I det fynske folks tjeneste

Anklager: Bøde og tvangsbøder for omstridt mur i Nyborg

Ejer erkendte at han havde opført mur i strid med Miljøklagenævnets afgørelse.

Ejeren af Restaurant Teglværksskoven og tilhørende feriebolig i Nyborg kommer formentlig af med en bøde på 15.000 kroner samt tvangsbøder, indtil muren er revet ned.

En omstridt mur ved Restaurant Teglværksskoven i Nyborg har fået over 1.000 nyborgensere til at skrive under på en protest. Nu skal muren rives ned, og ejeren skal have en bøde på 15.000 kroner og tvangsbøder indtil muren er væk.

Det forlangte senioranklager Klaus Holten Kristensen mandag ved retten i Svendborg.

Og meget tyder på, at dommeren, Anders Munch-Jensen, følger anklageren et godt stykke hen ad vejen - selv om den endelige dom først afsiges fredag.

Dommeren tilkendegav nemlig, at en bøde på 15.000 kroner var passende, men størrelsen på tvangsbøderne og hvornår muren skal rives ned, er usikkert.

Det er en odenseansk ejendomsmatador, der via ejendomsselskabet Teglværksskoven Aps. ejer både muren, Restaurant Teglværksskoven og en tilhørende to-etages ferielejlighed, og han ville gerne have henstand med nedrivningen til 1. september.

Det skyldes, at den nuværende forpagter stopper den dato.

Klaus Holten Kristensen foreslog derimod, at muren skal være væk senest 1. juni.

Byggeri skabte folkeligt røre

Sagen har vakt voldsomt folkeligt røre i Nyborg, fordi ferielejligheden, som ejeren i øvrigt først ønskede at bruge som helårshus, under opførslen fik et helt andet udseende end de oprindelige tilladelser lagde op til.

Desuden blev en sti mellem restauranten og ferieboligen nedlagt, så besøgende ikke længere kunne nyde udkikket fra den asfalterede skovvej ud over Storebælt, og endelig fik restauranten sit udendørs serverings-areal amputeret.

Dertil kommer som nævnt sagen om den omstridte mur. 

Ejeren fik besked på at han skulle fjerne muren allerede i oktober 2015 af Natur- og Miljøklagenævnet.  

Sagen har været ramt af masser af forviklinger blandt andet, havde Naturstyrelsen først givet tilladelse til muren efter skovloven, men ikke oplyst ejeren om, at han også skulle have tilladelse efter strandbeskyttelsesloven.

Det var en formildende omstændighed, mente anklageren, der derfor alene lagde vægt på overtrædelsen af Natur- og Miljøklagenævnets påbud.

Den odenseanske rigmand var mødt op i retten uden forsvarer, og han erkendte indholdet i anklageskriftet.

Efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, ønskede ejeren at erstatte muren med en høj hæk og et hegn, der skulle skærme indkikket til hans ferielejlighed, mens hækken voksede op.

Det er blevet afvist af Kystdirektoratet og har medført trusler fra ejeren om at inddrage udendørsserveringen i Restaurant Teglværksskovens bygning, som kommunen har pålagt ejeren SKAL drives som restaurant.

Ved du noget? Så send os et tip