I det fynske folks tjeneste

Afklaring for "Anna med det usælgelige hus"

03:44
01:05

1 af 3

Anna Rasmussen har i mange år gået i uvished. Hun vidste, at hendes hus var usælgeligt, fordi det skal rives ned, når motorvejen skal udvides. Nu har hun fået vished for, at huset kan eksproprieres.

Dermed vil staten købe hendes hus.

- Det er i hvert fald en ny begyndelse, siger Anna Rasmussen.

Hendes hus ligger på Stenløsevej i Odense S, hvor der skal laves en afkørsel, som skal gå tvær gennem Anna Rasmussens have.

Anna Rasmussen er sikker på snart at kunne få sit hus solgt til staten, fordi hun inden for de næste år, bliver nødt til at flytte på grund af sin alder.

Ikke alle kan komme af med deres usælgelige huse

Motorvejen kommer først om mange år, og med mindre transportministeriet vurderer en husejers situation, som et særligt tilfælde, bliver ejeren bundet til det usælgelige hus indtil motorvejen en dag kommer.

Særlige tilfælde kan være alderdom, sygdom, skilmisser eller andre foranstaltninger, som gør at man er nødt til at flytte.

Rene Nielsen bor også på Stenløsevej, og han er en af dem, som bliver bundet til sit hus.

- Vi er ikke syge, og vi skal ikke skilles, så vi er bundet her. Det synes jeg ikke er rimeligt. Os der skal have revet vores hus helt ned, bør kunne komme af med dem, siger Rene Nielsen.

Ved du noget? Så send os et tip