I det fynske folks tjeneste

558 miljømillioner til 11 naturområder

Miljøminister Connie Hedegaard har sat navn på 11 naturområder spredt over hele landet, der skal udvikles for den omdiskuterede "miljømilliard". Odense Å og Fjord får penge.

Millioner til vandmiljøet på Fyn.

11 naturområder spredt over hele landet vil i løbet af de næste tre år blive udviklet og forbedret med 558 millioner kroner fra den omdiskuterede miljømilliard. De første projekter ligger i den centrale del af Limfjorden, ved Gudenåen nær Randers og på Fyn ved Odense Å og Fjord.

I de områder vil der blive lavet våde enge, søer og moser for at begrænse udvaskningen af kvælstof og dermed forbedre vandkvaliteten for at skabe bedre levesteder for planter og dyr og for at forbedre befolkningens fritidsmuligheder.

- Vi har udvalgt områderne efter nogle kriterier, og et af dem er, at det skal være til gavn for familien Danmark og give nogle flere samlede naturområder tæt på, hvor mennesker lever deres liv. Der er fokus på ådalene, der ikke har det godt nok i dag. Samtidig er det steder, der giver danskerne mange smukke naturoplevelser, siger Connie Hedegaard (K).