Det dramatiske forløb: Sådan røg BIOS ud

Læs her hvordan en fejludbetaling på 31 millioner kroner formentlig bliver begyndelsen til enden for BIOS.

4. juli 2016:

BIOS kommer stærkt forsinket med sit årsregnskab for 2015. Det viser et underskud på 42 millioner kroner før skat.

Det fremgår regnskabet, at der er udbetalt 61,9 millioner kroner forud fra Region Syddanmark til BIOS - svarende til to måneder. I kontrakten med BIOS er det aftalt, at selskabet kun skal betales en måned forud.

5. juli 2016

Fyens Stiftstidende og TV 2/Fyn jagter en forklaring hos regionens administration og BIOS administrerende direktør Morten Hansen.

Regionen vender ikke tilbage, mens Morten Hansen siger til TV 2/Fyn, at de 61,9 millioner kroner skyldes en aftalt forudbetaling på to måneder på grund af juleferie i regionen.

- Regionen åbnede først igen den 6. januar. Derfor fik vi pengene i forskud, forklarer Morten Hansen.

6. juli 2016:  

Regionsrådet orienteres om fejludbetalingen på 31 millioner kroner.

7. juli 2016: 

Administrationen og BIOS drøfter mulighederne for tilbagebetaling. I dagene efter mødet vurderer Kammeradvokaterne, at ”der bør foretages fuld modregning i forbindelse med næste betaling til BIOS”.  Kammeradvokaten vurderer desuden, at en afdragsordning i den foreliggende situation principielt skal betragtes som et nødlån/statsstøtte, som ikke kan ydes uden EU-kommissionens tilladelse.

12. juli 2016:  

Stephanie Lose træffer på den baggrund formandsbeslutning om at fremsende et krav om betaling af de ca. 31 mio. senest 22. juli 2016.

14.  juli 2016:  

Den tidligere økonomichef hos BIOS fortæller TV 2/Fyn, at BIOs var opmærksom på dobbeltbetalingen, men selv om han opfordrede bestyrelse og direktion til at henvende sig til regionen, skete det ikke.

19. juli 2016:  

Formandsskabet i regionen drøfter proces- og tidsplan samt mulighed for at yde nødlån/statsstøtte. Herefter træffes formandsbeslutning om ikke at forfølge muligheden for at yde nødlån til BIOS.

22. juli 2016:  

BIOs og regionen mødes hos Kammeradvokaten i København. BIOS skal fremlægge en tilbagebetalingsplan. På mødet med BIOS står det klart, at BIOS ikke kan betale. BIOS tilkendegiver, at de vil indgive konkursbegæring mandag den 25. juli. Regionen tilkendegiver ellers at ville indgive begæringen.

24. juli 2016:

BIOS går i pressen uden forudgående koordinering med regionen. Region Syddanmark udsender pressemeddelelse, hvori regionsformand Stephani Lose oplyser, at hun på et ekstraordinært regionsrådsmøde tirsdag vil indstille, at regionen hjemtager ambulancedriften - altså fyrer BIOS. I stedet fortsætter driften som et konkursbo styret af kurator.