I det fynske folks tjeneste

Afviser beskyldninger for kassetænkning

Der er ikke tale om kassetænkning fra sygehuse og Region Syddanmark, når der efter kommunalreformen har været stigende udgifter til ambulant genoptræning. Det siger formanden for regionens ansvarlige udvalg, Bo Liebergren, Venstre.

Han tager til genmæle mod beskyldninger i pressen om, at sygehuse og regioner skulle begå kassetænkning efter at rollefordelingen omkring genoptræning er ændret med kommunalreformen.

Det betyder, at det er kommunerne, der skal betale for genoptræning, mens det tidligere var amterne.

Bo Liebergren tror ikke, der er tale om en stigning i udgifterne til genoptræning, men kun at området er blevet synligt, fordi både sygehuse og kommuner er involveret.

- Tidligere var genoptræning tæt koblet med behandlingen på sygehusene uden at der var lavet egentlige genoptræningsplaner, forklarer Bo Liebergren i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at der endnu ikke er data nok efter en måned til at sige noget skråsikkert.

Region Syddanmark og de 22 kommuner i området har vedtaget at følge området nøje den kommende tid.