I det fynske folks tjeneste

589 år gammelt træ i tag i Nyborg

Korsbrødregården I Nyborg er et af de ældste verdslige huse i Danmark. Det viser analyse af bygningens træspær.

Tømmer fra Korsbrødregårdens tag viser, at huset blev bygget i tiden mellem 1425 og 1430.

Det er Nationalmuseets Dendrokronologiske Laboratorium, som har talt årringe i træprøver fra Korsbrødregårdens tagspær.

Dendrokronologernes konklusion er, at træet til tømmeret blev fældet i tidsrummet 1425 - 1430.

Prøverne er udtaget i forbindelse med, at projektet Danmarks Kirker ved Nationalmuseet for tiden arbejder på at beskrive Vor Frue Kirke.

- Når vi beskriver kirken, kigger vi også på bygningerne omkring, og det er derfor, vi interesserer os for Korsbrødregården, forklarer Kirstin Eliasen, redaktør ved Danmarks Kirker.

Læs mere her