I det fynske folks tjeneste

BIOS begæres konkurs mandag morgen

Efter et konkursdekret vil Region Syddanmark selv overtage mandskab og leasingaftaler fra BIOS.

Når skifteretten i Odense åbner mandag morgen, vil Region Syddanmark begære BIOS Danmark konkurs.

Det oplyser regionsformand Stephanie Lose (V) til TV 2/Fyn.

Samtidig går regionen efter selv at overtage ambulancekørslen.

- Vi har jo allerede opbygget en organisation omkring det præhospitale beredskab. Hensigten er, at vi overtager mandskab, leasingaftaler på ambulancerne og de lejeaftaler, BIOS har på deres bygninger, siger Stephanie Lose.

Det bliver så vidt vides første gang, at en region i Danmark selv står for ambulancedriften.

Ifølge Stephanie Lose giver det ikke mening at opslå ambulacekørslen påny.

For det første er der kun Falck at vælge imellem. Og regionen ville under alle omstændigheder selv skulle stå for driften, inden man kunne få udbuddet gjort klart.

Det ville blive en meget lang og omstændelig proces, siger Lose.

I  Trekantområdet og på Vestfyn vil det Falck-ejede Responce fortsat rykke ud.

Formelt er det regionsrådet, der tirsdag skal tage stilling til, at regionen selv overtager ambulancedriften.

Men det politiske benarbejde er allerede gjort, så alt tyder på et klart flertal for forslaget.

Det er ikke første gang, at det offentlige selv påtager sig ambulancekørsel.

I Region Hovedstaden har Københavns Brandvæsen i en årrække stået for ambulancekørslen, men siden 1. februar drives den i fællesskab mellem Falck og Hovedstadens Beredskab.

Opdatering kl. 6.12: TV 2/Fyn har mandag morgen været i dialog med Stephanie Lose. Ifølge hende er der ikke sket noget henover natten, der vil ændre regionens beslutning om at erklære Bios konkurs.