I det fynske folks tjeneste

Bios-sagen: Konkurrencerådet vil melde Falck til Bagmandspolitiet

Falck misbrugte sin dominerende stilling ved at have lavet en strategi om at ekskludere konkurrenten Bios fra ambulancekørsel i Region Syddanmark, mener Konkurrencerådet.

00:33

Konkurrencerådet vil melde Falck til Bagmandspolitiet for at have misbrugt sin markedsposition til at presse ambulancekonkurrenten Bios af markedet.

Konkurrencerådet vil melde Falck til Bagmandspolitiet for at have misbrugt sin markedsposition til at presse ambulancekonkurrenten Bios af markedet.

Det fortæller Konkurrencerådet, der onsdag har afgjort sagen.

- Falcks strategi over for Bios bestod blandt andet af - i det skjulte - at formidle negative historier om Bios til presse og medarbejdere samt målrettet at påvirke de ambulancereddere, der overvejede job hos Bios. Strategien skulle forhindre, at redderne søgte til Bios. Samlet set gjorde Falcks adfærd det svært for Bios at rekruttere reddere, skriver formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, i en meddelelse om afgørelsen.

Misbruget af Falcks dominerende stilling er sket i 2014 til 2015 ifølge Konkurrencerådets afgørelse.

Læs også Falck tømte Region Syddanmark for ambulancefolk

I strid med loven

Den intense kamp mellem de to selskaber endte med, at Bios ikke kunne leve op til kravene i den kontrakt, det havde indgået med Region Syddanmark. Selskabet gik efterfølgende konkurs.

- Virksomheder må selv sagt gerne forsøge at fastholde deres medarbejdere. Men når man som Falck udnytter sin dominerende position og igennem en række handlinger, der ligger uden for almindelig konkurrence på ydelser, søger at ekskludere en konkurrent, så er det i strid med konkurrenceloven, skriver Christian Schultz.

Konkurrencerådet påbyder i afgørelsen blandt andet Falck at ophøre med den ulovlige adfærd.

Samtidig har rådet besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, populært kaldet Bagmandspolitiet, med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Det vil dog først ske, efter en eventuel ankesag er afgjort ved Konkurrenceankenævnet.

Læs også Ekspert: Falck anstrengte sig for at udelukke Bios

Aktiviteter på sociale medier

Bios blev Falcks største konkurrent, da selskabet i august 2014 vandt et udbud om at varetage blandt andet ambulancekørsel i Region Syddanmark i en periode på ti år fra september 2015.

Efter udbuddet var afgjort, fastlagde Falck ifølge Konkurrencerådets afgørelse en strategi om at ekskludere Bios fra det danske marked for ambulancetjenester.

Rådet beskriver, at strategien blev udført via en række aktiviteter, som var tidsmæssigt sammenhængende, og som supplerede hinanden.

Aktiviteterne omfatter blandt andet aktiviteter på de sociale medier, formidling af negative historier om Bios, brug af interne nyhedsbreve og –mails samt målrettet påvirkning af ambulanceredderne i Region Syddanmark, beretter Konkurrencerådet.

I juli 2016 gik Bios konkurs, og fra august hjemtog Region Syddanmark ambulancedriften gennem sit eget nystiftede selskab, Ambulance Syd. 

Falck anker afgørelse

Kendelsen fra Konkurrencerådet har Falck med det samme valgt at anke til Konkurrencerådet.

- Vi beder Konkurrenceankenævnet og senere domstolene afgøre sagen, fordi vi og vores juridiske rådgivere er uenige i rådets konklusioner. Vi har sagt og skrevet ting, som er pinlige, men vi har ikke overtrådt konkurrenceloven, siger Jakob Riis, der er administrerende direktør for Falck, i en pressemeddelelse.

Den historie kan du læse meget mere om her.

03:11 Luk video