Tina Bue-sagen: Privat konsulentfirma tjente flere hundrede tusind på regelbrud i Odense Kommune

En privat kursusudbyder, som Tina Bue Frandsen efter eget udsagn bijobbede for under en del af sin ansættelse i Odense Kommune, havde i årevis adgang til at købe billige kurser af kommunens borgmesterforvaltning. Meget alvorligt, lyder det fra en ekspert i forvaltningsret.

Det var Odense Kommune, der afholdt kurset og betalte for undervisningen, mens tilmeldingerne og overskuddet gik til det private konsulentfirma Ankerhus.

quote Det vil altid være en meget alvorlig sag, når vi har at gøre med udveksling er pengeydelser mellem en kommune og en privat virksomhed

Frederik Waage, lektor i offentlig ret, SDU

Sådan var konstruktionen bag et årelangt samarbejde om kurser mellem den tidligere ejer af Ankerhus og Tina Bue Frandsen i hendes egenskab af først chefkonsulent og siden kontorchef i Odense Kommune.

- Det giver anledning til nogle problematikker omkring berigelse af enkeltvirksomheder på kommunens bekostning, omkring begrænsningerne i kommunalfuldmagten og generelt omkring, om man har handlet sagligt som embedsmand siger Frederik Waage, der er lektor i offentlig ret ved Syddansk Universitet.

Oversigt over konsulenthusets køb af kurser hos Odense Kommune i årene 2012, 2013 og 2014.
Oversigt over konsulenthusets køb af kurser hos Odense Kommune i årene 2012, 2013 og 2014.

Kursushandel for 590.000 kroner

Fakturaer, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i viser, at konsulenthuset i årene 2012, 2013 og 2014 mod en beskeden betaling sendte en stribe kunder på kursus og uddannelse hos Odense Kommune.

En periode, hvor Tina Bue Frandsen - udover sin plads i Odense Byråd - altså først arbejdede som chefkonsulent i Borgmesterforvaltningen og siden blev leder af kommunens kursusenhed Phønix, som blev oprettet til at efteruddanne kommunens egne medarbejdere.

Det var bare ikke kun kommunens egne medarbejdere, der blev efteruddannet på Phønix.

Phønix fungerede nemlig samtidig som underleverandør af kurser og efteruddannelse til den private konsulentvirksomhed Ankerhus.

Leverancer, der over de tre år resulterede i handel med kommunale kurser for knapt 590.000 kroner.

Hvem er Tina Bue Frandsen?

Tina Bue - leder af Phønix eller akademichef ved Ankerhus?

Kursusbevis, Ankerhus 2014
Kursusbevis, Ankerhus 2014

Samarbejdet omkring udbuddet af kursusforløb i "Teori U" fremgår blandt andet af kursusmateriale fra foråret 2014.

Materialet bærer både Odense Kommunes og Ankerhus' logo.

Af materialet fremgår det, at spørgsmål vedr. kurset skal stiles til Tina Bue Frandsens e-mail hos Odense Kommune, mens kursustilmeldinger ifølge materialet skal sendes direkte til Ankerhus.

Det er imidlertid Odense Kommune, der afholder kurset og betaler for undervisningen, som i øvrigt varetages af en kommunalt betalt konsulent og af den kommunale kursusenheds leder, Tina Bue Frandsen, selv.

Diplom for gennemført uddannelse derimod er udstedt af Ankerhus og underskrevet dels af daværende indehaver af Ankerhus, Bent Engelbrecht - og dels af Tina Bue Frandsen, som her ikke figurerer som leder i Odense Kommune, men derimod som kursusleder og "Teori-U-akademichef".

Tætte relationer til Ankerhus

Tina Bue, Ankerhus
Tina Bue, Ankerhus

Det er blandt andet det CV, som Tina Bue Frandsen indtil for nylig har haft liggende på netværksportalen LinkedIn, der viser, at der var tale om meget tætte relationer mellem Tina Bue Frandsen og det daværende Ankerhus.

Det fremgår nemlig af CV'et, at hun fra maj 2010 til maj 2012 arbejdede som netop akademichef hos Ankerhus.

Det er desuden Ankerhus Forlag, der har udgivet den bog om ledelsesteori "Teori U - ledelse i virkeligheden", som Tina Bue Frandsen selv forfattede og fik sendt på gaden i 2013.

En bog som virksomheden har solgt i mere end 225 eksemplarer til netop Odense Kommune, mens Tina Bue Frandsen har fungeret som Teori U konsulent i kommunen.

- Ansvaret ligger jo i kommunen i sidste instans hos borgmesterforvaltningen og hos borgmesteren, siger lektor i offentlig ret, Frederik Waage.

- Det er en meget alvorlig sag

Oplysningerne om, at Odense Kommune har fungeret som billig underleverandør af kurser til den private virksomhed Ankerhus, er bekymrende, vurderer lektor i offentlig ret, Frederik Waage.

Han hæfter sig blandt andet ved, at den private kursusudbyder tilsyneladende har haft en avance på flere hundrede tusind kroner som følge af samarbejdet.

Hvem er Ankerhus?

- Det vil altid være en meget alvorlig sag, når vi har at gøre med udveksling er pengeydelser mellem en kommune og en privat virksomhed.

Hvem har ansvaret for, at sådan noget her kan opstå og tilsyneladende ligge i så mange år uden, at der er nogen, der finder ud af det?

- Ansvaret ligger jo i kommunen i sidste instans hos borgmesterforvaltningen og hos borgmesteren. Spørgsmålet er så, hvor meget man har vidst, og hvor meget man burde vide ud fra, hvad der er blevet kommunikeret opad i kommunen.

- På det her grundlag vil man sige, at det vil være noget, der giver anledning til – må man gå ud fra – en selvransagelse af, hvordan sådan noget her kan opstå i en kommune. Hvordan kan man komme ud i en sådan situation, hvis det er, som det er blevet fremstillet her.

quote Der er ikke fundet andet materiale journaliseret, som omhandler et samarbejde mellem Phønix og en af ovenstående Ankerhus-virksomheder vedrørende kursusvirksomhed indenfor Teori

Skriftligt svar fra Odense Kommune

Odense Kommune: Der findes ingen skriftlig samarbejdsaftale

TV 2/Fyn har søgt aktindsigt i samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune og Ankerhus, men en sådan findes ikke, lyder det i et skriftligt svar fra Odense Kommune:

- Der er ikke fundet andet materiale journaliseret, som omhandler et samarbejde mellem Phønix og en af ovenstående Ankerhus-virksomheder vedrørende kursusvirksomhed indenfor Teori U, hedder det i en e-mail fra Odense Kommune.

Kommunen er i gang med en intern undersøgelse af, hvad der er foregået i Phønix, den nu forhenværende kursusenhed under Odense Kommune.

- Det ser ud som om, at der i hvert fald ikke er tale om tilfældigt opstået overskudskapacitet, erkender HR-chef Mads Bjerrisgaard Bundesen.

HR-chef: Kurser burde ikke have været afholdt

HR-chef i Odense Kommune, Mads Bjerrisgaard Bundesen, medgiver, at samarbejdet mellem Ankerhus og Odense Kommune ser ud til at være sket i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

- Der er nogen af de her kurser, der ikke burde havde være afholdt. Det handler om, om der er tale om en tilfældigt opstået overskudskapacitet, eller der er planlagt efter den. Hvis der har været planlagt efter det, har det helt sikkert været på kant med, hvad kommunalfuldmagten giver mulighed for.

Sådan ser det jo ud, når vi f.eks. finder kursusmateriale her, hvor både Ankerhus’ logo og Odense Kommunes logo er at finde på forsiden?

- Det ser ud som om, at der i hvert fald ikke er tale om tilfældigt opstået overskudskapacitet, og det er ikke indenfor rammerne af kommunalfuldmagten, siger Mads Bjerrisgaard Bundesen.

Den endelige redegørelse er endnu ikke offentliggjort, og derfor er det stadig begrænset, hvad HR-chef Mads Bjerrisgaard Bundesen i øvrigt ønsker at fortælle om dens konklusioner.

Hovedpersoner er tavse

Det er ikke lykkedes at få sagens hovedpersoner til at forholde sig til afsløringerne.

TV 2/Fyn har tilbudt Tina Bue Frandsen at stille op til interview omkring samarbejdet med Ankerhus, men hun er foreløbig ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Tidligere indehaver af konsulenthuset Ankerhus, Bent Engelbrecht, afviser at stille op til et interview.

- Jeg indgår principielt ikke i drøftelser om kunders interne anliggender og om kontrakter indgået med samarbejdspartnere, lyder begrundelsen fra Bent Engelbrecht.

Bent Engelbrecht er ikke længere indehaver af Ankerhus, som i dag drives af en ny ejer. Den nye ejer af Ankerhus har ikke været involveret i samarbejdsaftaler med Odense Kommune.