I det fynske folks tjeneste

90 fanger fordelt til andre fængsler

Fængsler på Fyn og Sjælland skal huse fængslede efter optøjerne i København. Mere end 20 på Statsfængslet i Nyborg.

Mange af de fængslede efter urolighederne er flyttet væk fra Københavns Fængsler. I alt 90 er fordelt til både lukkede og åbne statsfængsler, oplyser fængselsinspektør Peter Vesterheden.

Lidt flere end 20 er sendt til Statsfængslet i Nyborg, lige så mange skal opholde sig i Statsfængslet i Vridsløse, mens tilsammen 30 er fordelt til de åbne statsfængsler i henholdsvis Horserød og Jyderup.

Desuden er godt 30 anbragt i kriminalforsorgens afdeling i Sandholm, som ellers bruges til at frihedsberøve asylansøgere.

I alt er omkring 200 frihedsberøvet. Cirka 25 er under 18 år. De fleste af disse er i Sandholm.