I det fynske folks tjeneste

34 alvorlige fyrværkeriulykker i år

En tredjedel af fyrværkeriofrene var under 15 år. Det skal nu undersøges nærmere.

OUH har nu opgjort antallet af skader efter fyrværkeri i nytåret 2013-14. Det er på niveau med de seneste fem år - dog var der i år færre alvorlige skader.

I alt kom 228 personer til behandling ved landets skadestuer i nytårsdøgnene 31.12. og 1.1 - mod 241 det foregående år. 34 af dem var kommet alvorligt til skade. Det oplyser overlæge Jens Lauritsen, der har udarbejdet oversigten for Ulykkes Analyse Gruppen, Ortopædkirurgisk Afdeling ved Odense Universitetshospital.

I de seneste fem år har antallet af alvorlige skader kun været lavere i 2011-12, hvor der var 24 alvorlige skader.

Hver tredje offer var et barn

Halvdelen af skaderne skete for personer på 18 år eller yngre. Faktisk var en tredjedel af dem hos børn under 15 år. Et faktum som nu skal undersøges nærmere.

Af dette nytårs 34 alvorlige skader var de 4 ved brug af batterier, 13 ved raketter, 5 ved ulovligt fyrværkeri, 1 efter heksehyl og 2 ved romerlys.

Det er mænd og drenge, der får alvorlige skader (33 af 34 skader), og tre fjerdedele har selv antændt fyrværkeriet. Blandt tilskadekomne kvinder var tre fjerdedele tilskuere, mens det for mænd kun var en fjerdedel.

Husk nu de briller ...

Kun 30 % af de personer, som selv tændte og derefter kom til skade, havde briller på, mens det blandt tilskuerne kun var 20 %. Kun godt 10 % af de med alvorlige skader, anvendte sikkerhedsbriller, mens det var knap en tredjedel af de ikke-alvorlige.

- Vi har kendskab til mindst et tilfælde, hvor sikkerhedsbriller har medvirket til at forebygge en alvorlig øjenskade, siger Jens Lauritsen.

Cirka en fjerdedel pådrog sig enten øjenskade eller håndskade, og knap en tredjedel brandsår.

- Skaderne viser, at fyrværkeri fortsat er farligt, at alle skal sørge for at anvende sikkerhedsbriller, antænde korrekt og i øvrigt følge instruktionerne på fyrværkeriet, siger Jens Lauritsen.

Oven på de seneste tal har Ulykkes Analyse Gruppe udvalgt temaer, som de vil undersøge nærmere.

- Vi følger op med yderligere detaljerede undersøgelser, herunder vil vi søge efter en forklaring på den større forekomst af skader efter raketter og de mange skader blandt børn, siger Jens Lauritsen.

Det har været vanskeligt at få præcise oplysninger om fyrværkeritype. Blandt de 75 % af alle, hvor fyrværkeritype var oplyst, udgjorde raketter 40 % (70 skader), batterier 9 % (15 skader), sole og lign. 10 % (16 skader) og ulovligt fyrværkeri 20 % (35 skader).

Ved du noget? Så send os et tip