I det fynske folks tjeneste

15 sygeplejersker rykker ud: Fynboer slipper for unødvendige sygehusbesøg

00:27

Et nyt akutteam med Nina Andersen i spidsen skal møde borgerne i hjemmet, så de undgår unødvendige sygehusbesøg. Foto: Thomas Lekfeldt 7 Ritzau Scanpix Video: Jonas Mattson

Over 450 fynboere har allerede haft besøg i hjemmet af de 15 sygeplejersker, der udgør et akutteam fra OUH. Teamet skal være bindeled mellem sygehus og kommunal hjemmepleje.

Alt for ofte venter fynboerne unødvendigt på sygehuset, patienter bliver genindlagt og ambulancerne kører ud til noget, der kunne være undgået. 

Det skal et nyt kommunalt akutteam, der er bosiddende på FAM-OUH, nu lave om på.

Akutteamet består af 15 sygeplejersker, der skal være med til at mindske antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og følge op på udskrevne patienter. De tager sig af opgaver, der før ville kræve kontakt til sygehus og mulig indlæggelse, men som nu kan klares hjemme. 

Læs også Influenzaepidemi presser OUH: Studerende bedt om at tage vagter

Teamets opgaver består i at behandle, pleje og lave vurderinger af de svage borgere, som dermed skal undgå opslidende forløb, hvor de ryger ind og ud af hospitalerne. Alle kommuner er pålagt at oprette et akutteam, men det er kun Odense kommune, der indtil videre har teamet klar. 

De 15 sygeplejersker har siden den 3. januar i år samarbejdet med både OUHs akutmodtagelse og geriatisk afdeling, de praktiserende læger og den kommunale indsats om at få de fynske borgere igennem et sygdomsforløb på den mest hensigtsmæssige måde.

- Vi arbejder på at få den rigtige borger i den rigtige seng. Det vil sige, at vi arbejder med, at man behandler borgerne i egen seng og hjem, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt. Det er helt klart det bedste for borgeren og for alle andre, fortæller Nina Andersen, der er leder for akutteamet til TV2/ Fyn. 

Sygeplejersken møder op i hjemmet

Hver morgen og eftermiddag mødes akutteamet og læger på OUH omkring de patienter, som står overfor at blive udskrevet, men som stadig har behov for sygepleje. 

Behandlinger i hjemmet

Akutteamet behandler typisk patienter med lungebetændelse, dehydrerede, patienter med infektioner, patienter, der skal have lagt kateder, eller giver en "second opinion" til andet plejepersonale, eksempelvis hjemmeplejerere, der observerer ædringer hos ældre.

Teamet behandler personer over 18 år bosiddende i Odense. Der er et overtal af ældre patienter i målgruppen. 

Læs også Barselsafdeling fjerner otte senge: Syv sygeplejersker fyres

- Vi får opgaverne løbende på dagen. For eksempel kan vi blive ringet op af en praktiserende læge, der er blevet ringet op af en pårørende til en ældre borger, der henover noget tid er blevet dårligere. Så kører vi ud og laver en klinisk vurdering af den ældre mand. Vi snakker måske også sammen med hjemmeplejen, hvad de tænker, fortæller Nina Andersen og fortsætter: 

- Så kommer vi tilbage til lægen med vurderingen, som så tager en beslutning om behandlingen. På den måde prøver vi at hjælpe med at kvalificere lægen til at træffe nogle valg. 

Lederen for akutteamet fortæller, at en typisk opgave også kan være, at en borger ikke vil med ambulancen på sygehuset. 

Vi arbejder på at få den rigtige borger i den rigtige seng.

Nina Andersen, leder af akutteamet på OUH

- Så kan vi komme ud til borgeren og tjekke, om han eller hun har det godt efter et par timer, siger Nina Andersen. 

Det er dog ikke kun ældre borgere, der bliver besøgt af akutteamet. Målgruppen starter allerede fra 18 års alderen og op efter. 

- Vi kan også komme ud til nogle under 18 år, men så skal det være et specielt tilfælde.

Et udviget samarbejde

Samarbejdet mellem sygeplejerskerne, kommunen og sygehuset er kommet så godt fra start, at det har spredt sig. Det er nemlig ikke kun de to afdelinger på OUH, kommunen og de praktiserende læger, der nu samarbejder med akutteamet. 

Ambulance Syd og AMK-vagtcentralen, som har ansvaret for de patienter, der ringer 1-1-2, er også kommet med i samarbejdet. 

- Og der er flere, der gerne vil være med. Faktisk har fem afdelinger på OUH sagt, at de også gerne vil samarbejde med akutteamet, siger Nina Andersen. 

Flyvende start

Indtil videre har over 450 borgere haft glæde af akutteamet.

Læs også Tilbuddene på Nyt OUH var "urealistiske": Regionen havde kun råd til italienere

Odense Kommune har modtaget 1,3 millioner kroner fra en statslig pulje, som skal bruges på at måle og kvalitetsudvikle akutteamets arbejde. I den forbindelse bliver alle patienter og deres pårørende, hvis det er muligt og relevant, spurgt, om de er interesseret i at deltage i et telefoninterview om deres oplevelse med akutteamet.

14 borgere har indtil videre ladet sig interviewe og resultaterne viser, at tilfredsheden er i top.

- Både OUH, praktiserende læger og Ambulance Syd har alle fået øjnene op for, hvad akutteamet kan, og det er helt tydeligt, at det opfylder et behov hos både patienter og sygehusvæsen. Akuttemaet er blevet en vigtig brik i at skabe tryghed og sammenhæng i sundhedssystemet, siger ældre- og handicaprådmand, Søren Windell (K).

Ved du noget? Så send os et tip