Efter turbulente år: Nu holder færre ambulancer stille

Færre ambulancer holder stille hos Ambulance Syd.

De såkaldte nedetider, altså den tid hvor en ambulance ikke står til rådighed for alarmcentralen og ikke kan kaldes til en ulykke, er faldet kraftigt hos Ambulance Syd. Det viser tal fra Region Syddanmark.

- Grunden er jo primært, at trivslen er blevet bedre hos Ambulance Syd. Vi har fået de reddere, vi skal bruge, og vi har ikke så mange vikarer og overarbejdstimer mere, siger Mads Skau (V), der er formand for det præhospitale udvalg hos Region Syddanmark.

Artiklen fortsætter under grafikken. Hvis du ikke kan se grafikken, kan du klikke her.

Tallene fra Region Syddanmark, der driver Ambulance Syd, viser, at nedetiden er faldet markant fra 2015 til 2018. Overordnet er nedetiden for hele regionen faldet fra 8,6 procent til 0,6 procent.

Redderne trives bedre

Da Bios i 2015 overtog ambulancedriften efter Falck i Region Syddanmark, var der store udfordringer med at skaffe reddere nok til at køre ambulancerne. Det var medvirkende til en højere nedetid, at det var svært at stable mandskaber på benene til at køre ambulancerne.

- Hele udliciteringen og opstarten af Bios har påvirket redderne. Det er en stor grund til at trivslen har været dårlig, forklarer Mads Skau.

Ambulancedriften blev overtaget af Region Syddanmark 18. august 2016 efter, at Bios gik konkurs. Skiftet af ambulanceoperatør i regionen har været fulgt af en række sager, blandt andet om Falcks modarbejdelse af Bios' mulighed for at skaffe reddere nok til at drive ambulancerne.

Overblik

Efter en turbulent opstart har redderne nu fået det bedre, fortæller præhospitalsudvalgsformanden og fortsætter:

- Sygefraværet er faldet, og trivslen er blevet bedre. Det viser trivselsundersøgelserne også. Det er jo positivt, siger Mads Skau.

Højere på Fyn

Ser man på de enkelte områder inden for regionen, er der forskel på, hvor meget nedetiden er faldet.

For mens nedetiden for både Sydvestjylland og Sønderjylland i 2018 er kommet ned på 0,4 procent, ligger den for Fyns vedkommende på 1 procent. 

Ifølge Mads Skau skyldes det blandt andet, at der er mere pres på de fynske ambulancer. 

- Der er mere belastning på ambulancer omkring Odense. Det er noget, vi holder øje med – især i den nye aftale om styrkelse af den præhospitale indsats, fortæller formanden for præhospitalsudvalget.

Mads Skau fortæller, at der i den nye aftale er planer om at sætte en ekstra ambulance ind i Odense-området i de tidsrum, hvor der er mest pres på.

I Trekantsområdet drives ambulancerne af selskabet Responce. Her er der i kontrakten indskrevet et maksimum på 0,5 procents nedetid. 

Præhospitalsudvalget vil foreslå regionsrådet, at man indfører samme maksimum for Ambulance Syd for 2019 og fremover.