I det fynske folks tjeneste

338 ambulancefolk venter stadig på restløn

Hele 338 ambulanceredere fra det konkursramte selskab Bios venter stadig på at få klarhed over deres manglende løn.

Det trækker fortsat ud med at få løst et stort antal sager om løn til de tidligere ambulancefolk fra det konkursramte selskab Bios. Foto: Ole Holbech

Det trækker fortsat ud med at få løst et stort antal sager om løn til de tidligere ambulancefolk fra det konkursramte selskab Bios.

I en redegørelse til det kommende regionsrådsmøde mandag 28. maj i Region Syddanmark har Koncern HR i Region Syddanmark opgjort, at 338 sager endnu ikke er afsluttet. I alt er 214 sager afsluttet.

De sager 338 er nu fremsendt til de faglige organisationer, skriver administrationen til regionsrådet.

- Gennemgangen af lønkravene er en stor og kompleks opgave. Også for de faglige organisationer. Forinden sagerne endeligt afsluttes er der drøftelser med de faglige organisationer. Nogle sager drøftes ad flere omgange med de faglige organisationer grundet sagernes kompleksitet, skriver administrationen til politikerne.

Læs også Regionen sagsøges for 55 millioner kroner

Administrationen forklarer, at det er en del af baggrunden for, at der ikke er afsluttet et større antal sager. Dertil kommer, at forårets overenskomstforhandlinger har betydet, at administrationen har haft færre ressourcer til at behandle ambulancefolkenes lønsager. 

52 nye sager

Siden 1. januar 2018 er der kommet 52 nye lønsager fra tidligere ambulancefolk fra det konkursramte selskab Bios til regionen. Det er 52 tidligere Bios-medarbejdere, som ikke tidligere har bedt regionen om at håndtere deres lønkrav.

De 52 medarbejdere har nu fået udbetalt aconto-løn for august måned 2016 med besked om, at der senere vil komme en modregning i forbindelse med regionens endelige beregning af lønsagerne.

Nogle af de 52 medarbejdere har ønsket, at regionen håndterer og overtager deres krav mod BIOS og modregner det udbetalte acontobeløb. De sager er Koncern HR i Region Syddanmark i gang med at behandle.

Afsluttede sager

Fakta om de 241 afsluttede sager:
  • 165 sager er afsluttet med, at medarbejderen modtager et beløb til udbetaling. Det samlede beløb til udbetaling udgør 1.461.000 kroner efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.
  • 76 sager er afsluttet med et resultat, hvor medarbejderen skal tilbagebetale et beløb. Det samlede beløb til tilbagebetaling udgør 404.000 kroner efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.
  • Regionens samlede merudgift til de 241 afsluttede sager udgør 3.201.000 kroner. (før skat).
Kilde: Region Syddanmark