I det fynske folks tjeneste

I dag afgøres det: Skal Bios betale bod eller ej

I eftermiddag er der møde i regionsrådet, og endnu en gang er ambulanceberedskabet på dagsordenen.

Mandag eftermiddag skal de 41 medlemmer af regionsrådet i Region Syddanmark beslutte, om Bios skal betale den bod, som ambulancefirmaet ifølge kontrakten med regionen står til, fordi de i en lang række tilfælde ikke har kunnet stille med det antal ambulancer, der er fastsat i kontrakten.

Ambulanceselskabet, der står for driften af ambulancer i tre af Region Syddanmarks fire områder, skal betale et tocifret millionbeløb i bod. 

Selve bodssystemet trådte i kraft pr. 1. januar, og Bios havde så store mangler i deres beredskab i årets tre første måneder, at det ifølge TV2/FYNS oplysninger betyder en bod på de maksimale 15 procent af kontraktsummen svarende til ca. 4,5 millioner pr. måned.

I sidste måned kom det frem, at Konkurrence -  og Forbrugerstyrelsen  efter 10 måneders undersøgelser havde fundet indicier på, at Falck har misbrugt sin dominerende markedsposition til at spænde ben for ansættelse af reddere hos BIOS samt at de havde ansat reddere andre steder i koncernen for at forhindre BIOS i at hverve reddere.

Og netop rekrutteringen af reddere har været og er stadig et stort problem for BIOS, som overtog ambulancekørslen efter Falck den 1. september 2015.

Manglen på reddere har haft vidtrækkende konsekvenser for BIOS, der siden de gik i luften i lange perioder har haft svært ved opfylde kontrakten med Region Syddanmark i forhold til at sende så mange ambulancer på vejene, som de er forpligtet til.

Men er reddermanglen deres egen skyld eller ej.

Bios mener ikke, det skyldes deres egne fejl og mangler, at de ikke har kunnet rekruttere tilstrækkeligt med reddere, og derfor mener de, at bodssystemet er forkert.

Politikerne i regionen har dog umiddelbart en anden holdning.  

- Der er ingen tvivl om at Bios skal betale en bod. Det indikerer kontrakten klart, når man mangler at levere nogle ting, så er der et bodssystem. Så bod skal der betales, siger næstformand i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen, Soc.dem.

Forretningsudvalget i regionen drøftede for to uger siden sagen på et lukket punkt på dagsordenen, og her blev det besluttet, at det bliver op til det samlede regionsråd, at træffe den endelige beslutning. Det kommer til at foregå på regionsrådsmødet mandag 23. maj, altså i dag.

- På grund af konkurrencestyrelsens igangværende undersøgelser, skal vi være meget omhyggelige med, hvordan vi stiller kravet om den her bod. Men alt det skulle være afklaret inden regionsrådsmødet, siger Poul-Erik Svendsen.

05:30 Luk video