Ex-Bios-chef svarer igen: Jeg opfordrede Morten Hansen til at kontakte regionen

Morten Hansen og Bios' bestyrelse blev for måneder siden oplyst om, at de ekstra 31 millioner var en fejl, og at de burde kontakte regionen for at finde en løsning. Det siger firmaets tidligere økonomichef.

Det holder ikke, når Bios-direktør Morten Hansen forsvarer ekstrabetalingen på 31 millioner med fejlfortolkning af kontrakten. Der var tale om en ren og skær faktureringsfejl. Det siger den tidligere økonomichef Lars Mikkelsen, der stoppede i Bios den 30. april. Ifølge ham opfordrede han også Morten Hansen og Bios' bestyrelse til at kontakte Region Syddanmark allerede i april måned for at få afklaring omkring de ekstra 31 millioner.

Morten Hansen forklarede i torsdags til TV 2/Fyn, at grunden til, at Bios sendte en ekstrafaktura på 31 millioner kroner, som regionen betalte den 17. december, var, at Bios tolkede kontrakten anderledes end regionen.

quote Jeg siger (til Morten Hansen og bestyrelsen red.), at jeg synes, det ville være en rigtig, rigtig god ide, at de går ind og fortæller regionen, at vi muligvis har det her issue.

Lars Mikkelsen, tidligere økonomichef i Bios

- Vi har set anderledes på det end regionen. Vi har forstået månedligt forudbetalt, som 30 dage før ydelsen skal leveres, og det mener vi sådan set, er det der har fundet sted. Derfor har vi også bogført pengene som forudbetalinger og som ydelser, der efterfølgende skulle leveres. 

- Derfor har vi faktisk haft opfattelsen af i løbet af foråret, at betalingsbetingelserne har været overholdt.

Det billede stemmer ikke overens med Lars Mikkelsens forklaring. Han var økonomichef i Bios frem til udgangen af april 2016. I et telefoninterview med TV 2/Fyn siger han således.

Hvad var det, der skete omkring de fakturaer i efteråret – hvorfor udstedte  I den faktura for meget?

- Det må guderne vide, fordi der sker mange ting hen omkring årsskiftet. Der er rigtig mange ting, der skal falde på plads. Der er nogle møder med regionen, som jeg ikke er med på, og så vidt jeg husker, er det Morten Hansen og Pim van der Boom (tidligere financial director, Bios Groep Holland), der er med på de møder. Dér bliver der udarbejdet en meget fin matrix fra regionen af, om hvordan og hvorledes fakturaerne skal se ud for det næste halve år – og i det der virvar kan der sagtens have klemt sig en faktura ind i mellem. Så kommer der en betaling den 17. december, og den kan man så sige, den burde vi måske have undret os over. Ja, men det gjorde vi så ikke, eftersom det var hen omkring juletid, og der er juleferie og alverdens andre ting og sager, så den ryger simpelthen i gennem.

Du sidder på det tidspunkt som økonomichef i BIOS. Hvorfor fanger du ikke den her – 31 millioner er trods alt ikke håndører?

- Lige på det tidspunkt, er det faktisk sådan – og det lyder måske arrogant – der er der simpelthen så mange ting, der ryger frem og tilbage. Rigtig mange ting. Desuden sker det lige op til Jul, og så er der altså ikke én, der tænker nærmere over det.

Hvornår bliver du opmærksom på, at der er en ekstra faktura i omløb?

- Det bliver jeg opmærksom på hen omkring det tidspunkt, hvor vi skal til at forberede årsregnskabet. Der begynder vi at få bogholderiet til at øre op. Der skal vi sidde og udligne. Her har vi en betaling, og så skal vi have en tilsvarende faktura, som passer til. På et eller andet tidspunkt står der så bare cirka 31,5 millioner for meget, og så begynder man at tælle lidt.

God idé at tage en snak med regionen

quote ... dét er for oktober, dét er for november, dét her er for december – hov, den var der vist to gange

Lars Mikkelsen, tidl. økonomichef i Bios

Region Syddanmark opdagede først fejludbetalingen, da TV 2/Fyn og andre medier i sidste uge bad om en forklaring på, hvorfor man i Bios' årsregnskab kunne læse, at regionen havde forudbetalt for to måneder i stedet for én. Bios havde ikke selv gjort opmærksom på den ekstra indbetaling, men ifølge Lars Mikkelsen opfordrede han flere i Bios-toppen om at kontakte Region tilbage i april.

Hvad gør du, da du bliver opmærksom på den ekstra betaling?

- Pim van der Boom er rejst og den nye CFO, Kees van As, fra Holland er heroppe, og så fortæller jeg ham det sådan set. Trækker ham hen og siger, at vi har altså fået en betaling for meget.

Hvad siger han til det?

- Han siger, det må vi jo lige undersøge nærmere.

Er der andre, du gør opmærksom på det her?

- Jeg gør også bestyrelsen og de andre opmærksom på, at der kan altså foreligge en ekstra betaling her, men at vi er ved at undersøge det.

Beder du på noget tidspunkt nogen om at gøre regionen opmærksom på det?

- Det beder jeg dem om med det samme. Jeg siger, at jeg synes, det ville være en rigtig, rigtig god ide, at de går ind og fortæller regionen, at vi muligvis har det her issue.

Nu bliver jeg sådan lidt firkantet. Hvem fortæller du det til? Er det Morten Hansen, bestyrelsen eller hvem er det?

- Det er både Morten Hansen og bestyrelsen.  Pim van der Boom er der ikke mere. Han er rejst. Det er ham den nye, Kees van As, der er kommet. Det er ham, jeg først gør opmærksom på det.

Hvad svarer de til det?

- Jamen, de svarer sådan set ikke på det. Jeg siger bare, at jeg synes, vi måske skal have det undersøgt. Altså om der er faldet de her penge for meget, for det er jeg faktisk overbevist om, at der er - bare efter en simpel optælling.
Jeg siger: Dét er for september, dét er for oktober, dét er for november, dét her er for december – hov, den var der vist to gange – og så passer det fremad.

Er du klar over, om der så bliver taget nogen form for aktion på det?

- Det vil blive for meget gætteri fra min side af. Jeg er jo ikke med til møderne med regionen, som jeg ved ikke, om de fortæller det der. Jeg er kommet med min indstilling til, hvad jeg synes, de skal gøre ved det, og jeg følger ikke op på det, fordi jeg ikke skal være i firmaet længere. Jeg har sagt op og vil ikke være en del af den moral, som de udviser generelt omkring manglende betalinger og alverdens andre ting og sager. Jeg troede ligesom ikke på konceptet længere.

Vi har bedt Lars Mikkelsen dokumentere, at han opfordrede Morten Hansen, Kees van As og Bios' bestyrelse til at kontakte Region Syddanmark. Lars Mikkelsen oplyser, at han ikke har adgang til sin gamle arbejdsmail hos Bios.

Morten Hansen kom med flere stikpiller rettet mod den tidligere økonomichef, Lars Mikkelsen.

Patetisk og ynkelig
TV 2/Fyn kontaktede Lars Mikkelsen, da Morten Hansen efter et otte timer langt møde med Region Syddanmark omhandlende de 31 millioner flere gange rettede en kritik mod sin gamle økonomichef.

- Vi har i efteråret ikke leveret godt nok på bogholderiet, det har sådan set også foranlediget, at vi har ansat en ny økonomichef, så vi kan blive stærkere på det her punkt. Fordi der er ingen tvivl om, at den uorden, der har været fra vores side i opkrævningen af de her fakturaer, ikke har gjort det nemmere for regionen at føre den kontrol, som de skal, sagde Morten Hansen til den fremmødte presse.

Lars Mikkelsen husker også efteråret som kaotisk, men i følge ham skyldes det, at Bios økonomisystemer slet ikke var gearet, da de overtog ambulancedriften i september.

- For det første kom vi jo aldrig i gang med et decideret bogholderi med debit og kredit før hen i midten af november måned. Derfra skulle vi så have bogholderiet til at fungere og have registreret alle de betalinger og hvad der ellers havde været i løbet af hele 2015. Desuden fik vi så et system, vi ikke engang kunne udstede en faktura i.

Han er mildt sagt ærgerlig over, at Bios-direktøren retter flere stikpiller mod en tidligere ansat.

- Jeg synes jo, det er patetisk og ynkelig, at der er en direktør, som vil udtale sig sådan om tidligere medarbejdere, når han udmærket godt ved, hvordan det har fungeret. Det er jo lidt det samme, med HR-chefen. Der var det ham, der fik skylden i medierne over, at lønningsbogholderi og planlægning ikke fungerede, men det var så sjovt, at det stadig ikke fungerede efter, at han var rejst. Men det er åbenbart den moral, man har i det firma, at man bare vil sende ansvaret videre.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Morten Hansen. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse via Bios' pressetelefon. Lars Mikkelsen har ikke ønsket at få sit billede i artiklen, men det er hans rigtige navn og han er i dag i job igen.