I det fynske folks tjeneste

Aktion mod parkeringsbøder ved OUH

To fynboer er så trætte af de mange parkeringsbøder, der udstedes på parkeringspladser ved Odense Universitetshospital, at de går til modangreb.

Denne afstribning er ikke tilstrækkelig, mener protesterende

Erik Hansen, Søndersø og Erik Ravn, Odense prøver at samle de bøde-ramte bilister i en fælles front mod det, de kalder P-bøde-tyranniet ved OUH.

Foreløbig har de fået 30 henvendelser, men de mener, der er mange flere, som har fået p-bøder. Det har de konstateret ved selvsyn på pladsen de seneste dage.

De finder bøderne urimelige. De fleste bøder gives for at holde i to båse.

Men der er ingen båse. Bilerne holder på grusbelægning og båsene er angivet med små hvis mærker på den asfalterede kørebane mellem grusholdepladserne.

Afstribningen er svær at se og ofte dækket af grus og pløre, siger de protesterende.

Derfor tvivler de på, at det private parkeringsfirma har juraen på sin side, og det er de ved at undersøge.

Brug videolink og se TV-indslag om parkeringsbøderne sendt på TV 2/Fyn 3. september 2008