Bios får 37 millioner af familien

De hollandske ejere lukker hullet efter katastrofalt 2015-regnskab. Bios har ikke kunnet overholde bank- og leasingaftaler.

Et underskud før skat på 42 millioner kroner har trukket tænder ud hos Region Syddanmarks ambulance-leverandør i 2015.

Og likviditeten har været så stram, at selskabet ikke har kunnet overholde sine leasing- og bankaftaler i året, der er gået.

Men Bios forventer, at man er over det værste. Et tilskud på 37,5 millioner kroner fra selskabets hollandske ejere for ganske få dage siden, og tilsagn om yderligere hjælp, hvis det kniber, har skabt en form for arbejdsro for de kommende måneder, fremgår det af selskabets netop offentliggjorte regnskab.

- Efter en intens periode i dette år, hvor vi har kigget meget på cash-flow og forbedringsinitiativer og virksomhedens drift, der har man jo på baggrund af den proces vurderet, at der er tilstrækkeligt perspektiv i kontrakten til, at man er villig til at understøtte virksomheden fortsat, siger BIOS Danmarks administrerende direktør Morten Hansen til TV 2/FYN.

Det er velkendte problemer, der er skyld i det dårlige Bios-resultat.

Dårlig presse, problemer med at rekruttere det nødvendige personale, og en deraf følgende stram økonomi og likviditet, fremgår det af regnskabet.

Selv om moderselskabet træder hjælpende til, er der fortsat store tyngende poster på den lange bane bl.a. leasingforpligtelser på 89 millioner kroner.

Ifølge ledelsesberetningen forventer Bios en drift, der er i balance ved udgangen af 2016, og der er stor ros til selskabets ansatte for at have stået alle besværlighederne igennem.

Bios bestrider stadigvæk, at man har et en bodsforpligtelse på 15 millioner kroner overfor Region Syddanmark for manglende overholdelse af kontrakten og levering af de aftalte beredskaber.