Bios-sag fortsætter med at sætte spor: Millionunderskud hos Falck

Falck kæmper stadig med eftervirkningerne af Bios-sagen, der i juni resulterede i at Falck måtte betale stort millionbeløb i erstatning.

Ambulancefirmaet Falck kommer ud af andet kvartal af 2019 med et underskud på 90 millioner kroner. 

Underskuddet skyldes primært det forlig, som Falck indgik med ambulanceselskabet Bios. Forliget betød, at Falck skulle betale erstatning som følge af de handlinger i 2014-15, der tidligere i år førte til Konkurrencerådets kendelse imod Falck for brud på konkurrenceloven.

Forliget blev indgået imellem Falck, Region Syddanmark, Bios’ hollandske ejer og konkursboet efter Bios i Danmark.

Falck endte med at måtte kompensere sagens parter med i alt 152,5 millioner kroner.

Forliget og de afledte økonomiske konsekvenser i at lukke konkurrencesagen skygger dermed for, at Falck i det seneste kvartal ifølge regnskabet har forbedret sin indtjening på alle øvrige forretningsområder.

- Vores finansielle, strategiske og kulturelle turnaround fortsætter med at give gode resultater, siger Falcks administrerende direktør Jakob Riis i en udtalelse i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet.

Konkurrenten Bios

Bios blev Falcks største konkurrent, da selskabet i august 2014 vandt et udbud om at varetage blandt andet ambulancekørsel i Region Syddanmark i en periode på ti år fra september 2015.

Efter udbuddet var afgjort, fastlagde Falck ifølge Konkurrencerådets afgørelse en strategi om at ekskludere Bios fra det danske marked for ambulancetjenester. Rådet beskriver, at strategien blev udført via en række aktiviteter, som var tidsmæssigt sammenhængende, og som supplerede hinanden.

Aktiviteterne omfattede blandt andet aktiviteter på de sociale medier, formidling af negative historier om Bios, brug af interne nyhedsbreve og –mails samt målrettet påvirkning af ambulanceredderne i Region Syddanmark, berettede Konkurrencerådet omkring afgørelsen.

Den intense kamp mellem de to selskaber endte med, at Bios ikke kunne leve op til kravene i den kontrakt, det havde indgået med Region Syddanmark. Selskabet gik efterfølgende konkurs i juli 2016, og fra august hjemtog Region Syddanmark ambulancedriften gennem sit eget nystiftede selskab, Ambulance Syd. 

Falck undskyldte egen opførsel

Falck undskyldte i juni 2018 offentligt for dele af sin ageren i forbindelse med udbuddet. Virksomheden levede med sine egne ord ikke op til hverken egne eller branchens forstillinger om god adfærd.

I dette kvartal har Falck ifølge regnskabsmeddelelsen derfor taget flere vigtige skridt for at rette op på tidligere handlinger.

Falck har indført årlig undervisning i virksomhedens Forretningsetiske Regler for alle ansatte. I Danmark har alle kontoransatte og størstedelen af medarbejderne i marken gennemført undervisningen, som nu udrulles globalt. Herudover blev der gennemført kampagner for at sikre opmærksomhed omkring og tillid til whistleblower-systemet, Falck Alert.