Ambulancer: Andre regioner skal hjælpe Fyn

Responce og Hovedstadens Beredskab skal være med til at få ambulancedriften i god gænge.

Det er ikke kun en ekstra månedsløn, bedre vagtplanlægning, flere reddere og løfter om bedre styr på lønudbetalingerne, der skal forbedre Region Syddanmarks ambulancetjeneste.

Regionen vil bygge videre på det grundlag, der allerede er lagt i BIOS, og desuden inddrage andre aktører og regioner.

Ifølge regionsformand Stephanie Lose har regionen forhandlinger om at trække på det Falck-ejede Responce, der allerede kører i Trekantområdet.

Planen er desuden at samarbejde med Hovedstadens Beredskab og andre regioner ved i højere grad at lade de andre regioner stå for liggende transporter, mens regionen selv har større fokus på akutopgaver.

Desuden vil regionen i dialog med reddere og vagtcentral diskutere, om man kan planlægge vagterne mere hensigtsmæsigt.

I første omgang skal regionen dog først have held med sit forehavende om at få BIOS erklæret konkurs ved skifteretten i Odense onsdag formiddag.

Først herefter kan der komme gang i forhandlingerne med kurator om en eventuel overtagelse af de leje- og leasingaftaler, som BIOS har indgået.

Regionen har en kontraktgaranti med BIOS på 55 millioner kroner, der ifølge regionen kan dække en del af de ekstraudgifter, der bliver med overtagelsen af BIOS.

I første omgang skal de fremmødte kreditorer - her formentlig også BIOS eget moderselskab og leasingselskabet bag BIOS ambulancer - dog være enige om, hvem der skal være kurator.

Region Syddanmark forventer, at det bliver 20-25 millioner kroner dyrere på årsbasis at drive ambulancetejenesten selv.

Det vil dog fortsat være billigere end under Falck.