Falck insisterer på uskyld: Anker kendelse om misbrug af markedsposition

Konkurrencerådet vil melde Falck til Bagmandspolitiet for at have misbrugt sin markedsposition til at presse ambulancekonkurrenten Bios af markedet. Falck anker kendelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i tre år undersøgt, om Falck misbrugte sin markedsposition i forbindelse med ambulanceudbuddet i Region Syddanmark tilbage i 2014.

Bios blev efterfølgende Falcks største konkurrent, da selskabet vandt udbuddet om at varetage blandt andet ambulancekørsel i regionen i en periode på ti år fra september 2015.

Onsdag har Konkurrencerådet afgjort sagen, og det har besluttet, at Falck misbrugte sin dominerende stilling til at ekskludere Bios fra markedet.

Den kendelse har Falck valgt at anke til Konkurrencerådet.

- Vi beder Konkurrenceankenævnet og senere domstolene afgøre sagen, fordi vi og vores juridiske rådgivere er uenige i rådets konklusioner. Vi har sagt og skrevet ting, som er pinlige, men vi har ikke overtrådt konkurrenceloven, siger Jakob Riis, der er administrerende direktør for Falck, i en pressemeddelelse.

 

 

Falck undskyldte egen opførsel

Falck undskyldte i juni 2018 offentligt for dele af sin ageren i forbindelse med udbuddet. Virksomheden levede med sine egne ord ikke op til hverken egne eller branchens forstillinger om god adfærd, men har ifølge sine juridiske rådgivere ageret inden for konkurrencelovens rammer.

- Dele af styrelsens udlægning af sagen er pinlig læsning. Vi har på nogle områder optrådt på måder, som ikke lever op til vores egne og omverdenens forventninger til Falck. Det vil jeg gerne undskylde for, sagde Jakob Riis dengang.

Den intense kamp mellem de to selskaber endte med, at Bios ikke kunne leve op til kravene i den kontrakt, det havde indgået med Region Syddanmark. Selskabet gik efterfølgende konkurs.

Falck mener stadig, at de har holdt sig inden for lovens rammer, og de vil derfor have retten til at vurdere sagen.

- Sagen kan ende i erstatningssager imod Falck. Det er almindeligt, og det er vores juridiske rådgiveres anbefaling, at en sag som denne afgøres ved domstolen, siger Jakob Riis.