Patientforening frygter Bios-konkurs: Patienter tages som gidsler

Bliver ambulanceselskabet Bios erklæret konkurs, kan det få alvorlige konksekvenser for patienter i Region Syddanmark, frygter Patientforeningen.

Det kan ende med, at ambulanceselskabet Bios bliver solgt i stumper og stykker, hvis selskabet bliver erklæret konkurs - og det går ud over patienterne i regionen. 

Sådan lyder frygten hos Patientforeningen, efter Region Syddanmark mandag erklærede Bios konkurs og tirsdag besluttede at hjemtage ambulancedriften i regionen.

Men erklæres Bios konkurs, kan ambulancedriften blive splittet ad, advarer Niels Jørgen Langkilde, formand i Patientforeningen. Særligt kuratoren, som nedsættes i forbindelse med en konkurserklæring, er problematisk, mener formanden.

 

Konkurs splitter driften

- Kuratoren skal sørge for at få flest mulige penge til kreditorerne, men er ikke optaget af samfundsmæssige hensyn. Kuratoren kan altså sælge Bios i stumper og stykker, og så står man måske uden ambulancer, fordi de er solgt til Tyskland eller Polen, og hvad Søren skal man så gøre?, spørger Niels Jørgen Langkilde. 

På et ekstraordinært møde i Region Syddanmark tirsdag aften blev et flertal i regionsrådet enige om, at regionen skal overtage ambulancekørslen.

- Vi vil tage udgangspunkt i det set-up, der ligger i Bios i dag i forhold til medarbejderne, ambulancerne og stationerne - og så har vi en række kompetencer inden for drift, økonomi og HR, som vi kan tilføre, lød det fra regionsrådsformand Stephanie Lose (V) kort efter mødet. 

Patienter tages som gidsler

Ansætter regionen ny ledelse eller piller ved andre dele af ambulancedriften, går det dog ud over patientsikkerheden, mener Niels Jørgen Langkilde. Det er nemlig ingen let operation at ansætte en ledelse med de rigtige kompetencer og få en vagtcentral op at køre, lyder argumentet.

- Værdien i Bios er jo en sammenhængende organisation med ledelse og så videre, der kører, og hvis regionen vil ud og ansætte nye folk - og ny ledelse - til at drive virksomheden, så imødeser vi endnu større problemer, siger formanden og tilføjer:

- Vi har set så mange virksomheder i tidens løb blive splittet i atomer og store værdier falde fra hinanden. Vi må forlange, at man fortsætter Bios på en måde, så patienterne ikke bliver taget som gidsler.

Forsøg på betalingsordning

Regions Syddanmark har begæret Bios konkurs, fordi Bios skylder regionen 31,5 millioner kroner, som regionen ved en fejl har overført til det dansk-hollandske ambulanceselskab. 

Selskabet har forsøgt at lave en betalingsordning, der gav Bios to måneder til at betale pengene tilbage, men forslaget er blevet afvist af regionen, som i stedet har begæret Bios konkurs.