I det fynske folks tjeneste

53 mio. kr.: Garantifond afviser BIOS-redderes krav

Regionsformand Stephanie Lose (V) forstår ikke afgørelse, men står ved, at redderne får deres penge. Redderne har mindst 53 mio. kr. til gode hos BIOS.

Regionen hænger nu på den regning, som Lønmodtagernes Garantifond ikke vil betale.

Lønmodtagernes Garantifond er begyndt at sende breve til de tidligere medarbejdere i BIOS. I brevene afviser fonden at dække medarbejdernes lønkrav fra BIOS-tiden.  

I forbindelse med at BIOS blev erklæret konkurs den 27. juli 2016 skulle medarbejderne i det tidligere BIOS anmelde deres lønkrav fra BIOS-tiden til Lønmodtagernes Garantifond. Region Syddanmark havde en klar forventning om, at Lønmodtagernes Garantifond skulle dække disse krav. Det afviser garantifonden nu og henviser uden videre medarbejderne til, at sende deres krav direkte til Region Syddanmark, hedder det i en pressemeddelelse fra regionen.

Begrundelsen fra Lønmodtagernes Garantifond går på, at regionsrådet dagen før konkursen har truffet beslutning om at arbejde for, at hjemtage ambulancedriften i tilfælde af konkurs – og åbent har kommunikeret om det.

Yderligere er det en begrundelse, at regionen aktivt har kommunikeret med medarbejdere mv. i forbindelse med konkursbegæringen.  

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Regionsrådet har tidligere besluttet at dække medarbejdernes lønkrav, hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker. Så det vil vi selvfølgelig gøre. Men vi er forundrede over garantifondens afgørelse – hvis det, vi har hørt, er sandt. Selvom regionsrådet dagen før konkursen traf politisk beslutning om at arbejde på at hjemtage ambulancedriften i tilfælde af konkurs, er hjemtagelsen først sket efter intense forhandlinger med såvel Rabobank/DLL som kuratellet efter selve konkursen. Jeg kan derfor ikke genkende billedet af, at det hele skulle være tilrettelagt på forhånd. Jeg håber, at Lønmodtagernes Garantifond også har gennemtænkt de politiske konsekvenser for fremtidige udbud. 

1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S) siger:

- Vi er en politisk organisation, hvor regionsrådet umiddelbart op til konkursen aktivt traf beslutning om, hvordan vi havde til hensigt at sikre ambulancedriften i tilfælde af, at konkursen ville indtræffe. Det er vores ansvar at være forberedt på en sådan situation, selvom vi ikke har kunnet planlægge det på forhånd. Fra BIOS gik i medierne og truede med en konkurs, har vi været åbne om vores politiske hensigt om at arbejde for at hjemtage ambulancedriften – og arbejdet derudfra. Det har vi gjort for at skabe ro blandt borgerne og blandt medarbejderne i BIOS. Det var helt nødvendigt med åben kommunikation for at sikre ambulancedriften, og dermed borgernes sikkerhed.

Region Syddanmark har her til morgen skrevet til redderne, at de under alle omstændigheder får de penge, de har berettiget krav på.

Regionen vil nu anmelde kravet i boet ligesom regionen vil overveje andre muligheder.

Indtil videre har 3F gjort op, at redderne har mindst 53 millioner kroner til gode hos BIOS.

 

FAKTA: Bios-sagen skridt for skridt

2014
 * 25. august: Regionsrådet i Region Syddanmark beslutter, at Bios, et nystiftet dansk-hollandsk selskab, skal overtage ambulancedriften i Syd- og Sønderjylland og på Fyn fra 1. september 2015. Også selskabet Responce får en bid af kagen. De erstatter Falck.
 * September: Falck klager over beslutningen til Klagenævnet for Udbud. Falck mener, at selskabet er bedømt for lavt på en række parametre. Klagen får dog ikke virkning.
 * November: De første problemer melder sig blandt ambulancepersonalet. De efterlyser informationer om blandt andet vagtplaner og vilkår.

2015
 * Marts: Ambulanceredderne i Syddanmark begynder for alvor at sige op og i stedet tage job i andre regioner eller hos Falck.
 * 1. september: Driften af ambulancerne overgår officielt fra Falck til Bios.
 * Oktober: Vagtplanerne hænger ikke sammen for Bios. Det betyder for få ambulancer og langsommere responstid.

2016
 * Januar: Bios kan ikke stille med nok beredskaber. Fra 1. januar har selskabet skullet betale bod, hvis det ikke opfyldte kontrakten. Det er tilfældet i hele første kvartal.
 * Maj: Bios skal betale cirka 13-15 millioner kroner i bod, men det afviser selskabet. Argumentet er, at der har været reddermangel på grund af blandt andet Falcks ageren. Regningens betalingsdato bliver udskudt.
 * Juli: Bios' regnskab viser et underskud på 42 millioner kroner. Fyens Stiftstidende afslører, at Region Syddanmark har forudbetalt 31,5 millioner kroner for meget til Bios. Regionen indkalder Bios til et hastemøde. Selskabet går med til at betale pengene tilbage, men det kan ikke ske på en gang.
 * Juli: Bios og Region Syddanmark kan ikke blive enige om en plan for tilbagebetaling, så regionen begærer Bios konkurs til Skifteretten i Odense. Bios bliver erklæret konkurs.
 * August: JydskeVestkysten skriver, at Region Syddanmark har 63 millioner kroner til gode hos Bios. Gælden kommer fra den fejlagtige ekstra udbetaling samt den samlede bod, der er løbet op i 31,8 millioner kroner.
 * 15. august: Efter planen overtager Region Syddanmark driften af ambulancerne.
 * 7. september: Lønmodtagernes Garantifond afviser at betale den løn, som Bios ikke har betalt sine ansatte. Regningen kan ifølge fyens.dk løbe op i 53 millioner kroner.

Kilder: JydskeVestkysten, Fyens Stiftstidende, DR Fyn.
/Ritzau/