brugt sin arbejdstelefon og mail i forbindelse med, at hun drev privat kursusvirksomhed på trods af, at hun var blevet instrueret i, at det ikke måtte ske.

- Da vi bliver opmærksom på at hun bruger kommunens telefon og mailadresse i sit private firma, så ophører det ikke, så der er ganske enkelt helt basale overtrædelser af fornuftig adfærd, siger Stefan Birkebjerg.

En gennemgående kritik af Tina Bue Frandsen i redegørelsen er også, at der ikke blev journaliseret, som kommunalt ansatte har pligt til.

- Jeg har meget vanskeligt ved at forestille mig, at der er en kontorchef i en dansk kommune, som ikke ved, at man skal journalisere. Det svarer dybest set til, at en tømrer ikke kan kende forskel på en hammer og en sav.

Sagen sendt til politiet

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen har oversendt undersøgelsen af Tina Bue Frandsen til Fyns Politi. Det er nu op til politiet at vurdere, om der er sket noget strafbart i forbindelse med Tina Bue Frandsens ansættelse i Odense Kommune, når det handler om spørgsmålet om, at Tina Bue Frandsen som chef for Phønix har købt og solgt kurser til den private virksomhed Ankerhus, hvor hun selv var ansat som akademichef.

- Vi har ingen forudsætning for som kommune, hverken i materialet eller i den adgang, som vi har til at tale med den pågældende (Tina Bue Frandsen, red.) til at afdække sagen. Derfor har jeg valgt at oversende undersøgelsen for den del til Fyns Politi, siger stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

Du kan se hele interviewet med stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen her