I det fynske folks tjeneste

Ældreboom fortsætter de næste 30 år

Andelen af danskere, der er fyldt 65 år, forventes at stige til 25 procent i 2042. På Ærø vil 35 procent af befolkningen være over 65 år i 2042.

Antallet af grå hår i den danske befolkning forventes at stige betragteligt over de kommende tre årtier. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af danskere, der er fyldt 65 år, forventes at stige fra 16 til 25 procent frem mod 2042.

Otte år senere, i 2050, vil indbyggertallet i Danmark være krøbet op over seks millioner - ikke mindst takket være ældreboomet. Mens antallet af danske pas i dag ligger på lige over 5,5 millioner, vil det i 2050 været steget med ni procent til 6.047.000.

Befolkningsfremskrivningen for Danmark afslører store regionale forskelle. Således vil andelen af folk, der er fyldt 65 år, være mindst i landets to største byer, København og Århus, hvor de vil udgøre henholdsvis 11 og 15 procent. Årsagen skal blandt andet findes i byens mange store uddannelsesinstitutioner.

Det er fortrinsvist ø-kommunerne samt de fleste kommuner i Nordjylland, Sydjylland og Sydsjælland, der om 10 år forventes at ligge et stykke over landsgennemsnittet på 20 procent. I Læsø og Ærø Kommune rammer tallene således 40 og 35 procent.