I det fynske folks tjeneste

Bios i dyb krise efter ambulancekrak: 213 millioner i underskud

Kun Rabobank holder det hollandske moderselskab Cetorhinus Maximus i live, viser netop offentliggjort regnskab.

06:25

Det hollandske ambulancefirma Bios gik konkurs i juli 2016. Se indslaget fra dengang her.

Ejerne af Bios, det tidligere ambulanceselskab i Region Syddanmark, er i dyb krise.

Det hollandske moderselskab Cetorhinus Maximus, der ejede det konkursramte danske datterselskab, har den 31. januar 2017 afleveret sit årsregnskab for 2015 til den hollandske selskabsstyrelse Kamer van Koophandel.

Regnskabet viser et underskud på 213 millioner danske kroner før skat - og en negativ egenkapital på 101 millioner kroner.

Året i forvejen havde koncernen et overskud på 30 millioner kroner og en egenkapital på 36 millioner kroner.

Koncernen holdes ene og alene i live af sin bankforbindelse Rabobank, der i løbet af april skal tage stilling til om man vil acceptere en overskridelse af kreditten.

Rabobank har dog tilkendegivet, at man på grund af de "særlige omstændigheder" er parat til at forlænge kreditten.

Ud over problemerne med indtjening på ambulancedriften, der kuliminerede i 2016 med konkursen i Bios, omtaler regnskabet også garantien på 55 millioner kroner til Region Syddanmark.

Den hollandske koncerns bankforbindelse er ikke enig i, at Region Syddanmark har ret til garantien på 55 millioner kroner, som er blevet udbetalt, fordi Bios ikke leverede den bemanding og de beredskaber, man havde indgået kontrakt med Region Syddanmark om.

Ifølge det hollandske moderselskabs ledelsesberetning er garantien udbetalt "under protest", og man har taget "processkridt" mod regionen.

Hollænderne forventer et positivt cashflow i 2017 og oplyser, at man i december 2016 har sat en rekonstruktion af koncernen i gang.

Selskabet har også tidligere meddelt, at man overvejer et sagsanlæg mod Falck, når Konkurrencestyrelsen har undersøgt, om Falck har lagt hindringer i vejen for det hollandske selskabs etablering i Danmark.

Det er ifølge Bios sket ved, at Falck flyttede reddere og personale væk fra regionen.

Bios har i den forbindelse truet med et sagsanlæg på 90 millioner kroner mod Falck.