I det fynske folks tjeneste

Alger vil brede sig i Danmark

Østlandenes kvælstofudledning og klimaændringerne vil få alger til at brede sig i de danske farvande - også de fynske kyster vil blive ramt.

Farvandet omkring Fyn vil også blive fyldt med alger de kommende år.

Somrenes tilbagevendende forekomster af alger ved kysterne vil brede sig i de kommende år, forudser danske og internationale forskere ifølge Nyhedsmagasinet Ingeniøren.

Flere kyster end i dag på Sjælland og Fyn samt store dele af Østjylland vil få voksende problemer med algegrød. Og det skyldes både, at østlandene udleder mere og mere kvælstof i Østersøen som giver algerne næring, og at det varmere vejr som følge af klimaændringerne får algerne til at blomstre mere op.

Alger i de danske farvande forekommer kun, når de blæser hertil fra Gotland i Sverige.

- Fremtidsudsigterne er, at bl.a. Lolland-Falster og bælterne direkte bliver vækstområder for algerne, da vandet bliver mere fersk. Det vil medføre hyppigere og mere massive forekomster af blågrønalger, siger forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelser, Bo Riemann.

Blågrønalger kan give hudirritation og udslæt samt forårsage forgiftninger, hvis man sluger dem.